WHS – pierwszy przewód doktorski

WHS – pierwszy przewód doktorski

Wydarzenia

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. Rada WHS podjęła uchwałę o wszczęciu pierwszego w 16-letniej historii Wydziału przewodu doktorskiego. Kandydatem do uzyskania stopnia naukowego doktora w w zakresie literaturoznawstwa jest pan mgr Mateusz Żyła, absolwent kierunku filologia polska prowadzonego na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH, który zaproponował temat dysertacji: „Inspiracje literaturą Młodej Polski w tekstach heavymetalowych (Miciński, Przybyszewski)”. Na promotora pracy doktorskiej powołany został prof. ATH dr hab. Ireneusz Gielata, a na promotora pomocniczego – dr Tomasz Bielak (obaj są pracownikami Katedry Polonistyki WHS).

Ten historyczny moment poprzedziła decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, która z dniem 23 listopada 2015 r. przyznała Wydziałowi Humanistyczno-Społecznemu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Pierwszemu Kandydatowi oraz jego Promotorom życzymy szczęśliwej finalizacji przewodu, natomiast osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem doktoryzowania na WHS, który znajduje się się na stronie Wydziału: www.whs.bielsko.pl

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831