Wystawa „Kolory w mroku”
Wystawa „Kolory w mroku”

Wystawa „Kolory w mroku”

Wydarzenia

7 czerwca 2021 roku w gościnnych progach Książnicy Beskidzkiej odbył się wernisaż wystawy sekcji malarskiej, działającej od 22 lat w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Wernisaż otworzył i prowadził dyrektor Książnicy Beskidzkiej mgr Bogdan Kocurek. Oprócz twórców prac w wernisażu wzięli udział: JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, opiekun sekcji malarskiej UTW prof. dr hab. Ernest Zawada (kurator Galerii Akademickiej ATH, a od roku sprawujący również funkcję Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego), Pełnomocnik Rektora ATH ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku mgr Renata Morawska oraz założycielka i wieloletnia kierowniczka UTW pani dr Halina Moszyńska.

Jak mówi opiekun grupy, prof. Ernest Zawada:

„wystawa miała tym razem niezwykły charakter, ponieważ ujawniła artystyczne dokonania słuchaczy powstałe w czasie pandemii. Artyści seniorzy, nie mogąc spotykać się regularnie i bezpośrednio, tworzyli swoje prace z potrzeby serca, indywidualnie w domach. Powstałe motywy malarskie, głównie pejzaże i portrety, symbolicznie nawiązują do mrocznego czasu, który można było pokonać między innymi barwami optymizmu, przelewanymi na płótna za pomocą narzędzi malarskich. Stąd też decyzja o nadaniu wystawie znaczącego tytułu Kolory w mroku. Prezentowane obrazy wyrażają indywidualne konwencje stylistyczne ich autorów; najczęściej są mimetyczną formą fizjoplastyczną, o cechach impresyjnych, ekspresyjnych, symbolicznych lub realistycznych”.

Po oficjalnym rozpoczęciu wernisażu dyrektor Bogdan Kocurek poprosił o głos JM Rektora dra hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH, który w ciepłych i bezpośrednich słowach wyraził uznanie dla prac artystów i radość z działalności sekcji. Następnie prof. dr hab. Ernest Zawada zaprezentował twórców i krótko omówił prezentowane prace. W imieniu grupy głos zabrała pani Józefa Nowak, która ze wzruszeniem wspomniała poprzednią wystawę (prezentowaną u progu pandemii początkiem marca 2020 r. w Bielskim Centrum Edukacji) i trudny czas lockdownu, w którym twórczość była nieraz ostatnią deską ratunku przed ponurymi myślami i poczuciem beznadziei.

Oficjalnego otwarcia wystawy – poprzez symboliczne przecięcie wstęgi – dokonali JM Rektor ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH i założycielka UTW dr Halina Moszyńska, którym asystowali prof. dr hab. Ernest Zawada i Pełnomocnik Rektora ds. UTW mgr Renata Morawska.

Gratulując malarzom z UTW i dziękując organizatorom, serdecznie zapraszamy do odwiedzania wystawy „Kolory w mroku”, która będzie dostępna w Książnicy Beskidzkiej do końca czerwca br. w godzinach pracy biblioteki.

W zaaranżowanej przestrzeni wystawowego holu Książnicy prezentowane są prace 18 osób: Urszuli Bierońskiej, Cecylii Bosak, Krystyny Bromirskiej, Haliny Formas, Marianny Giemzy, Krystyny Kampczyk, Haliny Klimczyk-Gawędy, Anny Limańskiej, Grażyny Murańskiej, Jolanty Naruszewicz, Józefy Nowak, Czesława Siudaka, Bożeny Stępień, Urszuli Szostak, Romana Thena, Mikołaja Tomczuka, Iwonny Wojtasik i Haliny Woreckiej.

Po długim czasie działania w obostrzeniach wydarzenie miało również dla organizatorów wymiar szczególny. Wprawdzie różne wystawy się odbywały, ale właśnie otwarcie „Kolorów w mroku” było pierwszym po wielu miesiącach przerwy wernisażem w Książnicy Beskidzkiej.​

 

 

Renata Morawska
Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast