Absolwent WNoZ – Bartosz Klimek

Opinie absolwentów

Studia na tej uczelni zmotywowały mnie do zrealizowania mojego  marzenia, jakim było zostanie policjantem. Największym atutem tej uczelni jest kadra,  która składa  się z ludzi z pasją, którzy na co dzień  pracują w służbie zdrowia  i w prosty  oraz czytelny sposób potrafią przekazać najważniejsze informacje poparte praktyką.

Więcej →

Absolwentka WHS – Paulina Żmijowska

Opinie absolwentów

Jestem absolwentką kierunku filologia polska o specjalności medialnej z podstawami dziennikarstwa w ATH. Swoje pasje zaczęłam rozwijać już w czasie studiów, pracując m.in w redakcji „Dziennika Zachodniego”, na stanowisku Head of Content w „Marketing &Biznes” czy Content Manager w agencji Elivo. Obecnie kończę kierunek studiów International Management.

Więcej →

Absolwent WZiT – Łukasz Grajewski

Opinie absolwentów

Absolwent kierunku socjologia, specjalność komunikacja społeczna i nowe media. Dyrektor Generalny Fundacji Wspólna Europa, trener Fundacji Roberta Szumana, organizator wielu udanych akcji crowfundingowych, dziennikarz, animator społeczny, autor publikacji „Lekcje Niemieckiego. Refleksje i rozmowy o naszych zachodnich sąsiadach”.

Więcej →

Absolwent WIMBiŚ – Tobiasz Gabryś

Opinie absolwentów

Jestem absolwentem kierunku inżynieria materiałowa ze specjalnością materiały, rocznik 2015-2019. Już w czasie studiów dzięki programowi studiów dualnych – „ucz się i pracuj” miałem możliwość rozpoznania rynku pracy poprzez odbywanie płatnych staży w wielu firmach.

Więcej →

Absolwent WBMiI – Konrad Stańco

Opinie absolwentów

Jestem absolwentem kierunku mechanika i budowa maszyn. Po ukończeniu studiów podjąłem pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym REDOR, a następnie w PZL-WSK Rzeszów S.A., zdobywając pierwsze doświadczenia w przemyśle silników odrzutowych. W 2007 roku pracowałem w Instytucie Lotnictwa dla firmy General Electric Polska.

Więcej →

Akademickie Dni Informatyki

Aktualności
17 marca br. czterystu uczestników, po dokonaniu wcześniejszej rejestracji, wzięło udział w siódmej edycji IT Academic Day – wydarzeniu, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród pasjonatów informatyki. Koło informatyczne Reset działające na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki ATH, jako główny organizator konferencji, dołożyło wszelkich starań, aby uczestnicy słuchając wykładów i prelekcji skorzystali z użytecznej i najaktualniejszej wiedzy. W organizację wydarzenia włączają się też największe firmy IT. Za ich udział i obecność dziękował rektor ATH prof. Jarosław Janicki podczas otwarcia obrad. Opiekunom koła Reset oraz jego uczestnikom rektor gratulował nie tylko zorganizowania tak znaczącej dla branży IT konferencji, ale również wielu sukcesów odnoszonych m. in. podczas ogólnopolskich zawodów robotycznych. (R) Więcej →

Rozstrzygnięcie XVIII edycji Konkursu o Nagrodę FCA

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, iż rozstrzygnięta została XVIII edycja Konkursu o Nagrodę FCA – w tej edycji w Akademii Techniczno-Humanistycznej przyznanych zostało 5 nagród: 1 pracy habilitacyjnej oraz po 2 pracom: magisterskim i inżynierskim. 31 marca br. odbędzie się uroczysta gala wręczenia dyplomów laureatom Konkursu, która w tym roku zostanie zorganizowana w Akademii Techniczno-Humanistycznej. W uroczystości poza laureatami oraz przedstawicielami władz ATH i Politechniki Śląskiej udział weźmie Prezes CRF w Turynie, p. Giorgio Cornacchia oraz sponsorzy Nagrody – przedstawiciele spółek FCA. Nagrodzone prace: tytuł: Problematyka kształtowania sygnału sterującego wtryskiwaczem zasobnikowego układu zasilania w paliwo autor pracy: dr hab. inż. Tomasz Knefel rodzaj pracy: habilitacyjna tytuł: Projekt wstępny systemu automatycznego parkowania samochodu osobowego napędzanego silnikiem elektrycznym autor pracy: mgr inż. Tomasz Hubczyk rodzaj pracy: magisterska promotor: dr hab. inż. Jan Dzida, prof. ATH tytuł: Doskonalenie przepływów materiałowych w oparciu o narzędzia symulacyjne w wybranym przedsiębiorstwie autor pracy: mgr inż. Paweł Rosner rodzaj pracy: magisterska promotor: dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH tytuł: Projekt reorganizacji stanowiska produkcyjnego w oparciu o narzędzia szczupłego wytwarzania autor pracy: mgr inż. Beata Wieczorek (Kolanko) rodzaj pracy: inżynierska promotor: dr inż. Dariusz Więcek tytuł: Analiza systemów monitorowania zużycia narzędzi z punktu widzenia zarządzania gospodarką narzędziową autor pracy: inż. Damian Kolny rodzaj pracy: inżynierska promotor: dr inż. Dariusz Więcek Przypomnijmy, iż do Nagrody FCA mogły być zgłoszone prace dyplomowe i doktorskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistycznej w okresie 08.05.2014 – 30.06.2016 r. (tj. od dnia rozpisania konkursu w roku poprzednim i przed dniem rozpisania tegorocznego konkursu) z obszarów zgodnych z listą priorytetowych zagadnień przekazaną przez sponsorów. Konkurs ogólnie obejmuje 3 uczelnie: Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz Politechnikę Warszawską, które zgłaszają najlepsze prace do Konkursu. Jednorazowe nagrody finansowane przez spółki z Grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (FCA Poland S.A., FCA Powertain Poland Sp. z o.o., Teksid Iron Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o.) zostają przyznane maksymalnie 6 pracom z każdej z biorących udział w Konkursie uczelni.

Więcej →

Wykład państwa Chorążych o początkach Bielska

Informacje

W czwartek 23 marca o godz. 17.00 w sali L120 w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego państwo dr Bogusław Chorąży i mgr Bożena Chorąży wygłoszą wykład pt. „Początki Bielska w świetle badań archeologicznych”, któremu towarzyszyć będzie projekcja unikatowych slajdów. Prelegenci są znanymi w Bielsku-Białej archeologami, odkrywcami wielu zagadek histrorycznych związanych z początkami naszego miasta. Prowadzili m.in. odkrywcze wykopaliska w obrębie tzw. grodziska na Wale Szwedzkim w Starym Bielsku, eksplorowali podziemia bielskiego zamku oraz starego miasta. Ich odkrycia w formie artykułów naukowych i popularnonaukowych były publikowane w lokalnych czasopismach oraz zamieszczane w opracowaniach naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Oboje są członkami Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego i pracownikami Muzeum Historycznego Bielska-Białej. Wstęp na wykład – wolny. Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich, których interesują początki rodzinnego grodu nad rzeką Białą. prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Więcej →

Nowa hala sportowa na terenie kampusu ATH

Wydarzenia

6 marca br. wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin gościł w Akademii Techniczno-Humanistycznej w związku z planowaną inwestycją budowy hali sportowej z zapleczem na terenie kampusu ATH. Podczas spotkania z Senatem Akademii minister podpisał decyzję o przyznaniu środków na budowę obiektu. Na realizację projektu ministerstwo przeznaczyło 7,5 miliona złotych. Rektor ATH prof. Jarosław Janicki zanim oddał głos ministrowi, przywitał gości w osobach: Tadeusza Kopcia senatora RP, Waldemara Jędrusińskiego z-cę prezydenta miasta Bielska-Białej, Marię Cieślar wicestarostę powiatu cieszyńskiego, Stanisława Kucharczyka wicestarostę powiatu żywieckiego oraz Piotra Ziółkowskiego doradcę wicepremiera. – Jako uczelnia publiczna, z tradycją, chcemy wpisywać się w strategię rozwoju szkolnictwa wyższego, głównie przez rozwój badań naukowych, ale także przez silne związki z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym – mówił rektor. Temat związków Uczelni z miastem kontynuował Waldemar Jędrusiński z-ca prezydenta miasta Bielska-Białej zwracając się do wicepremiera, gości oraz senatorów Senatu ATH – W imieniu władz Bielska-Białej pragnę wyrazić zadowolenie z kolejnego kroku Akademii, który dziś się finalizuje. Jesteśmy dumni, że ta uczelnia jest uczelnią prężną, dobrze kształcącą studentów i zapewniam, że w strategii rozwoju miasta przewidziano wspieranie uczelni i uczestniczenie w jej życiu i rozwoju . Wicepremier Jarosław Gowin wyraził zadowolenie z kolejnego spotkania ze społecznością Akademii reprezentowaną przez Senat ATH. – Moja obecność to wyraz uznania dla osiągnięć Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz przejaw mojego oraz rządu dążenia do kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju jednostek akademickich. Trzeba pamiętać, że uczelnie wyższe rozwijając potencjał naukowy są partnerami dla gospodarki, ale też odgrywają silną rolę kulturo- i elitotwórczą – podkreślał wicepremier. Nowa baza sportowa, która ma zostać oddana do użytku w trzecim kwartale 2019 r. na pewno usprawni organizację zajęć, ale przede wszystkim ucieszy studentów, o czym wspomniał przewodniczący Samorządu Studenckiego Piotr Sadowski. Wielu z nich odnosi sukcesy działając w licznych sekcjach sportowych. Nowy obiekt będzie również udostępniany mieszkańcom Bielska-Białej. (R)

Więcej →

Student WBMiI laureatem prestiżowej Nagrody im. Giovanni Agnelli

Aktualności

Inż. Damian Kolny, student Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, otrzymał Nagrodę im. Giovanni Agnelli za pracę inżynierską o największej wartości dla przemysłu. Nagroda im. Giovanni Agnelli jest ściśle związana z Konkursem o Nagrodę FCA – przyznaje ją bowiem Centrum Badawcze Fiata (CRF – Centro Riceche Fiat) w Turynie od 2014, jako specjalne wyróżnienie dla 1 pracy spośród wszystkich nagrodzonych w danej edycji Konkursu ogłaszanego przez koncern FCA. W tym roku spośród 12 prac nagrodzonych w XVIII edycji wcześniej wspomnianego międzyuczelnianego Konkursu (5 nagród zostało przyznanych pracom z Akademii Techniczno-Humanistycznej, również 5 z Politechniki Warszawskiej oraz 2 z Politechniki Śląskiej) nagrodę przyznano właśnie pracy inżynierskiej z Akademii Techniczno-Humanistycznej pn.: Analiza systemów monitorowania zużycia narzędzi z punktu widzenia zarządzania gospodarką narzędziową. Nagrodzona praca powstała w ramach współpracy z firmą Comau, a głównym pomysłodawcą tematu oraz prowadzącym i koordynatorem prac ze strony firmy Comau był p. mgr Paweł Ziobro. Jak opisuje promotor nagrodzonej pracy, dr inż. Dariusz Więcek z Katedry Inżynierii Produkcji (Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH): „Praca może mieć zastosowanie w praktyce produkcyjnej związanej z monitorowaniem wytwarzania elementów konstrukcji pojazdów samochodowych. Zaproponowane metody mogą być stosowane w procesach montażowych i obróbczych części pojazdów samochodowych, jak i w produkcji części zamiennych”. Jednak Nagroda to nie tylko wielkie wyróżnienie i docenienie aplikacyjnych walorów pracy, ale także gratyfikacja finansowa dla autora pracy: wysokość Nagrody im. Giovanni Agnelli wynosi dwukrotność Nagrody FCA. Serdecznie gratulujemy! Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast