Wydawnictwo Naukowe

Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, służącą potrzebom nauki i kształcenia oraz świadczącą usługi wydawnicze na rzecz środowiska Akademii. Nadzór merytoryczny nad działalnością wydawnictwa sprawuje Rada Wydawnicza.

Działalność wydawnicza prowadzona była od początków funkcjonowania uczelni, jeszcze jako filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, jednak przybrała ona formę instytucjonalną dopiero w 2001 r., wraz z powołaniem Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Jako jednostka uczelniana, wydawnictwo koordynuje i realizuje całokształt zadań wydawniczych ATH. Podstawową jego funkcją jest edycja pozycji wydawniczych o charakterze naukowym. Ponadto do jego zadań należy koordynacja działalności wydawniczej uczelni i współpraca z poszczególnymi działami w zakresie nienaukowej działalności wydawniczej.

Wydawnictwo jest ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r.

 

Zapraszamy do współpracy.

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831