Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii
Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii

Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii

AktualnościKonferencje

Już niebawem, 17 grudnia bieżącego roku będzie miała miejsce XI edycja cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. „WIRTUALIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO W CZASACH PANDEMII”, której organizatorami w tym roku są Wydział Zarządzania i Transportu (Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych) oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny (Katedra Polonistyki) Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Miło nam także poinformować, że Partnerami konferencji są: Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja odbędzie się w formule online, przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS.

 

Zbiorowe doświadczenie rozpadu norm spajających systemy społeczne i związane z nim poczucie niepewności oraz bezcelowości zwyczajowych praktyk życiowych określane jest mianem anomii. Zwykle wynika ona z gwałtownych zmian społecznych, jest skutkiem wojen, konfliktów czy też kryzysów społeczno-gospodarczych prowadzących do załamania ładu społecznego. Rok 2020 zapamiętamy najprawdopodobniej jako okres rozbicia tego ładu przez rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Zapewne długo jeszcze będą też dyskutowane działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe i rządy poszczególnych państw mające na celu ochronę ludności, a w późniejszym etapie ograniczenie skutków lockdownu, zwłaszcza tych związanych z będącym jego skutkiem kryzysem gospodarczym.

Ogłoszenie stanu pandemii spowodowało zamknięcie lub ograniczenie działania kolejnych systemów i podsystemów życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego. Narodowa kwarantanna, jako bezprecedensowe doświadczenie w historii nowożytnej, spowodowała między innymi przyspieszoną wirtualizację życia we wszystkich jego obszarach. Energia społeczna została skierowana na przeniesienie wielu aktywności do przestrzeni internetu.

Tematyka konferencji będzie więc, ze względu na trwającą pandemię, poruszać zagadnienia z zakresu system szkolnictwa wyższego i oświaty, działalności sektorów kulturalnych,  zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia i stanu polityki publicznej, działalność gospodarczej i przedsiębiorczości, zwróci także uwagę na praktyki życia codziennego oraz działalność związaną z kultem religijnym.

 

Zapraszamy do rejestracji. Informacje organizacyjne oraz zasady zgłoszeń dostępne są na stronie: www.konferencjamedia.ath.bielsko.pl

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast