Informacje dla autorów

Pracę należy złożyć w dwóch kompletnych egzemplarzach wydruku komputerowego oraz w wersji elektronicznej zgodnej z wydrukiem.

Wydruk komputerowy:
na papierze formatu A-4
czcionka 12-punktowa
interlinia 1,5 wiersza
druk jednostronny
margines prawy 3,5 cm
marginesy lewy, dolny i górny po 3 cm
przypisy tekstowe i bibliograficzne czcionką 10 punktową z indeksem górnym.
Wersja elektroniczna:
na nośniku danych
tekst zapisany w edytorze MS Word.
Ilustracje, fotografie, rysunki:
Winny być dostarczone w formie umożliwiającej obróbkę komputerową

Prawa Autorskie:
W sytuacji zamieszczenia w pracy materiałów chronionych prawem autorskim (tj. tekstów ilustracji lub tabel pochodzących z innych publikacji), należy dostarczyć zgody na wykorzystanie tych utworów otrzymane od właścicieli praw autorskich.

Streszczenia:
Autor jest zobowiązany do zamieszczenia w pracy streszczenia obcojęzycznego.

Informacje Dodatkowe:
W pozostałych sprawach niezbędny jest kontakt autora z pracownikami wydawnictwa.

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast