Wizyta matematyczek z Chin

Wizyta matematyczek z Chin

Wydarzenia

W dniach 23 lipca – 4 sierpnia br. Katedra Matematyki gościła dwie matematyczki z Chin: dr Liu Liu z Southwest Jiaotong University i dr Yingying Zeng z Sichuan Normal University w Chengdu.  Dla dr Liu Liu była to już trzecia wizyta w Akademii Techniczno-Humanistycznej.  W dniu 25 lipca na Seminarium Katedry Matematyki dr Liu i dr Zeng wygłosiły referaty na temat wyników swoich badań z zakresu iteracyjnych równań funkcyjnych. Obie matematyczki są   wychowankami prof. Weniana Zhanga z  Uniwersytetu w Chengdu, z którym Katedra współpracuje od ponad 20 lat. Efektem tej współpracy są liczne wyniki naukowe opublikowane we wspólnych pracach, w prestiżowych czasopismach matematycznych.

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831