Blog page

Dr Maciej Bujakowski – książka o Bielsku-Białej

Aktualności

Niezmiernie jest nam miło móc poinformować, że w ostatnich dniach ukazała się książka naszego długoletniego pracownika, dra Macieja Bujakowskiego, zatytułowana „Kalendarium Bielska-Białej 1956-1989”. Publikacja, wydana nakładem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przedstawia dzieje naszego miasta w czasach PRL widziane przez pryzmat ówczesnych środków masowego przekazu. Autorowi bardzo serdecznie gratulujemy! Na blisko 300 stronach została przedstawiona różnorodna tematyka: od spraw kuriozalnych, jak np. zakazu używania odkurzaczy i pralek w godzinach popołudniowych z powodu przeciążenia sieci elektrycznej, aż po wydarzenia roku 1980, czyli falę protestów i strajków, jakie przetoczyły się przez Bielsko-Białą w tamtym pamiętnym czasie. Nawet ci,  którzy dobrze znają historię naszego miasta, będą zapewne zaskoczeni artykułami o ciastkach z ryb, czy też o granym hejnale z wieży zamkowej.

Więcej →

Zmarł Profesor Józef Wranik

Wydarzenia

Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia 11 października 2020 roku zmarł Profesor Józef Wranik, absolwent i były wieloletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, profesor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, emerytowany profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profesor Wranik urodził się w 1938 roku w Raciborzu. Studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studia ukończył w 1962 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa przemysłowego i ogólnego. W latach 1974-1982 pracował w Politechnice Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. W tym okresie uzyskał również habilitację. 1 września 1980 roku został tu powołany na stanowisko docenta. W latach 1980-1982 Profesor Wranik był działaczem opozycji, represjonowanym za aktywną działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego i respektowania praw pracowniczych. Był pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. W związku z prowadzoną działalnością 13 grudnia 1981 roku został internowany i umieszczony w ośrodku odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, a następnie w Łupkowie. W ośrodkach tych przebywał do połowy 1982 roku. Po zwolnieniu z internowania został zmuszony do emigracji. Pod koniec 1982 roku wyjechał wraz z rodziną na stałe do Niemiec. Od 1985 roku Profesor Wranik współpracował jako samodzielny projektant, bądź jako kierownik prac projektowych konstrukcji budowlanych, z wieloma niemieckimi biurami inżynierskimi. Specjalizował się w zagadnieniach obliczeń statycznych i badaniach nośności konstrukcji budowlanych. Równocześnie cały czas kontynuował pracą naukową, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych w Niemczech i w całej Europie. Jako członek niemieckiego Stowarzyszenia GAMM (Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik) był aktywnie zaangażowany w rozwój polskiej sekcji tego Stowarzyszenia. Wróciwszy do Polski, od 1995 roku podjął pracą naukowo-dydaktyczną na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Budownictwa w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, a od 1996 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych w Instytucie Budownictwa, gdzie (w ostatnim okresie już jako profesor emerytowany) prowadził zajęcia dydaktyczne aż do 2017 roku, przekazując studentom wiedzę naukową, popartą bogatym międzynarodowym doświadczeniem praktycznym. Profesor Wranik był wybitnym specjalistą z zakresu mechaniki konstrukcji i pozostawił po sobie bogaty dorobek

Więcej →

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Wydarzenia

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele W tym szczególnym dniu pragnę na Państwa ręce złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Życzę Państwu realizacji planów zawodowych, by każdy z Was potrafił odnaleźć swoje powołanie w pełnieniu tej jakże odpowiedzialnej misji społecznej. Składam także serdeczne podziękowania za każdą chwilę, kiedy w Państwa szkołach i przedszkolach jesteśmy obecni jako Akademia Techniczno-Humanistyczna i kiedy możemy wspólnie budować w naszym regionie poczucie odpowiedzialności w imię ideałów Komisji Edukacji Narodowej. W dniu Państwa święta zwracam się z serdecznymi życzeniami zarówno do nauczycieli, których losy w jakiś sposób splecione są z naszą uczelnią, jak również do wszystkich nauczycieli akademickich będących pracownikami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Życzę Państwu zadowolenia z pracy zawodowej oraz kontynuacji wszelkich wysiłków, które codziennie podejmujecie na rzecz naszej wspólnej Alma Mater. Dziękuję za codzienny trud i wyrozumiałość oraz za każdy gest, który pozwala z optymizmem patrzyć w przyszłość, gdy wspólnie kroczymy drogą akademickiej współpracy. W tych szczególnych czasach, w których przyszło nam pracować, życzę Państwu dużo wytrwałości i determinacji, by podjęte przez Was zamierzenia badawcze i dydaktyczne zostały zrealizowane, a postawione cele i zadania osiągnięte.   dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof ATH Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej    

Więcej →

IT Youth Academy przeniesiona na późniejszy termin

Wydarzenia

Ze względu na sytuację w kraju związaną z pandemią koronawirusa oraz przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jesteśmy zmuszeni poinformować, że niestety „IT Youth Academy” zostaje przeniesiona na późniejszy termin, o którym poinformujemy. Naszym nadrzędnym celem były bezpośrednie spotkania ze studentami, aby móc przekazać wiedzę, doświadczenie i praktyki jak najlepszej jakości. Wiemy, że nauka zdalna nie da nam takich rezultatów, dlatego wrócimy z informacją o starcie ITYA, gdy tylko ATH przywróci hybrydowy system nauczania. Wszystkie osoby zgłoszone do tej pory na ITYA będą dalej naszymi kandydatami – informujemy, że nie jest konieczne przesyłanie dokumentów po raz drugi. Od dnia 13.10.2020 r. rekrutacja na ITYA zostaje wstrzymana do odwołania. O wszystkich aktualizacjach będziemy Was powiadamiać. Bardzo dziękujemy za zrozumienie! W razie pytań zapraszamy do kontaktu z opiekunem studiów: dr inż. Tomasz Gancarczyk tgan@ath.bielsko.pl

Więcej →

Kongres „Sąsiedzi Sąsiadom” – startuje kolejna edycja!

KonferencjeWydarzenia

Już 22 października (czwartek), punktualnie o godz. 08.55, startuje kolejna – czwarta edycja kongresu „Sąsiedzi Sąsiadom – Innowacyjne Podbeskidzie”, którego Partnerem Strategicznym jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią koronawirusa tegoroczna edycja kongresu po raz pierwszy odbędzie się wyłącznie ONLINE – serdecznie zapraszamy! Dlaczego warto zgłosić swój udział w E-Kongresie? Zmieniamy formułę kongresu, ale zostawiamy to, co w nim najważniejsze – wysoki poziom wiedzy merytorycznej serwowanej w trakcie licznych sesji wykładowych oraz paneli dyskusyjnych przez zaproszonych do wirtualnego studia kongresu prelegentów. E-Kongres „Sąsiedzi Sąsiadom – Innowacyjne Podbeskidzie – Wyzwania XXI wieku” to w pełni kompleksowe wydarzenie, które wykorzystuje wirtualne kanały komunikacji.

Więcej →

Listy gratulacyjne z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021

AktualnościWydarzenia

Z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na ręce JM Rektora dr. hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH spłynęły listy gratulacyjne dla społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jesteśmy wdzięczni za życzenia, mając nadzieję na ich spełnienie. Dziękujemy naszym Przyjaciołom z uczelni, z wielu firm i instytucji za cenne słowa i każdy wyraz wsparcia z Państwa strony.

Więcej →

Zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych

AktualnościZarządzenia JM Rektora

W dniu 9 października 2020 roku Rektor ATH wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do przeprowadzenia stacjonarnie w siedzibie Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Stacjonarne zajęcia dydaktyczne przeprowadzane na terenie uczelni (z wyłączeniem immatrykulacji) zostają zawieszone od dnia 10 października 2020 do dnia 25 października 2020. Odbędą się one w tych samych dniach i godzinach, jednak w trybie zdalnym. Studenci otrzymają informacje o zmianie trybu zajęć od prowadzących. Prosimy o sprawdzanie wiadomości na skrzynkach mailowych oraz MS Teams.

Więcej →

Informacja Działu Kadr. Kontynuacja pracy zdalnej do 31.10

Pozostałe komunikaty

Szanowni Państwo,   uprzejmie informuję, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, spowodowanym wirusem COVID-19, JM Rektor prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, poleca kontynuację wykonywania pracy zdalnej do 31.10.2020 r. wszystkim pracownikom, którym zgoda na pracę zdalną została już wcześniej udzielona. Jednocześnie przypominamy, że: Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (działy, biura, dziekanaty, sekretariaty itp.) obsługiwane przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zobowiązane są do pełnienia dyżuru w siedzibie pracodawcy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00.-15.00 lub. 7.30-15.30. Zobowiązuje się kierowników do stałego monitorowania wykonywanych zadań oraz nadzorowania czy pełnione dyżury odbywają się w godzinach pracy podległych im jednostek. Przypomina się, że pracownicy niepełniący w danym dniu dyżuru są zobowiązani do wykonywania pracy zdalnej w godz. 7.00.-15.00 lub. 7.30-15.30. (dostępność telefoniczna i mailowa). Pracownicy, których charakter pracy nie umożliwia wykonywanie jej w sposób zdalny, świadczą pracę w siedzibie pracodawcy z zachowaniem reżimu sanitarnego i społecznego.   Agnieszka Król Dział Kadr  

Więcej →

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 online

Wydarzenia

Zapraszamy do uczestnictwa w niezwykłej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021. Pandemia Covid-19 zmusiła nas do rewolucji. Trochę na poważnie, trochę z przymrużeniem oka. Dzisiaj nasz świat kręci się wokół kamery, jest reżyser i aktorzy – jest nasza ATH. Serdecznie zapraszamy!

Więcej →

Kontakt

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel. +48 33/ 8279210
email: swfis@ath.bielsko.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
(hala sportowa, pokój 006):
wtorek, 9:00 do 15:00

Dyżur kierownika SWFiS
(hala sportowa, pokój 006):
wtorek 11:00 do 12:00
email: jcyran@ath.bielsko.pl

Najnowsze

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast