Wystawa w Warszawie

Wystawa w Warszawie

Wydarzenia

14 lutego w Galerii Test w Warszawie odbędzie się otwarcie wystawy prac prof. ATH dr. hab. Ernesta  Zawady pt. „Pejzaż abstrakcyjny – kontynuacja”.

Na co dzień prof. ATH dr hab. Ernest Zawada jest wykładowcą Akademii i kuratorem Galerii Akademickiej ATH prezentującej prace uznanych artystów współczesnych.  Dwukrotnie był  stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wystawiał m.in. w USA (Waszyngton, Nowy Jork), Niemczech (Padeborn), Włoszech (Rzym), na Słowacji (Bratysława), Ukrainie (Stanisławów), Węgrzech (Budapeszt), w Austrii (Wiedeń), Belgii (Bruksela) i Czechach (Ostrawa).

Wystawa w Galerii Test potrwa do 6 marca br.

(…) Artysta wyrósł w górach – bezpośrednie przeżywanie natury i fizyczności otoczenia stało się fundamentem jego dalszych artystycznych poczynań. Potęga gór niejednokrotnie otwierała muzyków, malarzy czy poetów na transcendencję bądź metafizykę, wzmacniała odczucie niematerialności, a w przypadku Zawady – uczuliła artystę na możliwość realizacji nietypowej ikony, pomyślanej zgodnie z poniechanym zapisem w Piśmie, późniejszą wojowniczą dyrektywą ikonoklazmu czy łagodniejszą decyzją protestantów: bez wizualnego wyobrażenia Boga czy postaci świętych o własnej historii… Treścią tej ikony – zdaniem malarza – mogła się stać żyjąca barwa, a także rozsiane w obszarze jej ponurego substratu lub świetlistej przestrzeni śladowe, nikłe, wieloznaczne sygnały, budujące różnego rodzaju aluzje do materialności świata natury, zjawisk i przedmiotów, jednocześnie ukierunkowane na bardziej wartościowe symbolizowanie. Koncepcja malarstwa Zawady nie ogranicza się więc do idei wystarczających do powstawania płócien stricte abstrakcyjnych, preferujących zamiast przedmiotowości wyraz samych środków, choć konkretne obrazy artysty opierają się na nich w tak dużym stopniu, że wskazują na związki przede wszystkim właśnie z abstrakcją, a w znacznie mniejszym – z ikoną. (…)

Zbigniew Taranienko

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831