Chór ATH wydał nową płytę

Wydarzenia

W październiku ubiegłego roku Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej, prowadzony przez dr. hab. Jana Borowskiego, nagrywał materiał do nowej płyty. Choć oficjalna premiera jeszcze się odbyła, ukazała się już pierwsza recenzja albumu „Requeim for the Living” Dana Forresta. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza polska rejestracja tego utworu. Nagrania odbyły się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. W nagraniach udział wzięli soliści: Anna Ogińska, Wiktoria Zawistowska-Tyliba i Rafał Majzner oraz zespół muzyczny w składzie: Joanna Majcherczyk – wiolonczela, Magdalena Kania-Łakomik – flet, Jacek Kubik – obój, Wioletta Koralewska – waltornia, Wojciech Trefon – harfa, Paweł Seligman – organy, Dariusz Bury – perkusja, Małgorzata Koba – skrzypce i Sebastian Sojka – perkusja. Wszystkim chórzystom, solistom, muzykom oraz dyrygentowi serdecznie gratulujemy! Recenzja: http://tiny.cc/s7q9az  Fot. Ludwika Wierzgoń

Więcej →

„Media i Społeczeństwo” na liście czasopism MNiSW

Wydarzenia

31 lipca ukazał się długo wyczekiwany przez środowisko naukowe „Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów”. Zgodnie z nim „Media i Społeczeństwo” obecnie mają 20 punktów. Jest to niewątpliwy sukces działającego od 2011 roku czasopisma, zwłaszcza że na liście czasopism punktowanych zabrakło wielu starszych i dobrze rozpoznawanych czasopism. Rok akademicki 2018/2019 był wyjątkowo pracowity dla Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Media i Społeczeństwo”. W związku z wejściem nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i związanymi z nią zmianami w systemie ewaluacji działalności naukowej, w tym kryteriów oceny czasopism naukowych, podjęto szereg działań mających na celu podniesienie punktacji czasopisma, zwiększenia jego umiędzynarodowienia, pozyskania nowych współpracowników i przygotowania do indeksacji w bazie Scopus. Od początku 2018 roku Komitet Redakcyjny pracował nad przygotowaniem czasopisma do ewaluacji. Postawiono na umiędzynarodowienie składu Rady Naukowej i zwiększenie udziału autorów zagranicznych nadsyłających swoje artykuły do czasopisma, ale również na artykuły przedstawiające najnowsze wyniki badań i poruszające do tej pory nieopisywane zagadnienia z zakresu socjologii mediów, nauki o mediach, medioznawstwa, komunikacji społecznej i nowych mediów. Koncentrowano się na utrzymaniu stałego wysokiego poziomu czasopisma oraz dbałości o każdy opublikowany artykuł. Zmieniono również układ artykułów, między innymi dane autorów zostały uzupełnione o ORCID. Zmienił się również układ artykułów. Ciężka praca opłaciła się. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój pisma. dr Katarzyna Piątek                                                                    Sekretarz Redakcji Media i Społeczeństwo

Więcej →

Nowe specjalności

Wydarzenia

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr DSW.WNP.5014.109.2019.4.DCz z dnia 19 lipca 2019 roku) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej otrzymała uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) o profilu praktycznym na kierunku pedagogika. Rekrutacja na kierunek pedagogika o profilu praktycznym specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna rozpocznie się we wrześniu 2019 roku.

Więcej →

ATH w prestiżowym rankingu

Wydarzenia

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej znalazła się w gronie 258 europejskich uczelni sklasyfikowanych w prestiżowym rankingu the Times Higher Education Europe Teaching Rankings 2019. Po raz pierwszy w tym roku  autorzy globalnej edycji the Times Higher Education World Teaching Rankings  opublikowali ranking regionalny skoncentrowany na  uczelniach europejskich. Kolejnym novum jest metodologia tego badania, w którym poza dokonaniami naukowymi poszczególnych ośrodków akademickich, wzięto pod uwagę głosy 125 tys. studentów z 18 krajów. W tym gronie znaleźli się również studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, którzy wyrazili swoją opinię, stosując skalę  1-10, w odniesieniu do takich aspektów jak: infrastruktura uczelni, proces kształcenia, w tym doskonalenie zdolności krytycznego myślenia i zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Warto odnotować, iż w sondażu szczególnie doceniono infrastrukturę uczelni w postaci jakości sal wykładowych, dostępu do zasobów edukacyjnych, jak również wsparcie uczelni w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Na ostateczną pozycję uczelni w  the Times Higher Education Europe Teaching Rankings 2019 wpływ mają również dane w odniesieniu do liczby zatrudnionych pracowników naukowych czy  artykułów naukowych indeksowanych przez bazę Elsevier’a-Scopus w latach 2013-17. Podsumowując, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej za pośrednictwem badania sondażowego the Times Higher Education Europe Teaching Rankings 2019 weszła w skład prestiżowego grona uczelni europejskich, które udoskonalając wielowymiarowo proces kształcenia, stają się przyjazne studentowi, a zarazem konkurencyjne na wspólnym europejskim rynku edukacyjnym. dr Marta Kołodziejczyk  

Więcej →

Zmarł prof. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej

Aktualności
Z wielkim żalem przekazujemy Państwu smutną wiadomość, że w nocy z 17 na 18 lipca w wieku 55 lat zmarł prof. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej. W imieniu prof. Mariana Łukaniszyna, Prorektora Politechniki Opolskiej informuję, że uroczystości pogrzebowe śp. prof. Marka Tukiendorfa odbędą się w dniu 25.07.2019 r. o godz. 13.00 w Katedrze opolskiej. Marek Tukiendorf urodził się 9 października 1964 w Polskiej Cerekwi w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Był polskim chemikiem, specjalizującym się w inżynierii i aparaturze chemicznej, profesorem nauk rolniczych, nauczycielem akademickim, w latach 2005–2012 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Opolskiej oraz rektora Politechniki Opolskiej w kadencjach 2012–2016 i od 2016 do dziś. Był też wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz pełnił rolę Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Przewodniczył Kapitule Konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent”. Jest autorem blisko 200 publikacji i opracowań. Z wykształcenia inżynier chemik. W 1988 roku ukończył studia magisterskie i rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, przemianowanej następnie na Politechnikę Opolską. W 1996 roku uzyskał tytuł doktora na Politechnice Łódzkiej. W 2004 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nadany przez Akademię Rolniczą w Lublinie. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2009 roku. Koordynował powstanie Centrum Współpracy Polska – Chiny „Instytut Konfucjusza” i angażował się w budowanie relacji polsko-chińskich. W 2015 roku został mianowany członkiem organizacji Diplomaten International działającej na rzecz integracji europejskiej i rozwoju Unii Europejskiej. Był członkiem rady klastra doskonałości MERGE (Federal Cluster of Excellence MERGE). Był organizatorem polsko-niemieckiej konferencji Bridge 2016. Był organizatorem opolskiego Centrum Projektowego Fraunhofera dla Więcej →

We wrześniu rusza festiwal IT

Aktualności
Firmy informatyczne z Bielska-Białej chcą połączyć siły i wspólnie zorganizować festiwal IT. BB Days 4 IT - bo taką nazwę będzie nosił festiwal - odbędzie się w dniach 9-15 września 2019 roku. Bielsko-Biała przyciąga osoby szukające dogodnego miejsca do pracy i wypoczynku. Impreza ma na celu pokazanie siły lokalnego rynku IT, będąc okazją do poszerzenia wiedzy oraz  integracji pasjonatów programowania. - Idea festiwalu narodziła się po kilku edycjach BBQ4.IT. Nawiązuje też do organizowanych w przeszłości Dni Wolnego Oprogramowania (DWO). Podczas tych wydarzeń programiści i inżynierowie z południa Polski spotykali się, aby poszerzyć kwalifikacje i wymienić się doświadczeniami. Idąc za ciosem oraz wsłuchując się w głosy innych firm, postanowiliśmy stworzyć tygodniową imprezę, podczas której można będzie wysłuchać prelekcji, popracować w warsztatach tematycznych, zobaczyć od wewnątrz pracę w firmach informatycznych oraz mile spędzić czas na planowanej na zakończenie festiwalu 4. edycji konferencji BBQ4.IT – wyjaśnia Piotr Szymura, dyrektor pionu rozwoju oprogramowania w Rekord SI, jeden ze współorganizatorów eventu. BB Days 4 IT to wydarzenie dla każdego zainteresowanego pracą informatyka, a także mieszkaniem i wypoczynkiem w Bielsku-Białej. Mówiąc inaczej, zaproszeni są wszyscy poszukujący swego miejsca pod Słońcem w branży IT 😉 Organizatorami wydarzenia są Rekord SI, Selleo, Capsilon, Akademia Techniczno-Humanistyczna i Miasto Bielsko-Biała. Partnerem BB Days 4 IT zostać może każda firma z regionu Podbeskidzia, związana z branżą IT. Więcej szczegółów: https://www.bbdays4.it https://www.facebook.com/bbdays4.it/ https://twitter.com/bbdays4 dr inż. Tomasz Gancarczyk Więcej →

Zmarł prof. Dragi Stefanija

Aktualności

Z przykrością informujemy, iż 17 czerwca br. w wieku 85 lat zmarł w Ochrydzie pan prof. Dragi Stefanija, długoletni pracownik Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH, współtwórca bielskiej slawistyki. Profesor w zakresie swoich zainteresowań preferował język i kulturę przede wszystkim swojego narodu, był autorem ponad 30 monografii i 200 artykułów naukowych. Współtworzył macedonistykę zarówno w Słowenii, jak i w Polsce. Był nie tylko wybitnym badaczem, cenionym nauczycielem akademickim, ale także wspaniałym, życzliwym, zawsze uśmiechniętym człowiekiem. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11.07.br. (czwartek) w Ochrydzie. Tego dnia również w Bielsku-Białej zostanie odprawiona msza św. w intencji zmarłego profesora – w kościele NSPJ (przy dworcu) o godz. 8.00.

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast