Welcome to Poland
Welcome to Poland

Welcome to Poland

Wydarzenia

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej została beneficjentem Programu „Welcome to Poland”, w ramach którego programu uzyskano finansowanie na realizację projektu „Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – przyjazna przestrzeń do nauki i integracji międzykulturowej”.

Projekt, kierowany przez dr Agnieszkę Będkowską-Kopczyk, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej i realizowany przez zespół Działu Współpracy Międzynarodowej, potrwa do 30 kwietnia 2023.

W ramach projektu przewidziano m.in. szkolenia dla pracowników uczelni z zakresu komunikacji międzykulturowej, organizację Welcome Point, czyli miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry z zagranicy, przygotowanie materiałów w języku angielskim i rosyjskim (informatora i dwóch filmów) oraz zorganizowanie w semestrze zimowym i letnim 2022/2023 cyklu warsztatów kulturalno-integracyjnych. Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu przyczyni się do tego, że nasza uczelnia, miasto, region i kraj dobrze zapiszą się w pamięci odwiedzających nas gości z zagranicy.

Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831