Wydawnictwo Naukowe

Wydawnictwo istnieje od kiedy powstała Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Natomiast dopiero, gdy powstała Akademia Techniczno-Humanistyczna, w 2001 roku wydawnictwo przybrało formę instytucjonalną, wyodrębnił się dział.

Celem wydawnictwa jest, przede wszystkim, edycja prac naukowych i zaspokajanie potrzeb naukowych uczelni, a także zaspokajanie potrzeb studentów w dziedzinie skryptów. Wydawnictwo wydaje monografie profesorskie, prace habilitacyjne, skrypty dla studentów. Uczelnie w kraju posiadają własne wydawnictwa, które odgrywają ważną rolę w tworzeniu wizerunku uczelni, upowszechniają te wartości, które propaguje uczelnia. Działania wydawnictwa przyczyniają się do utrwalenia dorobku uczelni, gdyż słowo pisane pozostaje. Egzemplarze wydanych przez wydawnictwo pozycji wysyłane są do czołowych bibliotek w kraju.

Wydawnictwo Naukowe ATH jest również obecne poza granicami kraju. Szereg pozycji pisanych przez pracowników ATH znajduje zainteresowanie w europejskich domach wydawniczych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się prace z dziedziny biologii, ochrony środowiska, a także z dziedzin technicznych, takich jak silniki spalinowe, dźwigi, mechanika.

Wydawnictwo zajmuje się pełną obsługą wydawniczą, wysyła prace do recenzji i czuwa nad całym procesem związanym z wydaniem publikacji. Sporządza dokumentację wydawniczą. Musi przy tym przestrzegać norm związanych z ekonomicznością działania. Poza tym dokonuje składu komputerowego tekstu oraz elementów związanych z tekstem i drukuje. Jeśli chodzi o druk, wydawnictwo jest podporządkowane wymogom ustawy o zamówieniach publicznych. Nie ma własnej drukarni, jak większość uczelni, które posiadają wydawnictwa. Odchodzi się od tego, gdyż stwarza to niepotrzebne obciążenie finansowe.

Dominująca większość autorów to osoby z naszej uczelni, jest to praktyka większości wydawnictw naukowych w Polsce. Sporadycznie zdarza się jednak, że pojawia się autor z zewnątrz. Musi on wtedy spełniać wszelkie wymogi, jak recenzja książki, opis możliwości finansowania i możliwości zbytu, tak jak ma to miejsce w każdym wydawnictwie, nie tylko naukowym.

Poszczególne egzemplarze wydane przez wydawnictwo promowane są m.in. na łamach „Forum Akademickiego”, gdzie przedstawia się nasze najnowsze osiągnięcia wydawnicze, podając tytuły, ceny, nakłady. Ponadto promocja odbywa się w Księgarni Akademickiej. Również pozostałe księgarnie bielskie są zaopatrzone w książki Wydawnictwa ATH. Wydawnictwo współpracuje z kilkoma hurtowniami. Hurtownie te są zaopatrywane w listę wydanych pozycji, przedstawia się także egzemplarz sygnalny. Jeśli jest zapotrzebowanie, wysyła się żądaną ilość pozycji.

Nakłady są zazwyczaj stosunkowo niewielkie i kształtowane na podstawie rozpoznania rynku. Liczba pozycji wydawniczych z punktu widzenia oczekujących mogłaby być większa, ale jest związana z możliwościami finansowymi. Rocznie wydaje się ponad 20 pozycji. Pojawiają się dodruki, ale to margines. Drugie wydania też są sporadyczne.

Istnieje rada wydawnicza, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów. Na każdym wydziale jest też ktoś, kto pełni funkcję Redaktora Działowego. Nadzór naukowy nad wydawnictwem sprawuje Prorektor, który czuwa nad całokształtem naszych działań.

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast