Zaproszenie na konferencję „Edukacja bez barier”
Zaproszenie na konferencję „Edukacja bez barier”

Zaproszenie na konferencję „Edukacja bez barier”

KonferencjeWydarzenia

Instytut Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej z cyklu EDUKACJA BEZ BARIER. DOBRE PRAKTYKI W OBSZARZE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA.

Konferencja pod patronatem JM Rektora dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH odbędzie się 19 października w godzinach  8.30-15.30 w formule on-line. W części naukowej wystąpią autorytety w interdyscyplinarnych obszarach. Część metodyczna to warsztaty przygotowane przez praktyków. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i wymaga rejestracji. ​

Celem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana myśli pedagogicznej, poglądów, dyskusji, wspólnie formułowanych wniosków, tez i sugestii badawczych w obszarach kształcenia i wychowania. Niech spotkanie konferencyjne będzie merytoryczną skarbnicą inspiracji i przykładów dobrych praktyk motywujących do podejmowania wyzwań w zmiennej rzeczywistości świata. Edukacja bez barier tworzy przestrzeń dla dialogu: jak rozwiązać trudne sytuacje wymagające od wychowawcy zwiększonego wysiłku (nie tylko w czasie pandemii), szukania nowych rozwiązań, działań wspierających rozwój dziecka w przestrzeni edukacji. Uczestnictwo w części metodycznej w postaci sesji warsztatowych prowadzonych przez nauczycieli – praktyków, realizaujących innowacyjne działania mogą być inspiracją do wykorzystania dobrych praktyk.

Do udziału w konferencji zapraszamy: przedstawicieli środowiska nauki, edukacji, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, praktyków, studentów
zainteresowanych problematyką kształcenia i wychowania.

Zgodnie z głównym hasłem konferencji EDUKACJA BEZ BARIER – DOBRE PRAKTYKI W OBSZARZE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA obszary tematyczne dotyczą:

  • Kształcenia i wychowania bez barier
  • Innowacji w edukacji
  • Nauczyciela jako kreatora kształcenia i wychowania
  • Perspektyw w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Aktualnych wyzwań w pedagogice
  • Problematyki diagnozy i terapii

Udział w konferencji i warsztatch jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Pliki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Edukacja bez Barier - Program konferencji 507 KB

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast