Wydział Humanistyczno-Społeczny świętuje 20-lecie istnienia
Wydział Humanistyczno-Społeczny świętuje 20-lecie istnienia

Wydział Humanistyczno-Społeczny świętuje 20-lecie istnienia

Bez kategoriiWydarzenia

W miniony wtorek (16 listopada) odbyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia istnienia Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Była to nie tylko okazja do wspólnego wspominania historii, ale także sposobność do wręczenia zasłużonym pracownikom odznaczeń państwowych i uczelnianych.

Struktury funkcjonującego od dwudziestu lat Wydziału tworzyli wybitni profesorowie i wykładowcy, m.in.: prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna (pierwszy Dziekan Wydziału w latach 2001-2008), prof. dr hab. Emil Tokarz (Dziekan Wydziału w latach 2008-2012), dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH (Dziekan Wydziału w latach 2012-2020), prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, prof. dr hab. Tomasz Stępień, dr hab. Michał Kopczyk, prof. ATH czy dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk. Od samego początku jednostka mogła liczyć też na dużą pomoc ze strony działającego w Bielsku-Białej Instytutu Teologicznego, kierowanego przez księdza profesora Tadeusza Borutkę.

Aktualnie w ramach Wydziału funkcjonują: Instytut Neofilologii, którego dyrektorem jest dr hab. Maria Korusiewicz, prof. ATH; Instytut Pedagogiki, którego dyrektorem jest dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH oraz Katedra Polonistyki, której kierownikiem jest dr hab. Michał Kopczyk, prof. ATH.

Pracownicy WHS skutecznie dbają o własny rozwój naukowy, czego pokłosiem są liczne prace monograficzne oraz publikacje w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Wydział stał się więc w krótkim czasie silną jednostką naukową z kategorią B, rozpoznawalną w kraju i za granicą.

W najnowszym rankingu czasopisma „Perspektywy” (2021) bielska pedagogika zajmuje siódme miejsce w Polsce, anglistyka – dziewiąte, a polonistyka – czternaste. Wydział posiada prawa doktoryzowania w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo, a pierwszym wypromowanym doktorem jest pan Mateusz Żyła. Poszczególne jednostki wydziałowe organizują cyklicznie konferencje naukowe, jak np.: „Teatralność i an-tyteatralność”; „Bielsko-Biała: Historia – Kultura – Sztuka”; „Kultura – Muzyka – Edukacja”, Konferencja naukowo-metodyczna „Edukacja bez barier” oraz różne edycje konferencji medialnej, jak np.: „Dekompozycje i rekompozycje kultury komunikowania. Ekosystem medialny w procesie zmian”.

Wydział współpracuje również ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami kultury z Bielska-Białej i Podbeskidzia, organizując lub współuczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach (np. akcja „Czyste Beskidy”). W ramach Wydziału działa ponadto teatr studencki, kierowany przez dra hab. Carlosa Dimeo Alvareza, prof. ATH, oraz Galeria Akademicka, w której prezentowane są prace wybitnych i zasłużonych dla kultury polskiej artystów oraz studentów i doktorantów.

Aktualnie funkcję Dziekana Wydziału pełni prof. dr hab. Ernest Zawada. Prodziekanami do spraw studenckich są: dr Justyna Wojciechowska i dr Robert Pysz. Kierownikiem Dziekanatu jest mgr Agnieszka Zaporowska.

 

 

Uroczystość jubileuszu odbyła się pod patronatem władz miasta i regionu: Jarosława Wieczorka – Wojewody Śląskiego, Jarosława Klimaszewskiego – Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Antoniego Szlagora – Burmistrza Miasta Żywiec, Mariana Błachuta – Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice, Tomasza Bujoka – Burmistrza Miasta Wisła oraz prof. Jacka Nowakowskiego – Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

Z okazji 20. rocznicy utworzenia Wydziału Humanistyczno-Społecznego pragnę złożyć serdeczne gratulacje oraz wyrazić swój szacunek dla Państwa działalności naukowej i dydaktycznej. Słowa uznania kieruję do całej społeczności – do pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych, studentów oraz wszystkich członków akademickiej wspólnoty. Dziękuję za pracę na rzecz rozwoju polskiej nauki. W dniu jubileuszu życzę dalszych sukcesów na polu naukowym i dydaktycznym, a także wszelkiej pomyślności. Niech Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej, za słowami pieśni Gaudeamus igitur: „semper sint in flore” („zawsze będzie w rozkwicie”)!

Jan Chrząszcz
Wicewojewoda Śląski

 

Z okazji jubileuszu chciałbym przekazać JM Rektorowi dr. hab. inż. Jackowi Nowakowskiemu, prof. ATH oraz władzom dziekańskim, na czele z dziekanem – Panem Profesorem Ernestem Zawadą i Prodziekanami ds. Studenckich – Panią Doktor Justyną Wojciechowską oraz Panem Doktorem Robertem Pyszem, życzenia wielu sukcesów w dalszym rozwoju jednostki, kadrze dydaktycznej – naukowych i zawodowych osiągnięć, a studentom jak najlepszych wyników w nauce. 

Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta Bielska-Białej

 

Wydział ma istotny wpływ na humanizację pozostałych wydziałów w uczelni.  Zauważalny jest wpływ Wydziału Humanistyczno-Społecznego na życie kulturalne Bielska-Białej. Możemy się szczycić osiągnięciami wy-działu, a jego umiejscowienie w naszym mieście i rozwój jest ważnym elementem na drodze do tworzenia uczelni uniwersyteckiej.

Jest moją dumą i radością, że powstał za mojej kadencji rektorskiej.       

Z okazji 20-lecia gratuluję Wydziałowi Humanistyczno-Społecznemu sukcesów i życzę dalszego rozwoju, a pracownikom i studentom wszelkiej pomyślności.

prof. dr hab. inż. dr h. c. Marek Trombski
Pierwszy Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

 

Jestem przekonany, że powstanie Wydziału Humanistyczno-Społecznego przyczyniło się do rozszerzenia grona utalentowanych osób, które po ukończeniu studiów wyższych na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będą miały wpływ na rozwój nauki, gospodarki, przemysłu i życia społecznego. Obecność humanistów w społeczności Naszej Uczelni skutkuje większą różnorodnością pomysłów, entuzjazmem, zaangażowaniem w podejmowaniu różnych wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Marzę, aby wszyscy mieli równe szanse w dostępie do wiedzy, bo jestem przekonany, że nasze życie może być lepsze dzięki nauce. Z uwagą i uznaniem obserwuję działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną pracowników Wydziału Humanistyczno-Społecznego.

dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

 

Galeria zdjęć z wydarzenia:

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast