Studia magisterskie w bielskiej Akademii
Studia magisterskie w bielskiej Akademii

Studia magisterskie w bielskiej Akademii

Aktualności
Od 3 lutego rusza rekrutacja na studia II stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Inżynierowie mogą kontynuować zdobywanie wiedzy i umiejętności na studiach II stopnia. Studia magisterskie w jedynej w regionie publicznej uczelni to szansa na zdobycie umiejętności docenianych przez pracodawców. Kontakt z wykładowcami i praktykami, a także duży wybór praktyk zawodowych pozwalają na podjęcie zatrudnienia często już podczas studiów. Studiuj jeden z przyszłościowych kierunków. Zarejestruj się na stronie rekrutacja.ath.bielsko.pl

Kandydaci na studia II stopnia mogą zadbać o swoją zawodową przyszłość wybierając wśród następujących kierunków:

  • informatyka,
  • mechanika i budowa maszyn,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • budownictwo,
  • inżynieria materiałowa,
  • inżynieria środowiska,
  • transport.

Cieszą się one popularnością i dają szansę na dochodową pracę.

Dlaczego ATH?

Z ubiegłorocznych badań wynika, że absolwenci Akademii Techniczno-Humanistycznej doskonale radzą sobie finansowo. W Rankingu Uczelni Akademickich 2019 Akademia Techniczno-Humanistyczna, wśród uczelni w Polsce, zajęła wysokie 18. miejsce w kategorii Ekonomiczne Losy Absolwentów. Kryterium mierzone jest wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS.

Jest to rezultat bogatej oferty edukacyjnej uczelni oraz staży i praktyk podejmowanych we współpracy z wiodącymi firmami regionu. Akademia współpracuje między innymi z tak znaczącymi firmami jak: Rekord SI, FCA, Polmotors, Bosmal, Aqua. W kreowaniu kariery zawodowej  bardzo pomocne jest także Biuro Karier ATH, które organizuje liczne szkolenia i warsztaty z doradztwa zawodowego oraz cieszące się dużym zainteresowaniem Targi Pracy.

Wspaniałe warunki studiowania

Uczelnia dysponuje doskonałą infrastrukturą. Zajęcia odbywają się między innymi w nowoczesnych amfiteatralnych aulach oraz w bogato wyposażonych laboratoriach. Na miejscu działa Biblioteka ATH, w ramach której funkcjonują: Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna oraz Czytelnia Czasopism. Ciesząca się dużym powodzeniem stołówka serwuje codziennie świeże posiłki. To też miejsce spotkań i dyskusji. Od stycznia br. studenci Akademii mogą korzystać z nowo powstałej, wyczekiwanej hali sportowej, która oferuje boiska do siatkówki,  koszykówki, piłki ręcznej oraz 4 boiska do badmintona.

Rozwój zainteresowań

Czas spędzony w Akademii Techniczno-Humanistycznej to nie czas stracony. Uczelnia daje możliwość rozwijania pasji naukowych i zainteresowań nie tylko podczas wykładów i laboratoriów, ale także poprzez działalność  licznych kół naukowych. Studenci w nich uczestniczący zdobywają nagrody w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz zajmują czołowe miejsca w mistrzostwach Polski. Można tu wymienić między innymi konkurs o nagrodę FCA czy liczne sukcesy koła informatycznego RESET w konkursach robotycznych. Ogromnym powodzeniem cieszy organizowana przez studentów koła naukowego Inżynier XXI wieku Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, która  corocznie skupia środowiska naukowe z Polski i zagranicy.

Poza nauką

Ale studiowanie, to nie tylko nauka. W ramach działalności Koła Naukowego HORYZONT odbywają się częste podróże tropami literatury i kultury, między innymi do Pragi, Berlina, Wiednia, Budapesztu i Lwowa.

W Akademii działa także Chór ATH, który co roku zdobywa najważniejsze nagrody i grand prix. Pasjonaci literatury i teatru z koła naukowo-teatralnego Kurtyna  przygotowują wysoko oceniane spektakle uznanych autorów. Natomiast studenci zainteresowani sportem mogą realizować swoje pasje w Akademickim Związku Sportowym. Zawodnicy AZS ATH od lat wysoko klasyfikują się w rankingach sportu akademickiego.

Warto studiować w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Inżynierze, zaprojektuj swoją przyszłość. Wybierz studia magisterskie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i rozpocznij drogę do wymarzonej kariery.

Zapisz się już dzisiaj na stronie rekrutacja.ath.bielsko.pl
Studiuj Na ATH​!

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast