Informacje dla autorów

Pracę należy złożyć w dwóch kompletnych egzemplarzach wydruku komputerowego oraz w wersji elektronicznej zgodnej z wydrukiem.

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów
– plik tekstowy w formacie *doc , *docx + fonty specjalne
– plik *pdf lub wydruk pracy jest podstawą do redakcji i składu. Każdy nieautorski komputer może spowodować przekłamanie fontów, rozsypanie schematów, zagubienie przypisów itp., gdyż Word justuje tekst według parametrów zainstalowanej na komputerze drukarki
– czcionka 12 punktów Times New Roman
– w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów
– interlinia 1,3 wiersza
– marginesy (prawy, lewy, górny, dolny) 2,5 cm
– druk jednostronny
– przypisy tekstowe i bibliograficzne czcionką 10 punktową z indeksem górnym
– ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja)

Ważne informacje dotyczące zamieszczanych w pracy ilustracji
– ilustracje/rysunki powinny być wysokiej jakości i dodatkowo dostarczone w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze)
– fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (dopuszcza się pliki dobrej jakości w formacie *pdf lub *jpg).
– wykresy – wykonane w Adobe Illustrator, Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)

Wydawnictwo nie przyjmuje rysunków, wykresów, fotografii w wersji papierowej (wyjątki mogą być ustalone z pracownikami wydawnictwa).​

Prawa Autorskie:
W sytuacji zamieszczenia w pracy materiałów chronionych prawem autorskim (tj. tekstów ilustracji lub tabel pochodzących z innych publikacji), należy dostarczyć zgody na wykorzystanie tych utworów otrzymane od właścicieli praw autorskich.

Streszczenia:
Autor jest zobowiązany do zamieszczenia w pracy streszczenia obcojęzycznego.

Informacje Dodatkowe:
W pozostałych sprawach niezbędny jest kontakt autora z pracownikami wydawnictwa.
Wszystkie niezbędne załączniki znajdują się w intranecie.

Pliki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Regulamin_Wydawnictwa 217 KB
aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831