Umowa o współpracy

Umowa o współpracy

Wydarzenia

Akademia Techniczno-Humanistyczna rozpoczęła współpracę z  ‘’BIEL-MED’’ Sp. z o.o. 7 grudnia ramową umowę podpisali rektor ATH prof. Jarosław Janicki oraz prezes zarządu ‘’BIEL-MED’’ Sp. z o.o Marek Wróbel.

W ramach porozumienia Uczelnia i Firma będą wspólnie realizować projekty badawczo-rozwojowe, organizować konferencje oraz udostępniać swoje obiekty na potrzeby dydaktyczne. Studenci skorzystają z możliwości odbycia praktyk w siedzibie Firmy, w tym praktyk z pielęgniarstwa w szpitalu należącym do Firmy.

Jest to kolejna umowa Akademii Techniczno-Humanistycznej umożliwiająca szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831