Tryb zdalnego nauczania

Tryb zdalnego nauczania

Komunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Szanowni Państwo,
w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie proszę o zastąpienie tradycyjnego nauczania, zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Proszę, aby materiały związane z realizacją programu studiów (dla tych form zajęć, dla których jest to możliwe) były przekazywane systematycznie, zgodnie z planem zajęć.

Proszę o wypracowanie takich form współpracy ze studentami, które pozwolą na możliwie pełną realizację programu przypadającego na letni semestr. Dotyczy to wszystkich form i poziomów studiów.

Zdecydowana większość grup studenckich posiada wspólne skrzynki e-mailowe. Jeśli odpowiednie adresy nie są znane, proszę o zwrócenie się do właściwych dziekanatów o ich udostępnienie.

Uprzejmie proszę, aby przypominać studentom o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad profilaktyki, zapobiegających rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2. W szczególności o powtórne informowanie, że należy zdecydowanie ograniczyć, a wręcz zaprzestać spotkań towarzyskich, a przede wszystkim wykorzystać czas na samodzielne kształcenie.

dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast