Wykład o Braciach Polskich

Wykład o Braciach Polskich

Wydarzenia

W piątek 20 kwietnia o godz. 10.30 w audytorium L120 w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego odbędzie się wykład prof. zw dr hab. Stanisława Obirka, pracownika Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersyetetu Warszawskiego, nt. Bracia Polscy i ich wkład w europejskie Oświecenie. Rocznicowe rozważania (1658 wypędzenie z Polski).

Prof. Stanisław Obirek, niegdyś Rektor Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie, redaktor naczelny czasopisma „Życie Duchowe” oraz założyciel Centrum Kultury i Dialogu przy Wyższej Szkole Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, jest znanym polskim teologiem, historykiem i antropologiem kulturowym. Jego liczne zainteresowania naukowe obejmują m.in. dialog międzywyznaniowy oraz badanie roli, jaką we współczesnym społeczeństwie postnowoczesnym zajmuje religia. Prof. Obirek jest autorem wielu cennych publikacji, zasłynął też jako człowiek dialogu – m.in. jako autor rozmów z Zygmuntem Baumanem czy prof. Janem Woleńskim. Spotkanie w ramach AFH ma charakter otwarty, po wykładzie będzie można zadać pytania prelegentowi. Zapraszam do udziału!

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831