Współpraca ATH z  KES College w Nikozji

Współpraca ATH z KES College w Nikozji

Wydarzenia

W dniach 17-18 września br. Akademię Techniczno-Humanistyczną odwiedziła delegacja reprezentująca uczelnię KES College w Nikozji na Cyprze.

Po oficjalnym spotkaniu z rektorem ATH prof. dr. hab. Jarosławem Janickim goście zwiedzili Akademię, zostali także podjęci na Wydziale Zarządzania i Transportu, gdzie toczyły się szczegółowe rozmowy dotyczące współpracy uczelni w zakresie wspólnych projektów, wymiany studentów w ramach praktyk i staży; dyskutowana była także możliwość organizacji wspólnej szkoły letniej.

W spotkaniu uczestniczyli: dr Petros Stylianou, dyrektor generalny KES College, Demetra Michael, na co dzień pracująca w Biurze Wymiany Akademickiej oraz goszczący w Polsce już po raz trzeci dr Achilleas Karayiannis wykładowca w School of Business and Administration  Studies. Akademię oprócz władz rektorskich oraz Hanny Lamers, kierującej Centrum Wymiany Akademickiej reprezentował także dziekan Wydziału Zarządzania i Trasportu prof. ATH dr hab. Andrzej Maczyński oraz dr Agnieszka Barcik, dr Piotr Dziwiński oraz dr Marcin Jabubiec.

Współpraca KES College w Nikozji z Wydziałem Zarządzania i Transportu ATH koncentrować się będzie na stworzeniu wspólnej oferty edukacyjnej w ramach kierunku: International Management/ International Business w zakresie projektowanych studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w języku angielskim. Ponadto współpraca obejmie także wspólne projekty naukowo–badawcze z zakresu nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki a także społecznej odpowiedzialności uczelni wyższych.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast