„Teatralność – Antyteatralność”: badania transdyscyplinarne i scenologiczne nad teatrem współczesnym
„Teatralność – Antyteatralność”: badania transdyscyplinarne i scenologiczne nad teatrem współczesnym

„Teatralność – Antyteatralność”: badania transdyscyplinarne i scenologiczne nad teatrem współczesnym

AktualnościKonferencje

Od 16 do 18 grudnia w formule online odbędzie się druga edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teatralność – Antyteatralność” o temacie przewodnim „Ciało widza”. Wydarzenie organizują Instytut Neofilologii, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wraz z argentyńskim Instituto de Artes del Espectáculo, Universidad de Buenos Aires.

Tematyka konferencji ma na celu zbadanie realiów i przemyśleń widza z różnych scenologicznych i teatralnych punktów widzenia. Wydaje się, że orientacja jest ogólnie ustawiona z perspektywy sceny. Ale co się dzieje z pozostałymi elementami spektaklu – z tą strefą, która wydaje się być w cieniu, pogrążona w absolutnej ciszy? Jakie relacje kształtują się między widzami? I jakie zarysowują się między nimi różnice? Czy jeśli widz, ciało jest nieobecne – lub przynajmniej nie może zostać dostrzeżone, czy kulturowy model reprezentacji ma jakikolwiek sens? Teatr w swej istocie jest wydarzeniem społecznym, przynajmniej w historii naszej tradycji kulturowej. Ale czy w tej nowej kulturze, która nadchodzi, w tej nowej erze, ramy reprezentacji i jej obserwatora będą grą różnych rzeczywistości przewidzianych dla teatru? I odwrotnie, jeśli widz chce odzyskać utraconą przestrzeń, czemu musi się podporządkować, aby osiągnąć ten cel? Kim jest widz? Czy jest to ciało? A może to obserwator? Czy też po prostu jednostka znaczenia stworzona w doświadczeniu nowoczesności? Oczywiście pytań istotnych w poruszanym kontekście jest znacznie więcej, ale tutaj zajmiemy się tylko jednym aspektem, pozostawiając resztę indywidualnej refleksji. Czy rzeczywiście stoimy w obliczu końca tego, co społeczne i czy postać widza staje się bytem, który nie jest już potrzebny? Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i wynikami badań.

 

Propozycje wystąpień wraz z abstraktem (ok. 250-300 wyrazów) oraz krótką notką biograficzną i afiliacją należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie doc.) do 7 grudnia 2020 roku na adres: iconf.theatre.antitheatre@gmail.com.
Informacje o zakwalifikowaniu referatu zostaną przesłane do 9 grudnia 2020 roku.

 

 

Konferencja odbędzie się na platformie Zoom. Będzie transmitowana na kanale YouTube Instituto de Artes del Espectáculo (UBA) na platformie Facebook Live Ambasady Argentyny w Polsce oraz na platformie Facebook Live ATH w Bielsku-Białej.

Uwaga: Zgłaszać można również propozycje wystąpień związanych pośrednio z tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
https://academic-journals.eu/pl/wydarzenia,71,teatralno-antyteatralno

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast