Zarządzanie ryzykiem w transporcie

Informacje

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej na temat: Zarządzanie ryzykiem w transporcie.

Konferencja pod honorowym patronatem JM Rektora ATH w Bielsku-Białej  prof. dr. hab. Jarosława Janickiego odbędzie się w Akademii Techniczno-Humanistycznej 25 października 2018 r.

Tematyka

 • Podstawy teoretyczne zarządzania ryzykiem
 • Metody badań nad ryzykiem w przedsiębiorstwach transportowych
 • Identyfikacja ryzyka związanego z użytkowaniem środków transportu i infrastruktury transportowej w komunikacji na obszarze Unii Europejskiej i poza jej granicami
 • Turystyka, rolnictwo i inne sektory gospodarki jako użytkownicy środków i infrastruktury transportowej specjalnego przeznaczenia a zarządzanie ryzykiem
 • Źródła zagrożeń środowiskowych w transporcie i metody ich ograniczania
 • Ubezpieczenia jako metoda zarządzania ryzykiem
 • Ocena dostosowania oferty rynkowej ubezpieczeń do potrzeb transportu
 • Alternatywne metody zarządzania ryzykiem, w tym instrumenty finansowe
 • Innowacyjne rozwiązania w transporcie jako metoda poprawy bezpieczeństwa
 • Zarządzanie ryzykiem jako element polityki jakości w transporcie i ubezpieczeniach
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

ZGŁOŚ REFERAT / WYSTĄPIENIE

 Kontakt: Katedra Zarządzania, Tel.  33/8279231, e-mail: kz@ath.bielsko,pl

Tel. kom.: 516230641, e-mail: irena.jedrzejczyk@wp.pl

Tel. kom.: 507962096, e-mail: zzontek@ath.bielsko.pl

 

 Jubileusze

50 lat kształcenia i badań w Bielsku-Białej – droga ATH do akademickości poprzez „Beskidzkie Wzgórza Krzemowe”

45 lat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

25 lat samorządu zawodowego polskich brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – SPBUiR

20 lat działalności PWS Konstanta SA – droga do społecznie odpowiedzialnego biznesu, debiuty i aktywności

15 lat działalności Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka

 

Sponsor Główny

PWS KONSTANTA S.A. w Bielsku-Białej

Partnerzy merytoryczni:

Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

 

Pełna informacja dla Gości i Uczestników Konferencji Naukowej Zarządzanie Ryzykiem w Transporcie znajduje się pod adresem http://www.kz.ath.bielsko.pl/zrt2018/ w zakładce „Konferencja” (główne założenia) oraz w zakładce „Zgłoszenie” (formularz zgłoszeniowy), w zakładce „Organizacyjne” (użyteczne adresy, rezerwacje, wybrane połączenia, oferty, porady) Informacja skrócona (z dostępem do formularza zgłoszeniowego znajduje się pod adresem http://www.wzit.ath.bielsko.pl/index.php/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje/401-zarzadzanie-ryzykiem-w-transporcie.

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831