Zaproszenie na VIII edycję konferencji medialnej

Zaproszenie na VIII edycję konferencji medialnej

Wydarzenia

Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Katedra Anglistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zapraszają na VIII już edycję interdyscyplinarnej konferencji naukowej: MEDIA W SPOŁECZEŃSTWIE –SPOŁECZEŃSTWO W MEDIACHktóra odbędzie się 6 listopada 2017 roku w Bielsku-Białej.

Tegoroczna konferencja poświęcona jest kwestii wzajemnych relacji i zależności pomiędzy społeczeństwem a mediami. Zarówno społeczeństwa wpływają na media, ich funkcje i rolę jaką w nich odgrywają, jak też media oddziałują na społeczeństwa i zmiany w nich zachodzące. Media w społeczeństwach nowoczesnych nie tylko dostarczają jednostkom i grupom informacji, ale także mobilizują je do określonych działań i realizacji różnego rodzaju celów.  Nieoceniona jest także rola mediów w promocji pomocniczości, postaw prospołecznych i promowaniu idei solidaryzmu i wspólnotowości. Zauważalny jest także wpływ mediów na podtrzymywanie i wyrażanie kultury dominującej, współtworzenie i promowanie wspólnoty wartości i wymiany społecznej, wzmacnianie więzi społecznych. Media w swoim aspekcie rozrywkowym niejednokrotnie pokazują jak poprzez zabawę i wspólne spędzanie czasu można integrować społeczność i angażować ją do działania. Wszystkie te zagadnienia są istotne i warte szerszego omówienia w ramach tegorocznej konferencji. Mamy nadzieję, iż prezentowane przez Państwa badania i analizy przybliżą nas do odpowiedzi na pytania o współczesne funkcje mediów i ich społeczną użyteczność.

Aktualne informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.konferencjamedia.ath.bielsko.pl 

Konferencja

Karta zgłoszenia

                                                        Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

                                                                                                   dr Katarzyna Piątek

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831