Wnioski nt. kształcenia osób 50+

Wnioski nt. kształcenia osób 50+

Wydarzenia

Nad dotychczasowymi rezultatami projektu „Inwestuj w siebie – nigdy nie jest za późno. Model zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie” dyskutowali 5 kwietnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej przedstawiciele uczelni śląskich (ATH, PŚ w Gliwicach, Politechniki Częstochowskiej, AWF w Katowicach, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Humanitas, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach),  Dobrych Kadr. Centrum badawczo-szkoleniowego (lider projektu) oraz União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim (partner ponadnarodowy).

Celem głównym projektu jest wypracowanie przy współpracy z partnerem portugalskim, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu osób w wieku 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie.  Dotykając istotnych kwestii społecznych, w projekcie skoncentrowano się przede wszystkim na aspekcie motywacji. Analizując sytuację osób dojrzałych w Polsce oraz na tle innych krajów europejskich, starano się wypracować koncepcje, które pomogą jeszcze bardziej zaktywować osoby dojrzałe do podnoszenia swoich kompetencji społecznych i edukacyjnych.

Wskazać należy dwie głównie grupy docelowe projektu: odbiorcy, czyli osoby w wieku 50+ (wg danych GUS osoby w wieku 50-69 stanowią w Polsce blisko 10 mln) oraz użytkownicy, tj. podmioty prowadzące działania LLL, instytucje rynku pracy i świadczące usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw.

Efektem działań projektowych są m.in. publikacje zawierające szczegółowe opisy zagadnień, efekty testowania, a także gotowe propozycje zajęć.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej pełni w projekcie rolę partnera krajowego.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast