Tysiąc Seminariów Katedry Matematyki
Tysiąc Seminariów Katedry Matematyki

Tysiąc Seminariów Katedry Matematyki

Wydarzenia

W dniu 26 października 2019 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyło się jubileuszowe 1000. posiedzenie Seminarium Katedry Matematyki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.

Seminarium zostało założone w 1976 r. przez  prof. dra hab. Janusza Matkowskiego, który był jego kierownikiem przez ponad 20 lat. Od roku 1997 pracą Seminarium kieruje prof. dr hab. Kazimierz Nikodem. Działalność   Seminarium   ma   bardzo  ważne  znaczenie  dla   stymulacji,  intensyfikacji i  koordynacji badań  naukowych  prowadzonych  przez  pracowników  Katedry  Matematyki. Uzyskiwane przez nich wyniki publikowane są w wysoko punktowanych czasopismach matematycznych   oraz   przedstawiane   na   prestiżowych   międzynarodowych   sympozjach i konferencjach. Tematyka poruszana na Seminarium związana jest głównie z analizą wypukłą,  równaniami i  nierównościami funkcyjnymi  oraz  funkcjami  wielowartościowymi. Z tematyki tej dwunastu pracowników Katedry napisało rozprawy doktorskie, a troje uzyskało stopień doktora habilitowanego. Dorobek z tego zakresu był również podstawą uzyskania tytułu naukowego przez prof. Janusza Matkowskiego i prof. Kazimierza Nikodema. W okresie 43 lat działalności Seminarium w jego posiedzeniach uczestniczyło ponad 260  matematyków z wielu ośrodków akademickich z kraju i zagranicy. Wśród gości zagranicznych, którzy mieli wykłady na Seminarium byli m.in. matematycy z Austrii, Chin, Czech, Indii, Jugosławii, Kanady, Niemiec, Rumunii, Rosji, Słowacji, Syrii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Węgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu i Włoch.

Jubileuszowe 1000. posiedzenie Seminarium Katedry Matematyki odbywało się w Auditorium Maximum Akademii Techniczno-Humanistycznej z udziałem władz uczelni oraz wielu wybitnych matematyków z kilkunastu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Uczestniczyli w nim m. in. Prorektor ds. nauki i współpracy zewnętrznej – prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki, Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki – prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski,   Kanclerz ATH – mgr Łukasz Siekliński oraz b. Rektor ATH – prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik.

Środowisko matematyczne reprezentowali naukowcy z uniwersytetów w Debreczynie, Innsbrucku, Miszkolcu i Splicie oraz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego,  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Uczestniczących w Seminarium gości przywitał prof. Kazimierz Nikodem. W imieniu władz ATH gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla Seminarium wyrazili: prorektor ds. nauki i współpracy zewnętrznej – prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki  oraz  dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki – prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski.  W uznaniu zasług w rozwoju matematyki dziekan Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej – prof. Piotr Liczberski wręczył prof. Januszowi Matkowskiemu i prof. Kazimierzowi Nikodemowi medal okolicznościowy 40-lecia Wydziału.  Referat na temat historii i działalności Seminarium przedstawił prof. ATH Szymon Wąsowicz, a wykład naukowy pt. „On certain generalizations of convex functions” wygłosił dr Mirosław Adamek. Uroczystość uświetnił koncert Chóru ATH pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego.

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast