Wysoka ocena pielęgniarstwa w ATH!
Wysoka ocena pielęgniarstwa w ATH!

Wysoka ocena pielęgniarstwa w ATH!

Wydarzenia

Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła poziom dydaktyki na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym przez Wydział Nauk o Zdrowiu ATH.

W Uchwale nr 753/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 września 2022 r. czytamy: Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej umożliwia studentom kierunku pielęgniarstwo osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej”.

Akredytacja została przyznana na maksymalny możliwy okres, tj. 6 lat. Serdecznie gratulujemy Władzom Wydziału i Katedry Pielęgniarstwa!

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831