Umowa o współpracy z firmą Aqua S.A.
Umowa o współpracy z firmą Aqua S.A.

Umowa o współpracy z firmą Aqua S.A.

Aktualności
W dniu 20 stycznia 2020 roku Prezes Zarządu Aqua S.A. dr Krzysztof Michalski oraz Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr. hab. Jarosław Janicki podpisali umowę o współpracy. Umowa otwiera płaszczyznę do realizacji wspólnych projektów Akademii i bielskiej firmy odpowiedzialnej za zbiorowe zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków z terenu Miasta Bielsko-Biała oraz gmin ościennych.

Współpraca obejmować będzie m.in. wspieranie celów edukacyjnych i badawczych Uczelni, budowanie platform współpracy między środowiskiem biznesu i nauki oraz realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Wspólne działania są prowadzone już od października roku akademickiego 2019/2020. Ich efektem są zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska prowadzone przez specjalistów i praktyków z Aqua S.A.

Kolejnym etapem współpracy będzie organizowana przez AQUA S.A. oraz Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej konferencja naukowo-techniczna “Nauka-Technologia-Środowisko”. Organizatorzy już dzisiaj zapraszają na to wydarzenia, które odbędzie się w dniach 14-16 października 2020 roku w Wiśle. Konferencja będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń w branży wodno-kanalizacyjnej oraz dyskusji na tematy związane z problemami inżynierii środowiska.

Podstawową działalność gospodarczą AQUA S.A. stanowi eksploatacja obiektów i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, AQUA S.A. świadczy usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin: Bielsko-Biała, Bestwina, Buczkowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kęty, Kozy, Porąbka, Skoczów, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice oraz usługę zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk i Wilkowice. Ponadto AQUA S.A. prowadzi hurtową dostawę wody do Andrychowa, Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Kęt, Wilamowic i Wilkowic oraz hurtowy odbiór ścieków z gminy Jasienica.

AQUA S.A. dostarcza rocznie ok. 14 mln m3 wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 12 mln m3 ścieków. Spółka posiada dwie duże i kilka mniejszych stacji uzdatniania wody oraz dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Największe ujęcia znajdują się w Kobiernicach na rzece Sole, w dolinie rzeki Wapienica oraz na rzece Żylica w Szczyrku. Spółka posiada sieć wodociągową o łącznej długości 2038 km oraz sieć kanalizacyjną która liczy 1271,4 km długości.

Inicjatorem podpisania umowy był prof. ATH dr hab. inż. Klaudiusz Grübel, Dyrektor Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast