Władze Uczelni

Władze Rektorskie

null

prof. dr hab. Jarosław Janicki

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
null

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej

prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

dr Anna Foltyniak-Pękala

Prorektor ds. Organizacji

Władze Dziekańskie

null

prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
null

prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
null

dr Honorata Howaniec

Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu
null

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego
null

prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Władze administracyjne

null

mgr Łukasz Siekliński

Kanclerz
null

mgr Dariusz Bochen

Kwestor
aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast