Szkolenia i staże unijne dla studentów Wydziału
Budowy Maszyn i Informatyki w 2021 roku
Szkolenia i staże unijne dla studentów Wydziału<br />Budowy Maszyn i Informatyki w 2021 roku

Szkolenia i staże unijne dla studentów Wydziału
Budowy Maszyn i Informatyki w 2021 roku

Wydarzenia

Od lutego 2021 r. dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki uruchomiono 26 certyfikowanych szkoleń i 44 staże unijne na kierunkach:
̶  Automatyka i robotyka I stopień
̶  Informatyka I i II stopień
̶  Mechanika i budowa maszyn I i II stopień
̶  Mechatronika II stopień
̶  Zarządzanie i inżynieria produkcji I i II stopień.

Certyfikowane szkolenia poszerzyły ofertę edukacyjną Wydziału i pozwoliły studentom zdobyć dodatkowe kompetencje i kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców. Pomimo nauczania zdalnego spowodowanego sytuacją pandemiczną udało się uruchomić łącznie 26 szkoleń w trybie zdalnym, hybrydowym oraz tradycyjnym w siedzibie firmy. Studenci otrzymali w sumie 222 certyfikaty uznawane przez przedsiębiorców, m.in. w zakresie:

̶  auditora wewnętrznego systemów zarządzania jakością (PCBC)
̶  inżyniera jakości (PCBC)
̶  obsługi i programowania układu sterowania Sinumerik Operate (podstawowe, zaawansowane, obróbka 5-osiowa, toczenie i frezowanie w kodzie G (Siemens)
̶  obsługi i programowania robotów Kawasaki (Astor Kraków)
̶  auditora wewnętrznego systemów zarządzania BHP
̶  modelowania CAD w NX
̶  ECDL CAD i ECDL Advanced Excel
̶  wymagań bezpieczeństwa przy budowie i użytkowaniu maszyn.

Na kierunku Informatyka uruchomiono nowe przedmioty m.in.: Zbiory Big Data i eksploracja danych, Machine learning, Przetwarzanie i analiza obrazów, Programowanie z wykorzystaniem języków skryptowych, Nierelacyjne bazy danych. Szkolenia zostały sfinansowane z projektu unijnego Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej” w ramach programu POWER 2014-2020. W najbliższym czasie planowane są również szkolenia z Lean Manufacturing, modelowania części w SolidWork, wskaźnika OEE, SEP, obsługi i programowania falowników.

Obecnie 44 studentów realizuje trzymiesięczne płatne staże, podczas których zdobywają kompetencje zawodowe, interpersonalne oraz umiejętności pracy w grupie. Zakres staży związany jest bezpośrednio z efektami kształcenia na studiowanych kierunkach i zapewnia ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych w ramach staży.

Program stażowy przyczynia się do: zdobycia użytecznych kompetencji, podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności na rynku pracy, nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami i zapoznania się z nowymi technologiami oraz koncepcjami zarządzania. Staże realizowane są w przedsiębiorstwach naszego regionu (m.in. branży motoryzacyjnej, elektromaszynowej, IT oraz w obszarze usług badawczo-rozwojowych) w ramach projektu „Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Kompetencje nabyte i rozwinięte dzięki szkoleniom oraz programom staży przyczyniają się do znalezienia przez absolwentów naszego Wydziału dobrego zatrudnienia i uzyskania atrakcyjnego wynagrodzenia, co znajduje potwierdzenie m.in. w danych ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

Pracownikom administracji ATH oraz pracownikom Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dziękujemy za wyrozumiałość i pomoc w organizacji szkoleń i staży w tym trudniejszym dla nas okresie.

 

 

Koordynator ds. szkoleń: dr inż. Dorota Więcek
Koordynatorzy ds. staży: dr inż. Maria Baron-Puda i dr inż. Dorota Więcek

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831