Tomik poezji Kazimiery Alberti w Bibliotece ATH

Tomik poezji Kazimiery Alberti w Bibliotece ATH

Wydarzenia

W ramach podziękowania za wykonanie pomnika Kazimiery Alberti i upowszechnianie jej twórczości oraz działalności kulturalnej, dr Jacek Proszyk przekazał Bibliotece Akademii Techniczno-Humanistycznej tomik poezji autorstwa poetki pt. „Pochwała życia i śmierci”, z 1930 roku.

Tomik został zakupiony przez bielskiego historyka na aukcji antykwarycznej, z myślą o Bibliotece ATH, niedługo po odsłonięciu pomnika Kazimiery Alberti na Skwerze Poetów, na terenie kampusu ATH.

Przypomnijmy, że pomnik wydrukowany techniką 3D przy użyciu polimerów, z dodatkiem grafenu, został odsłonięty w czerwcu ubiegłego roku podczas Święta Uczelni. Wtedy też dr Jacek Proszyk przybliżył słuchaczom postać poetki, wybitnej animatorki życia kulturalnego i literackiego – szczególnie jej intensywną działalność, przypadającą na lata 30 XX wieku w Białej Krakowskiej i Bielsku.

Teraz biblioteka wzbogaciła się o cenny dar. Przedwojenne publikacje autorki, jak podkreśla dr Jacek Proszyk, są rzadkością tak w bibliotekach, jak i na rynku antykwarycznym. – Cieszę się, że ten egzemplarz z interesującą dedykacją z czasów II wojny światowej będzie w zbiorach Akademii – mówił J. Proszyk.

Podczas kilku miesięcy, od zakupu do momentu przekazania, tomik ze względu na zły stan zachowania, poddany był profesjonalnej konserwacji.

– Dzięki temu „białemu krukowi” Biblioteka ATH dołączyła do elitarnej grupy bibliotek posiadających oryginalne wydanie utworów pisarki. Najbogatszy zbiór publikacji pani Alberti, obejmujący również utwory wydane po wojnie we Włoszech, posiada Biblioteka Narodowa. Pomimo, że Kazimiera Alberti  jest autorką siedmiu tomików poezji, trzech powieści i dwóch sztuk teatralnych opublikowanych w Polsce przed drugą wojną światową i była członkiem Związku Literatów Polskich, została w okresie powojennym twórczynią zapomnianą. Przedwojenne wydania uległy rozproszeniu, być może zniszczeniu. Na szczęście kilka z nich zostało zdigitalizowanych, są dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej – mówi Liliana Linek, p.o. Dyrektora Biblioteka Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast