Blog page

Cenna publikacja w dorobku językoznawcy z ATH

Aktualności

W krakowskim Wydawnictwie UNIVERSITAS ukazała się monografia naukowa „The Sephardim-Slavonic Language Contact in Bosnia. The last Period (1918-1941). Sefardyjsko-słowiański kontakt językowy w Bośni. Ostatni period (1918-1941)”. Autorem tej niezwykle cennej pracy o tematyce językoznawczo-historycznej jest prof. ATH dr hab. Piotr Żurek, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Neofilologii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym.

Więcej →

Godziny otwarcia kasy uczelni

Informacje

Kasa uczelni będzie czynna w okresie wakacyjnym, tj. w miesiącach lipiec-sierpień w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10 do 14 oraz dodatkowo w dni wypłat wynagrodzenia, tj. pierwszego i ostatniego dnia roboczego miesiąca.

Więcej →

Informacja Działu Kadr. Praca zdalna i dyżury pracowników do 31.07

Pozostałe komunikaty

Szanowni Państwo,   uprzejmie informuję, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, spowodowanym wirusem COVID-19, JM Rektor prof. dr hab. Jarosław Janicki poleca kontynuację wykonywania pracy zdalnej do 31.07.2020 r. wszystkim pracownikom, którym zgoda na pracę zdalną została już wcześniej udzielona, z uwzględnieniem poniższych punktów: Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (działy, biura, dziekanaty, sekretariaty itp.) obsługiwane przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zobowiązane są do pełnienia dyżuru od poniedziałku do piątku w godz. 7.00.-15.00 lub. 7.30-15.30. Przypomina się, że pracownicy niepełniący w danym dniu dyżuru są zobowiązani do wykonywania pracy zdalnej w godz. 7.00.-15.00 lub. 7.30-15.30. Pracownicy, których charakter pracy nie umożliwia wykonywanie jej w sposób zdalny, świadczą pracę w siedzibie pracodawcy z zachowaniem reżimu sanitarnego i społecznego.   Agnieszka Król Dział Kadr

Więcej →

Wernisaż wystawy Franciszka Maśluszczaka

Aktualności

Dnia 25 czerwca 2020 roku o godzinie 13.30 w Galerii Akademickiej ATH miał miejsce uroczysty wernisaż obrazów jednego z najbardziej znanych artystów polskich, przedstawiciela sztuki figuratywnej Franciszka Maśluszczaka.

Więcej →

Święto Akademii – Relacja

AktualnościWydarzenia
W dniu 25 czerwca br. w Auditorium Maximum odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta Akademii. Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczne posiedzenie Senatu odbyło się bez udziału gości zewnętrznych. W uroczystości uczestniczyli wyłącznie pracownicy i studenci Akademii oraz członkowie Rady Uczelni. Uroczystość  rozpoczęła się od wystąpienia Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, który podsumował rok akademicki, podkreślił wagę trwających w Akademii wyborów, a także złożył podziękowania wszystkim pracownikom. Szczególne gratulacje zostały przekazane wszystkim, którzy uzyskali stopień lub tytuł zawodowy oraz zostali wyróżnieni. Rektor nawiązał także do bieżącej sytuacji: Uczelnia stanęła przed szeregiem nowych wyzwań związanych z organizacją zdalnej pracy i kształcenia. Zmierzyliśmy się także z koniecznością zorganizowania pracy uczelni w trudnych warunkach epidemii. Wiem, że dzięki Państwa zaangażowaniu poradziliśmy sobie ze wszystkimi zadaniami i trudnościami. Głos zabrał także Andrzej Graboś, Przewodniczący Rady Uczelni, który podsumował dotychczasowe prace Rady Uczelni i współpracę z władzami uczelni oraz Hubert Rzeszótko, Przewodniczący Samorządu Studenckiego, który bieżący rok akademicki przedstawił z perspektywy studentów. Jak co roku podczas Święta Akademii odbyły się także uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne. Dyplomy habilitacyjne odebrali dr hab. inż. Dariusz Pietras oraz dr hab. inż. Wojciech Płowucha, a doktorskie mgr inż. Aleksandra Jarco oraz dr inż. Jerzy Marszałek. JM Rektor oraz władze uczelni złożyły szczególne gratulacje wszystkim pracownikom Akademii, którzy w bieżącym roku akademickim uzyskali stopień lub tytuł naukowy. W tym zaszczytnym gronie znalazło się dwóch profesorów: prof. dr hab. Stanisław Rabiej oraz prof. dr hab. Ernest Zawada. Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono zaszczytne odznaczenie „Zasłużony dla ATH” pracownikom, którzy w swoje pracy w szczególny sposób Więcej →

O Miłoszu w ATH

Aktualności

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia wieloautorska „Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania” pod red. naukową prof. Marka Bernackiego.

Więcej →

Dni Otwarte ATH online

Aktualności

W dniach 22-26 czerwca 2020 r. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zaprasza wszystkich tegorocznych maturzystów do udziału w Dniach Otwartych. W tym roku wydarzenie, podczas którego zaprezentujemy ofertę studiów wyższych, po raz pierwszy odbędzie się w wyjątkowej formie – w całości przeprowadzone zostanie on-line.  

Więcej →

Kontakt

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel. +48 33/ 8279210
email: swfis@ath.bielsko.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
(hala sportowa, pokój 006):
wtorek, 9:00 do 15:00

Dyżur kierownika SWFiS
(hala sportowa, pokój 006):
wtorek 11:00 do 12:00
email: jcyran@ath.bielsko.pl

Najnowsze

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast