Szczegółowe wytyczne organizacyjne dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2021/2022

Szczegółowe wytyczne organizacyjne dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2021/2022

Informacje dotyczące COVID-19Pozostałe komunikaty
 • Zajęcia dydaktyczne będą się odbywały stacjonarnie (w siedzibie uczelni), z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.
 • Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane będą stacjonarnie (w siedzibie uczelni), z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Realizacja praktyk zawodowych będzie następowała z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego, w instytucjach, które zapewnią ich właściwą realizację. Dziekani wydziałów są zobowiązani do weryfikacji warunków i przebiegu realizacji praktyki.
 •  W budynkach uczelni pracownicy ATH, studenci i doktoranci mają bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
 • Każdorazowo po przybyciu na uczelnię i przed wejściem do sali ogólnodostępnej pracownicy ATH, studenci i doktoranci powinni zdezynfekować ręce.
 • Osoby z temperaturą ciała powyżej 37°C powinny niezwłocznie opuścić budynek i kampus ATH.
 • Wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, mogą odbywać się wyłącznie za zgodą Rektora. W pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia; do limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.
 • Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz udział w konferencjach pracowników, doktorantów oraz studentów mogą odbywać się wyłącznie za zgodą Rektora, po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia wyjazdu.
 • Wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów w ramach programu Erasmus + i POWER mogą odbywać się wyłącznie za zgodą Rektora, po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia wyjazdu. Warunkiem koniecznym do wyjazdu zagranicznego Erasmus + i POWER jest podpisanie oświadczenia uczestnika mobilności.
 • Umożliwia się zakwaterowanie nowych osób w Domu Studenta (z utrzymaniem reżimów sanitarnych), przy czym osoby nowo zameldowane muszą wypełnić ankietę, na podstawie której (po ocenie ryzyka_ będzie podejmowana decyzja o zakwaterowaniu. Zameldowanie możliwe jest po zmierzeniu temperatury.
 • Utrzymuje się zakaz odwiedzin w Domu Studenta przez gości zewnętrznych.
 • W Domu Studenta wprowadza się zakaz zakwaterowania krótkoterminowego (poniżej 30 dni).
 • Wypożyczalnia i czytelnie Biblioteki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pozostają otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego. W pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie. Do powyższego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.
 • Galeria Akademicka pozostaje otwarta z zachowaniem reżimu sanitarnego. W pomieszczeniu dostępnym dla osób zwiedzających  może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia. Przed wejściem do galerii zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie. Do powyższego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.
 • Stołówka Akademicka może działać jedynie w ścisłym reżimie sanitarnym – maksymalnie 75 procent obłożenia lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m).

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast