Współpraca ATH z firmą Biostat

Współpraca ATH z firmą Biostat

Wydarzenia

Nowoczesna firma badawcza Biostat objęła patronatem biznesowym kierunek socjologia i prowadzone na nim specjalności na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ponieważ celem strategicznym ATH jest osiągnięcie wysokich standardów w obszarze kształcenia, uczelnia pozyskuje do współpracy podczas unowocześniania programów studiów silne firmy skłonne do dzielenia się swoim know-how z młodym pokoleniem. 

Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki podpisał porozumienie o współpracy na mocy, którego firma BioStat® będzie wspierać studentów i absolwentów kierunku Socjologia. Patronat biznesowy umożliwia pogłębioną współpracę w zakresie organizacji zajęć warsztatowych, seminariów, konwersatoriów i staży. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie studentom wypracowania umiejętności niezbędnych do integracji z rynkiem pracy. Ze strony firmy porozumienie podpisali: prezes firmy Rafal Piszczek wraz z wiceprezes dr inż. Ewą Tkocz.

Patron biznesowy kierunku Socjologia firma BioStat®  ma swoje siedziby w Warszawie i Rybniku. Działalność firmy koncentruje się wokół prowadzenia: badań naukowych, marketingowych,  ewaluacji projektów społecznych,  sondaży opinii publicznej. Firma posiada duże doświadczenie na rynku usług badawczych, zatrudnia ponad 70 pracowników, w gronie klientów przedsiębiorstwa znajdują się zarówno jednostki administracji publicznej: m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, korporacje globalne m.in.: Shell, a także jednostki naukowe np. Polska Akademia Nauk.

Dzięki podpisanemu porozumieniu studenci kierunku Socjologia będą mogli uczestniczyć w działalności operacyjnej firmy, zrealizują praktyki zawodowe i zdobędą praktyczną znajomość zagadnień omawianych na zajęciach. Studia na kierunku Socjologia przygotowują absolwentów do pracy w administracji szczebla samorządowego i wojewódzkiego (szczególnie wydziały kultury, spraw obywatelskich, polityki społecznej, rozwoju regionalnego itp.). Absolwenci mają także kompetencje potrzebne do pracy w sektorze kreatywnym: organizacjach związanych z kulturą, oświatą, organizacjach pozarządowych, ośrodkach badania opinii publicznej, agencjach reklamowych i marketingowych.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831