Wykład dla uczniów w Bydgoszczy

Wykład dla uczniów w Bydgoszczy

Informacje

W dniu 22 maja 2017 r. dr hab. Szymon Wąsowicz prof. ATH, przebywał w Bydgoszczy z wizytą w III LO im. A. Mickiewicza. Na zaproszenie dyrekcji szkoły oraz zespołu matematyków wygłosił dla uczniów klas o profilu matematyczno-fizycznym wykład zatytułowany ,,Matematyczne aspekty szyfrowania”. Wybór tematu nie był przypadkowy, albowiem w Bydgoszczy urodził się i wychował Marian Rejewski, jeden z twórców dzieła rozpracowania​ Enigmy – niemieckiej maszyny szyfrującej.

Wykład spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem licznie zgromadzonego grona słuchaczy. Po jego zakończeniu profesor zwiedził działające przy szkole Muzeum Kanału Bydgoskiego prezentujące m. in. budowle hydrotechniczne, a wśród nich unikalną na skalę światową śluzę trapezową.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831