Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Ikar Jakości

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Ikar Jakości

Wydarzenia

Kamila Cieszka, studentka kierunku zarządzanie, otrzymała wyróżnienie w finale II edycji Ikara Jakości – ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania im. Prof. Romualda Kolmana. Tytuł nagrodzonej pracy dyplomowej brzmi: „Jakość zarządzania z perspektywy pacjenta na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej”.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 21 marca w Łodzi, podczas Gali Finałowej IV Europejskiego Kongresu Jakości. Promotorem wyróżnionej pracy był dr Marcin Jakubiec, adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Ideą konkursu jest promowanie tematyki związanej z jakością oraz propagowanie rozwiązań, które w istotny sposób mogą wpłynąć na praktyczne aspekty działalności firm o różnych profilach. Konkurs organizowany jest przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych w Katowicach. Kierowany jest do wszystkich absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Realizowany jest na podstawie zgłoszeń konkursowych przesłanych przez promotorów prac licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, obronionych w  państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce. Ikar Jakości objęty został patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831