Święto Akademii – Relacja
Święto Akademii – Relacja

Święto Akademii – Relacja

AktualnościWydarzenia
W dniu 25 czerwca br. w Auditorium Maximum odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta Akademii. Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczne posiedzenie Senatu odbyło się bez udziału gości zewnętrznych. W uroczystości uczestniczyli wyłącznie pracownicy i studenci Akademii oraz członkowie Rady Uczelni.

Uroczystość  rozpoczęła się od wystąpienia Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, który podsumował rok akademicki, podkreślił wagę trwających w Akademii wyborów, a także złożył podziękowania wszystkim pracownikom. Szczególne gratulacje zostały przekazane wszystkim, którzy uzyskali stopień lub tytuł zawodowy oraz zostali wyróżnieni. Rektor nawiązał także do bieżącej sytuacji:

Uczelnia stanęła przed szeregiem nowych wyzwań związanych z organizacją zdalnej pracy i kształcenia. Zmierzyliśmy się także z koniecznością zorganizowania pracy uczelni w trudnych warunkach epidemii. Wiem, że dzięki Państwa zaangażowaniu poradziliśmy sobie ze wszystkimi zadaniami i trudnościami.

Głos zabrał także Andrzej Graboś, Przewodniczący Rady Uczelni, który podsumował dotychczasowe prace Rady Uczelni i współpracę z władzami uczelni oraz Hubert Rzeszótko, Przewodniczący Samorządu Studenckiego, który bieżący rok akademicki przedstawił z perspektywy studentów.

Jak co roku podczas Święta Akademii odbyły się także uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne. Dyplomy habilitacyjne odebrali dr hab. inż. Dariusz Pietras oraz dr hab. inż. Wojciech Płowucha, a doktorskie mgr inż. Aleksandra Jarco oraz dr inż. Jerzy Marszałek.

JM Rektor oraz władze uczelni złożyły szczególne gratulacje wszystkim pracownikom Akademii, którzy w bieżącym roku akademickim uzyskali stopień lub tytuł naukowy. W tym zaszczytnym gronie znalazło się dwóch profesorów: prof. dr hab. Stanisław Rabiej oraz prof. dr hab. Ernest Zawada.
Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono zaszczytne odznaczenie „Zasłużony dla ATH” pracownikom, którzy w swoje pracy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju uczelni oraz wyróżnień „Ambasador ATH” dla tych, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w budowanie pozytywnego wizerunku uczelni.

Awanse naukowe

Tytuł profesora
Wydział Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska
prof. dr hab. inż. Stanisław Rabiej
Wydział Humanistyczno-Społeczny
prof. dr hab. Ernest Zawada

Stopień naukowy doktora habilitowanego
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
dr hab. inż. Dariusz Pietras
dr hab. inż. Wojciech Płowucha

Stopień naukowy doktora
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
dr inż. Aleksandra Jarco
dr inż. Jerzy Marszałek

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany na innych uczelniach
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
dr hab. inż. Mariusz Kuglarz
dr hab. inż. Andrzej Gawłowski
Wydział Zarządzania i Transportu
dr hab. Agnieszka Barcik
Wydział Humanistyczno-Społeczny
dr hab. Monika Miczka-Pajestka
dr hab. Tomasz Bielak
Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. Ewelina Bąk

Stopień naukowy doktora uzyskany na innych uczelniach
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
dr inż. Hubert Walusiak
Wydział Zarządzania i Transportu
dr inż. Dariusz Owsiak
Wydział Humanistyczno-Społeczny
dr Tomasz Brenet

Wyróżnieni odznaką „Zasłużony dla ATH”

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
prof. dr hab. inż. Kazimierz Romaniszyn
dr hab. inż. Władysław Jakubiec, prof. ATH
dr hab. inż. Andrzej Sucheta, prof. ATH

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
dr hab. Czesław Ślusarczyk, prof. ATH
dr hab. Damian Chmura, prof. ATH
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras

Wydział Humanistyczno-Społeczny
prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska
prof. ATH dr hab. Michał Kopczyk
mgr Aleksandra Jakubiec

Wydział Zarządzania i Transportu
dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. ATH
mgr Andrzej Szemla
Alina Kolarz

Wydział Nauk o Zdrowiu
mgr inż. Sylwia Gajda

Administracja centralna
mgr inż. Agnieszka Król

Wyróżnienie tytułem „Ambasador ATH”
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
dr hab. inż. Ireneusz Wróbel, prof. ATH
dr inż. Dariusz Więcek
dr inż. Paweł Fałat
inż. Artur Zawada 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
dr inż. Dorota Biniaś

Wydział Humanistyczno-Społeczny
dr Barbara Loranc-Paszylk

Wydział Nauk o Zdrowiu
mgr Bożena Krawczyk

Samorząd Studencki
Hubert Rzeszótko

 

Uroczystość zakończył wernisaż wystawy „Poranny sen” prof. Franciszka Maśluszczaka, jednego z najbardziej znanych malarzy polskich reprezentujących nurt sztuki figuratywnej. Wernisaż odbył się w Galerii Akademickiej.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast