Zaproszenie na dwie ogólnopolskie konferencje naukowe
Zaproszenie na dwie ogólnopolskie konferencje naukowe

Zaproszenie na dwie ogólnopolskie konferencje naukowe

Konferencje

Zapraszamy do udziału w dwóch konferencjach naukowych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, które odbędą się w grudniu bieżącego roku.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Polski system medialny w procesie zmian”

organizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Kiedy: 1 grudnia 2020 r.
Gdzie: Kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 17, Budynek Wydziału Humanistycznego
W przypadku utrzymującego się zagrożenia epidemicznego konferencja odbędzie się on-line.

Konferencja dotyczyć będzie stanu polskiego systemu medialnego. Przedmiotem naukowej refleksji staną się przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Propozycje tematyki referatów:

1. Jak pod wpływem nowych technologii zmienia się funkcjonowanie systemu medialnego?
2. Jakie przeobrażenia zachodzą w poszczególnych sektorach medialnych, tj. prasie, radiu, telewizji?
3. Jak zmienia się oferta medialna pod wpływem mediów społecznościowych?
4. Czy media potrzebują pomocy państwa?
5. Jak należy budować nowoczesną przestrzeń komunikacji i informacji?
6. Jak chronić różnorodność mediów, niezależność dziennikarską, walczyć z cenzurą?
7. Jak przeciwdziałać licencjonowaniu mediów, ograniczaniu dostępności do zawodu dziennikarza?
8. Jak wspierać wydawców i nadawców w walce z „nieformalną wymianą treści” (piractwem), „pasożytnictwem materiałów prasowych”, tj. kopiowaniem materiałów prasowych online oraz
wykorzystywaniem ich bez licencji i bez upoważnienia?

Współorganizatorem wydarzenia jest Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, natomiast czasopismo naukowe ATH „Media i społeczeństwo” objęło nad nim patronat.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wirtualizacja codzienności osób z niepełnosprawnościami w dobie epidemii”

organizowana przez Sekcję PTS Socjologii Niepełnosprawności i Wydział Humanistyczny AGH

Kiedy: 4 grudnia 2020 r.
Gdzie: Kraków – online

Epidemia wywołana wirusem Covid- 19 spowodowała nadzwyczajne przyspieszenie transformacji cyfrowej i przeniesienie znacznej części aktywności do przestrzeni online. Procesy te objęły
również osoby z niepełnosprawnościami. Powoduje to potrzebę podjęcia interdyscyplinarnej debaty na temat wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami oraz szans i zagrożeń wynikających z wirtualizacji życia społecznego dla tego środowiska. Proponowane zagadnienia referatów:

1. Dostępność technologii internetowych dla osób z niepełnosprawnościami.
2. Wykluczenie cyfrowe osób z niepełnosprawnościami.
3. Włączający charakter technologii internetowych i rola technologii asystujących. Zarządzanie kryzysowe w dobie epidemii i wdrażanie Tarczy Antykryzysowej (pakietów: medycznego, przedsiębiorczości, społecznego).
4. Edukacja online i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.
5. Sposoby wykorzystania Internetu przez osoby z niepełnosprawnościami: telepraca, telemedycyna, edukacja online, e-usługi, e-zakupy, e-rozrywka, komunikacja online.
6. Rehabilitacja i fizjoterapia online.
7. Wirtualne sieci wsparcia – formalne i nieformalne.
8. Wirtualna aktywność obywatelska, społeczna i polityczna osób z niepełnosprawnościami.
9. Wirtualizacja kontaktów społecznych osób z niepełnosprawnościami w dobie epidemii.
10. Bezpieczeństwo w sieci i kompetencje medialne osób z niepełnosprawnościami.
11. VR, AR, gry cyfrowe i ich potencjał dla osób z niepełnosprawnościami.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz czasopismo „Media i Społeczeństwo” objęły wydarzenie patronatem.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie oraz pod linkiem.

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast