Zaproszenie na konferencję KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA
Zaproszenie na konferencję KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

Zaproszenie na konferencję KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

Konferencje

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA: Wokół kompetencji kluczowych w edukacji. Konferencja – pod patronatem JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dr hab. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH – odbędzie się w formie zdalnej w dniu 17 maja 2021 roku.

Tegoroczne spotkanie naukowe stanowi kontynuuję poszukiwania kierunków pożądanych zmian w edukacji. Złożony charakter współczesnej rzeczywistości, wymagania nieustannie rozwijającego się społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa uczącego się przez całe życie w sieci społecznej i informatycznej powodują, że zaistniała potrzeba posiadania przez człowieka nowego zasobu kompetencji, określanych jako kompetencje kluczowe. Nacisk na ich realizację pojawił się już w 2006 r., kiedy Rada Europejska wydała zalecenia i uzasadniła potrzebę ich kształtowania i rozwijania w procesie uczenia się przez całe życie. Zakłada się, że kompetencje kluczowe, na które składają się wiedza, umiejętności i postawy, sprzyjają samorealizacji jednostki, uruchamiają jej aktywną postawę obywatelską, pomagają w procesie integracji społecznej, a w przyszłości ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy.

Szczegółowe informacje nt. konferencji oraz warunki uczestnictwa i zgłoszeń dostępne są pod linkiem: KOMUNIKAT KME 2021

Dodatkowe dokumenty:
1. ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ
2. INSTRUKCJA REDAKCYJNA

 

 

Marketing ATH

 

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast