Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo

Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo

Wydarzenia

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku budownictwo.

Rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2018 r. do 14 lutego 2018 r.

Dlaczego warto studiować budownictwo w ATH?

Skład wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo–dydaktycznej Instytutu Budownictwa stanowią cenieni pracownicy naukowi oraz praktycy posiadający duże doświadczenie branżowe oraz bardzo partnerskie nastawienie do Studenta. Wielu wykładowców ATH to czynni zawodowo właściciele firm w branży budowlanej, dlatego studenci mają możliwość już podczas nauki współpracować ze swoimi przyszłymi pracodawcami.

Podczas studiów studenci poszerzają swoją wiedzę o aktualnych problemach sektora budowlanego oraz sądowniczego, wraz z analizą optymalnych metod ich rozwiązania.

Na przedmiotowych studiach II stopnia kładzie się duży nacisk na praktyczny aspekt analizowania problemów naukowych z sektora budownictwa. W czasie trwania studiów Student ma szansę zdobyć m.in. krajowe lub międzynarodowe certyfikaty, podczas praktyk krajowych i zagranicznych.

Absolwent po zakończeniu studiów będzie znał współczesne narzędzia obliczeniowe, normowe, prawne, sprzętowe i projektowe oraz aktywnie posługiwał się środowiskowym językiem budowlanym. Poza tym absolwent będzie  posiadał wiedzę umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów budowlanych we wszystkich etapach realizacji inwestycji budowlanych. Przygotowanie teoretyczne na wysokim poziomie umożliwi mu szybkie i skuteczne opanowanie nie tylko współczesnych, ale również przyszłych innowacyjnych technologii w sektorze budownictwa.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831