Wystawa w Galerii Akademickiej

Wystawa w Galerii Akademickiej

Wydarzenia

W Galerii Akademickiej, do połowy stycznia, trwa wystawa dr. Macieja Zdanowicza z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pt. „Immersje – fragmenty nad- i pod-rzeczywistości”.Prezentację tworzą dwa cykle najnowszych grafik  wykonanych w technice cyfrowej. Poszczególne prace odnoszą się do szeroko pojętej rzeczywistości, skrawków jej różnorodnych warstw, głównie ze sfery wizualnej i dźwiękowej. Fragmenty otoczenia odczytywane za pomocą wielu zmysłów skutkują powstaniem wielowymiarowych, niejednoznacznych wizji. U ich podstaw leży autentyczne doświadczenie, próba doznania konkretnej przestrzeni.

Maciej Zdanowicz, ur. w 1982 r., artysta grafik i teoretyk sztuki, wykładowca akademicki. Pracuje w obszarze grafiki cyfrowej oraz grafiki projektowej. Interesuje się problematyką przekładalności muzyki, pejzażu dźwiękowego na formę wizualną. Jego realizacje obejmują przede wszystkim graficzne interpretacje wybranych utworów muzycznych, rejestracje i wizualizacje pejzaży akustycznych, instalacje dźwiękowe.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie od października 2016 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych i studenckich. Wykłada na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Bierze czynny udział w krajowym i międzynarodowym życiu artystycznym, naukowym. Autor wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 100 prezentacji zbiorowych, kurator projektów artystycznych, organizator konferencji naukowych i artystycznych, laureat wielu nagród.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast