Święto Uczelni
Święto Uczelni

Święto Uczelni

Wydarzenia

26 czerwca Akademia Techniczno-Humanistyczna obchodziła swoje święto. Tradycja obchodów sięga 1969 roku, kiedy to w Bielsku-Białej utworzona została Filia Politechniki Łódzkiej.

Jest to zawsze okazja do spotkania pracowników, studentów, sympatyków i przyjaciół Akademii, a także do wręczenia odznaczeń i wyróżnień.

Tegoroczne święto uczelni rozpoczęło się uroczystym posiedzeniem Senatu ATH. Licznie przybyłych gości przywitał rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki. – Tradycja akademicka ma w Bielsku-Białej nieomal pięćdziesiąt lat. Od czasu powstania mury uczelni opuściło już blisko 32 000 absolwentów. 6000  absolwentów Filii Politechniki Łódzkiej i 25 000 absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej, w tym 7000 inżynierów i 4300 magistrów inżynierów. To półwiecze rozwoju ale i wytężonej pracy całej społeczności akademickiej mającej na celu wzmacnianie zarówno potencjału badawczego i jak i poszerzania oferty dydaktycznej.

Rozwój Uczelni nie jest możliwy bez współpracy z otoczeniem samorządowym, gospodarczym i oświatowym oraz współpracy z innymi ośrodkami akademickimi. Kierując się misją uczelni państwowej, dostosowujemy swe działania do wytycznych polityki regionalnej, ale także do planów rozwojowych miasta Bielska-Białej. Wraz z innymi uczelniami z regionu tj. Politechniką Śląską, Politechniką Opolską, Uniwersytetem Śląskim współtworzymy Związek Uczelni Śląskim, którego zadaniem jest wspólne działanie na rzecz nauki i podnoszenia jakości kształcenia – mówił rektor podczas wystąpienia.

→ ŚWIĘTO UCZELNI

Uroczystość była okazją do wręczenia awansów naukowych, odznaczeń „Zasłużony dla ATH” oraz dyplomów dla Ambasadorów Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Po uroczystym Senacie, na Skwerze Poetów,  nastąpiło odsłonięcie pomnika poetki, powieściopisarki i działaczki kulturalnej Kazimiery Alberti. To moment, na który od czasu ogłoszenia wyników konkursu „Ławeczka”, czekali wszyscy sympatycy poetki, a także pasjonaci inżynierskich innowacji. Pomnik, jako pierwszy w Polsce, został bowiem wydrukowany techniką 3D, przy użyciu polimerów, z dodatkiem grafenu, którego Akademia Techniczno-Humanistyczna jest wiodącym producentem w Polsce. Jak zapewnia Łukasz Mikłowski z firmy Finnotech, która wydrukowała postać poetki, rzeźba powinna wytrzymać 100 lat.

Oficjalnego odsłonięcia dokonali: rektor ATH prof. Jarosław Janicki i Rafał Sonik, fundator pomnika.

Postać Kazimiery Alberti, szczególnie jej intensywną i bogatą działalność kulturalną, przypadającą na lata 30 XX wieku w Białej Krakowskiej i Bielsku, przybliżył historyk dr Jacek Proszyk.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją dr. hab. Jana Borowskiego.

Awanse naukowe

(w ATH)

stopień naukowy doktora

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

 • dr inż. Ilona Szłapa
 • dr inż. Tomasz Gilowski
 • dr inż. Dawid Kurczyk

 

(poza ATH)

tytuł naukowy profesora

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki

 

stopień naukowy doktora habilitowanego

Wydział Zarządzania i Transportu

 • dr hab. inż. Łukasz Drąg

Wydział Humanistyczno-Społeczny

 • dr hab. Rafał Majzner

 

stopień naukowy doktora

Wydział Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska

 • dr inż Ewa Suchanek-Gabzdyl

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • dr n. o zdr. Katarzyna Gawlik
 • dr n. o zdr. Anna Michalik
 • dr n. o zdr. Małgorzata Fraś

 

Zasłużeni dla Akademii Techniczno-Humanistycznej:

 • p. Rafał Sonik
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Stelmasiak
 • prof. dr hab. Jarosław Janicki
 • dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. ATH
 • dr inż. Jerzy Płosa
 • dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH
 • dr hab. Ernest Zawada, prof. ATH
 • Firma EATON Automotive Systems Sp. z o.o.
 • Centrum Sprzedaży FCA Poland S.A.
 • Firma APM PRO Sp. z o.o.
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
 • Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

Ambasadorzy Akademii Techniczno-Humanistycznej

 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • dr inż. Jacek Rysiński
 • p. Anna Gałuszka
 • dr inż. Beata Fryczkowska
 • p. Gabriela Wojtyła
 • dr Piotr Dziwiński
 • dr Maciej Kalarus
 • dr Angelika Matuszek
 • dr Ewelina Gajewska
 • p. Paulina Żmijowska
 • Studenckie Koło Naukowe “Defibrylator”

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831