Współpraca z partnerami jordańskimi

Współpraca z partnerami jordańskimi

Wydarzenia

W dniach 19-23 września br. rektor  ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki i kierownik Centrum Wymiany Międzynarodowej Hanna Lamers przebywali z wizytą roboczą w Jordanii.

Delegacja została przyjęta przez Ministra Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim prof. Adela Tweissi, gdzie złożono dokumenty niezbędne do wpisu na listę uczelni uprawnionych do współpracy z partnerami jordańskimi. Informację o spotkaniu odnotowała jordańska prasa.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było podpisanie bilateralnej umowy o współpracy z Al-Hussein Bin Talal University w mieście Maan, co nagłośniły trzy jordańskie stacje telewizyjne, które transmitowały sam fakt podpisania umowy oraz wywiad z rektorem ATH. Umowę podpisali rektorzy obydwóch uczelni: prof. Najib Abou Karaki oraz prof. dr hab. Jarosław Janicki.

Odbyła się również seria spotkań roboczych z partnerami jordańskimi dr inż. Ahmadem Talhouni oraz dr inż. Imadem Ireifidzh.

W pierwszym etapie planowana jest współpraca i pozyskiwanie studentów dla Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, zwłaszcza do Katedry Informatyki i Automatyki, którego pracownicy – prof. Mikołaj Karpinski i prof. Oleksander Korczenko  wspólnie z Centrum Wymiany Międzynarodowej zaangażowali się w przygotowanie dokumentacji. W kolejnych etapach planowana jest współpraca dydaktyczna i badawcza w innych obszarach oraz wspólne projekty.

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast