XX Konferencja Naukowo-Techniczna

XX Konferencja Naukowo-Techniczna

Aktualności

W dniach 29-30 listopada 2018 roku w Szczyrku  odbędzie się jubileuszowa XX Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska”, organizowana przez Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Tematyka konferencji obejmuje swoim zakresem:

– technologie i urządzenia w ochronie środowiska,

– metodyki naukowo-badawcze w badaniach środowiskowych,

– gospodarkę odpadami,

– rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii,

– ochronę przyrody i kształtowanie krajobrazu,

– zarządzanie środowiskiem i zrównoważony rozwój.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831