SZKOLENIE WSTĘPNE DLA STUDENTÓW I ROKU – BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE DLA STUDENTÓW I ROKU – BHP

Informacje

W dniu 24 listopada 2022 roku w godzinach od 14:00 do 18:00 odbędzie się szkolenie dla studentów wszystkich Wydziałów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Tytuł szkolenia: „SZKOLENIE WSTĘPNE DLA STUDENTÓW I ROKU – BHP”.

  1. Szkolenie w trybie stacjonarnym odbędzie się w sali L 128​
  2. Szkolenie w trybie zdalnym będzie realizowane na platformie MS-Teams – Kod dostępu: irf7jhi
  3. Szkolenie w trybie samodzielnym poprzez wykorzystanie materiału z nagranego szkolenia
  4. Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych przeprowadzone zostanie w trybie zdalnym

AKTY PRAWNE:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Z dnia30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych warunków pracy i kształcenia.
ZARZĄDZENIE nr 1014/2016/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistyczne z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW
JM Rektor dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH jest zobowiązany:

  • ​do organizowania szkolenia w zakresie. bezpieczeństwa i higieny wszystkich studentów rozpoczynających naukę na uczelni;
  • do utrzymania w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne użytkowanie posiadanych przez uczelnię obiektów, urządzeń i terenów sportowych;
  • Rektor w przypadku stwierdzenia, że miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa studentów, jest obowiązany nie dopuścić do rozpoczęcia zajęć, wstrzymać zajęcia lub określić zadania i sposoby postępowania zapewniające bezpieczne prowadzenie tych zajęć.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831