Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

Wydarzenia
Serdecznie zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Instytutu Neofilologii „Shapes of Futures”. Przedmiotem konferencji będą zagadnienia związane z różnorodnymi wymiarami, konceptualizacjami i wizjami przyszłości w kulturze, sztuce, filmie i literaturze oraz naukach politycznych i społecznych.
Zakres tematyczny konferencji:
  • wizje przyszłości i ich dynamika
  • futuryzm i studia o przyszłości
  • funkcje przyszłości
  • procesy kształtujące przyszłość (kształtowanie się trendów, symulacje, modelowanie, przewidywanie i planowanie przyszłości)
  • polityka czasu i czasowość polityki
  • związki pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością (Zeitgeist i przyszłość, przyszłość jako aktywny aspekt teraźniejszości, przyszłość „pożyczona” z przeszłości)
  • przyszłość i narracja (narracje i metafory przyszłości, science fiction i fikcja spekulatywna jako katalizatory  w studiach nad przyszłością, historia przyszłości)
  • przyszłość jako obietnica i groźba (dystopia, utopia i antyutopia)
  • nieokreślona i niepewna kontra określona i pewna przyszłość
  • normatywne, preferowane i alternatywne przyszłości
Więcej informacji na stronie: https://shapesoffutures.wordpress.com/
Data rozpoczęcia: 01 Marzec 2019
Data zakończenia: 02 Marzec 2019

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast