Wykład prof. ATH dr hab. Andrzeja Gofrona

Wykład prof. ATH dr hab. Andrzeja Gofrona

Wydarzenia

W poniedziałek 22 stycznia w godz. 10.30-12.00 w audytorium L318 w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego odbędzie się wykład prof. ATH dr. hab. Andrzeja Gofrona pt. Czy myślenie jest „nasze”, czy ma innego „właściciela”? Perspektywa edukacyjna.

Prof. Andrzej Gofron jest kierownikiem Katedry Pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH, wcześniej przez wiele lat związany był z częstochowskim środowiskiem naukowym. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej historii i filozofii pedagogiki, czego odzwierciedleniem jest wydana ostatnio książka naukowa pt. Epistemologiczne podstawy modernizmu i postmodernizmu. Konteksty edukacyjne (Częstochowa 2010).

Zapraszam studentów i pracowników Akademii do udziału w spotkaniu, które ma charakter otwarty.

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831