Zasłużeni dla Uczelni

„Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej” – Senat ATH zgodnie ze statutem uczelnianym przyznaje rokrocznie odznaczenie dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju, przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały. Tytuł jest nadawany od 2004r., dotychczasowo uhonorowano:

 

Imię i nazwisko, instytucja Data
prof. dr hab. inż. Jan Krysiński
Czterokrotny Rektor Politechniki Łódzkiej, pięciokrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa w tym ATH. Odznaczony Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, francuską Legią Honorową i Orderem Palm Akademickich. Specjalista min. w dziedzinie energii odnawialnej. Jeden z inicjatorów idei usamodzielnienia się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
2004
prof. dr hab. inż. Józef Mayer
Rektor Politechniki Łódzkiej , wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi min. Orderem Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasług, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W znacznym stopniu przyczynił się do usamodzielnienia się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
2004
dr Jan Wałach

Wicewojewoda bielski, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH, społecznik, orędownik usamodzielnienia Filii PŁ w Bielsku-Białej.

2004
prof. dr hab. inż. Przemysław Wasilewski

Pierwszy Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Filii. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasług, Medalem Edukacji Narodowej oraz honorową odznaką woj. bielskiego. Współtwórca Instytutu Technologiczno-Samochodowego.

2004
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Włochowicz

Od początku związany z bielską uczelnią, organizator Instytutu Włókiennictwa, Prorektor Filii Politechniki Łódzkiej, członek wielu instytucji, organizacji o charakterze naukowym, społecznym i międzynarodowym, min. Komitetu Nauk o Materiałach PAN; Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

2004
Przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland 2005
Politechnika Łódzka 2006
Politechnika Śląska w Gliwicach 2006
Uniwersytet Jagielloński 2006
Ks. Bp. Tadeusz Rakoczy

Biskup diecezji bielsko-żywieckiej od 1978r. pracował w Rzymie, organizował Polską Sekcję Sekretariatu Stanu. W 1992 został ordynariuszem nowo tworzonej diecezji, orędownik utworzenia ATH.

2006
Ks. Bp. Paweł Anwailer

biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangielicko-Augsburskiego, poeta, społecznik. W latach 1988-1991 Przewodniczący Komisji Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej, publicysta kilku czasopism.

2006
Ks. prof. Tadeusz Borutka

Dyrektor Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej, diecezjalny duszpasterz prawników i samorządowców. Redaktor naczelny czasopisma “Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”.

2006
Grażyna Staniszewska

Polityk, działacz społeczny, uczestniczka obrad okrągłego stołu. Posłanka i senator Parlamentu RP, posłanka Parlamentu Europejskiego, propagator wielu akcji o charakterze społecznym i rodzinnym.

2006
Marcin Tyrna

Polityk, senator III i IV kadencji Senatu RP, wicemarszałek Senatu. Przewodniczący Zarządu Regionu związku zawodowego “Solidarność”.

2006
Stanisław Szwed

Polityk, poseł na Sejm RP, w latach 2002-2005 wiceprzewodniczący Zarządu Regionu związku Zawodowego “Solidarność”.

2006
Antoni Kobielusz

Prezydent Bielska-Białej, wicewojewoda bielski, działacz społeczny min. członek Ochotniczej Straży Pożarnej.

2006
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

Prorektor ATH w latach 2001-2005, w 2001r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Żylinie. Uczestniczył w pracach przygotowujących utworzenie bielskiej Akademii, redaktor kilku pism naukowych. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasług za działalność naukowo-dydaktyczną.

2007
Jacek Krywult

Prezydenta Miasta Bielska-Białej, samorządowiec, po raz pierwszy wybrany na Prezydenta jako kandydat niezależny w 1981, odwołany w stanie wojennym. Jest członkiem prezydium Krajowej Izby Gospodarczej oraz Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

2007
dr hab. inż. Mieczysław S. Machnio, prof. ATH

Prorektor ATH w latach 2001-2005, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej OBR „Belmatex”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”. (odznaka pośmiertna)

2007
Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2007
Koncern Samochodowy Volkswagen 2007
prof. dr hab. inż. Marek Trombski

Rektor ATH w latach 2001-2008, następnie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Wojewoda bielski 1994-1997, wiceprezes zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Odznaczony min. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski.

2008
mgr Józef Cegielski

Kanclerz ATH, założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej, szerokie kontakty z władzami samorządowymi, z sektorem gospodarczym, wykorzystuje do pozyskiwania partnerów współpracujących z ATH. Samorządowiec, min. Był przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Szczyrk, przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury w Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej. Odznaczony, Krzyżem Kawalerskim OOP, Brązowym Krzyżem Zasługi za udział w akcji ratowania kopalni, Srebrnym Krzyżem Zasługi za wieloletnią pracę w Związku Harcerstwa Polskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

2008
prof. Harry Rayners

Pracenaukową rozpoczął na Katolickim Uniwersytecie Leven w Belgii. Jest autorem ponad 100 publikacji, współpracuje z wieloma uniwersytetami w Europie w tym z ATH. W 1999r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

2008
Wanda Then

Dziennikarz, pracownik i współpracownik wielu redakcji min. Dziennika Zachodniego”, przekształconego w “Polska The Times Dziennik Zachodni” a wcześniej pism branżowych, w kręgu szczególnych zainteresowań pozostaje jednak od lat kultura, nauka, sprawy samorządowe i społeczne.

2008
Bielskie Centrum Kultury 2008
Mirosława Nykiel

Polityk, poseł, senator, nauczyciel j. polskiego, dział związkowy. Organizatorka i działaczka wielu ruchów społecznych min. Beskidzka Inicjatywa Lokalna, Akademia Przedsiębiorczości i Sukcesu, Bielskie i Beskidzkie Ścieżki Sukcesu.

2009
Andrzej Płonka

Starosta Bielski, propagator i organizator wielu imprez o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym. Uhonorowany Orderem “Serce dla Serca” przyznawanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

2009
prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski

Prorektor Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej w latach 1978-1981, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej.

2009
dr hab. inż. Ewa Benko, prof. ATH

Prorektor ATH w latach 2005-2006, kierownik Zakładu Kompozytów i Nanotechnologii w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych na Wydziale Nauk o Materiałach Środowisku ATH (odznaka pośmiertna).

2009
prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek

Premier RP w latach 1997-2001, poseł, eurodeputowany, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Doktor honoris causa uczelni krajowych i zagranicznych, wielokrotnie odznaczany i nagradzany, medalami wyróżnieniami państwowymi i społecznymi.

2010
prof. dr hab. inż. Jan Wajand

Od lat 70 związany z Filią Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej i bielskim przemysłem, piastował szereg funkcji uczelnianych min. Dyrektor Instytutu Technologiczno-Samochodowego, Dziekan wydziału Budowy Maszyn Filii PŁ w Bielsku-Białej, następnie kierownik Katedry Cieplnych Maszyn Tłokowych. W 1991r. wybrany na prezydenta Międzynarodowej Federacji Rzeczoznawców Samochodowych. Odznaczony min. Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski Oficerskim i Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

2010
Mariusz Handzlik

Dyplomata, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany medalami i nagrodami polskimi i międzynarodowymi min. Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polskim, Medalem Publicznej Służby (USA), Wielki Oficer Orderu Zasług – (Portugalia), zginął w katastrofie samolotu w Smoleńsku (odznaka pośmiertna).

2010
Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp z o.o. w Bielsku-Białej 2010
dr Ludwik Ogiński

Długoletni pracownik ATH a wcześniej FPŁ, zaangażowany w pozyskanie dla uczelni dotacji dydaktycznej, działacz Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, wieloletnia społeczna praca związana z analizą i monitorowaniem finansów wydziału i uczelni.

2011
Franciszek Dzida

Reżyser, scenarzysta, plastyk założyciel Amatorskiego Klubu Filmowego “Klaps”, fotograf uczelniany. Pomysłodawca i twórca akademickiej galerii 3-2-0. Pierwowzór głównej postaci filmu “Amator” w reż. K. Kieślowskiego.

2011
prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk

Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002. Kierownik Zakładu Metrologii i Inżynierii Jakości, członek Rady Naukowej Ministerstwa Nauki i In – Komisja Badań na rzecz Rozwoju Gospodarki. Przewodniczący Komitetu Naukowego cyklicznych konferencji międzynarodowych organizowanych w Bielsku-Białej.

2011
Andrzej Graboś

Prezes zarządu Polmotors Sp z o.o. w Bielsku-Białej, inicjator i fundator nagród w konkursach na projekty studenckie i prace dyplomowe, dzięki wieloletniej współpracy studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych.

2011
Antoni Szlagor

Nauczyciel, przedsiębiorca, samorządowiec, burmistrz miasta Żywiec, absolwent AGH i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

2011
Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej 2011
Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystra 2011
Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej

Odznakę odebrał dr Jan Borowski założyciel i dyrygent chóru akademickiego ATH.

2012
Rekord Systemy informatyczne Bielsko-Biała

Odznakę odebrał Janusz Szymura założyciel i prezes spółki.

2012
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Odznakę odebrała Przewodnicząca Okręgowej Rady BOIPiP Małgorzata Szwed

2012
Dom Opieki “Samarytanin” w Bielsku-Białej

Odznakę odebrał dyrektor Zygmunt Jaksz

2012
prof. dr hab. Maciej Hajduga 2013
prof. dr hab. Stanisław Wojciech 2013
dr Ludwik Hejny 2013
Bogdan Kocurek
Dyrektor Książnicy Beskidzkiej
2013
Ryszard Odrzywołek
Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego
2013
Firma PRO Spółka z o.o. z Bielska – Białej 2013
prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska
Studiowała na Wydziale Włókienniczym i w 1978 roku otrzymała dyplom magistra inżyniera. W 1982 roku uzyskała stopień doktora a 1992 roku stopień doktora habilitowanego. Od 1996 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej. Jej specjalizacja naukowa to struktura wyrobów włókienniczych, metrologia włókiennicza i technologia wyrobów nietkanych.
2014
prof. dr hab. Jan Żarnowiec

Prof. dr hab. Jan Żarnowiec – w kadencji 2005-2008 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału NoMIŚ i równocześnie był przewodniczącym wydziałowej Komisji Nauki i Rozwoju. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 223 opracowania (w tym m.in. 8 książek i monografii, 40 rozdziałów w pracach zbiorowych i monografiach, 62 artykuły naukowe, 1 podręcznik i 2 skrypty akademickie). Otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia za działalność naukową: (1) nagrodę indywidualną MENiS za pracę habilitacyjną – 2002r.; (2) wyróżnienie nadane Uchwałą Sesji Plenarnej Wydziału Nauk Biologicznych PAN za książkę Cenzus Catalogue of Polish Mosses – 2004r.; (3) list gratulacyjny Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za znaczący udział w pracach, których efektem jest 4-tomowa publikacja naukowa Studium różnorodności biologicznej Rośliny zarodnikowe w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Za działalność naukową był sześciokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora ATH. W 2004 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
2015
prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Rabiej

Prof. ATH dr inż. Stanisław Rabiej – Od roku 2005 do dnia dzisiejszego pełni funkcję Kierownika Zakładu Fizyki i Badań Strukturalnych w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych. Jest członkiem senatu ATH w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. W kadencji 2008-2012 należał do Senackiej Komisji Nagród a w kadencji 2012-2016 do Senackiej Komisji Nauki. Pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (poprzednio Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku) w kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016.

Jest autorem bądź współautorem 85 publikacji w tym 3 monografii, 56 artykułów z listy filadelfijskiej oraz 26 artykułów spoza tej listy. Brał udział w 44 międzynarodowych i 18 krajowych konferencjach naukowych. Uczestniczył w 8 grantach naukowych w tym 2 międzynarodowych.

2015
mgr Maciej Gradowski

Mgr Maciej Gradowski – pracuje od 01.10.1974 roku. W latach 1989-2012 pełnił funkcje kierownika SWFiS. Uczestniczył w obradach Senatu oraz w Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wielokrotnie pełnił funkcję vice Prezesa AZS ds. sportowych. Był organizatorem i prowadzącym wielu obozów sportowo – rekreacyjnych dla studentów. Trener siatkówki mężczyzn i kobiet – wywalczył 3-krotnie Akademickie Mistrzostwo Śląska Mężczyzn. Odznaczenia, jakie uzyskał to: „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”, „Srebrny Krzyż Zasługi”, „Srebrna Odznaka Polskiego Związku Piłki Siatkowej”, „Złota Odznaka AZS”, brązowa odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” oraz srebrna odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.
2015
mgr Andrzej Hebda
Mgr Andrzej Hebda – przez 3 kadencje pełnił funkcje Prezesa AZS, był działaczem Zarządu Środowiskowego AZS Katowice i Zarządu Głównego AZS w Warszawie. Trener sekcji uczelnianych: koszykówki, piłki nożnej oraz piłki nożnej halowej, startujących w rozgrywkach Akademickich Mistrzostwach Śląska i Akademickich Mistrzostwach Polski. Odznaczenia, jakie uzyskał to: „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”, „Zasłużony dla Województwa Katowickiego”, „Brązowy Krzyż Zasługi”, „Srebrna Odznaka Polskiego Związku Piłki Siatkowej”, „Złota Odznaka AZS”, brązowa odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, srebrna odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” oraz „Nagroda im. Eugeniusza Piaseckiego dla Wyróżniających się Nauczycieli Wychowania Fizycznego i trenerów AZS”.
2015
Gmina Wilkowice 2015
Generał Edward Gruszka
Generał Edward Gruszka – 15 sierpnia 2013 roku wyznaczony na Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Popiera działania Uczelni prowadzące do zamiany nieruchomości gruntowych w sposób umożliwiający dostęp Przychodni do drogi gminnej i jej rozbudowę o pomieszczenia RTG i fizykoterapii oraz przygotowanie terenu pod budowę nowej Sali gimnastycznej dla studentów ATH. Przyczynił się do pozyskania z podległych mu Regionalnych Baz Logistycznych sprzętów niezbędnych Uczelni do szybkiego i skutecznego bieżącego utrzymywania terenu campusu.
2015
prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
Po utworzeniu w 2015 roku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej podjął pracę dydaktyczną na kierunku Pielęgniarstwo, a następnie kierunku Ratownictwo medyczne. Od 2009 roku pełnił funkcję kierownika katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego. Dzięki swojemu bogatemu dorobkowi naukowemu był promotorem przewodów doktorskich oraz recenzentem prac licencjackich i magisterskich na Wydziale, a także organizatorem Konferencji Naukowych o międzynarodowym zasięgu.
2016
mgr Irena Puzoń
Brała udział w organizowaniu Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na którym to podjęła pracę w charakterze wykładowcy na kierunku Pielęgniarstwo a następnie kierunku Ratownictwo medyczne. Z ogromnym zaangażowaniem prowadziła ćwiczenia z zakresu Podstaw pielęgniarstwa oraz Podstawowych zabiegów w ratownictwie medycznym. Była opiekunem studenckich prac dyplomowych licencjackich.
2016
Lucyna Wilczyńska
Pracowała w Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej od 1993 roku, a od 2016 w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Pani Lucyna Wilczyńska w trakcie swojej działalności zawodowej prowadziła dokumentację administracją dotyczącą spraw finansowych, a przede wszystkim badań naukowych nauczycieli akademickich Wydziału. Ze względu na wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych była wielokrotnie wyróżniania nagrodami Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej.
2016
mgr inż. Jacek Zieliński
Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej, z którym Wydział Budowy Maszyn i Informatyki współpracuje od wielu lat. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Dyrektora powstał przyjazny klimat współpracy między Wydziałem, a Zespołem Szkół oraz został ukształtowany wśród uczniów i nauczycieli bardzo pozytywny wizerunek Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, na którym warto studiować i zdobywać dyplom inżyniera.
2016
Maria Trzopek
Pracowała w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej od 20 sierpnia 1990 roku. W tym czasie organizowała Biuro Rektora i przez wiele lat profesjonalnie, z wielkim poświęceniem i dbałością o dobre imię Akademii prowadziła je jednoosobowo. Od sierpnia 2010 roku pracowała w bibliotece Akademii.
2016
prof. dr hab. inż. Jan Suschka
Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Był twórcą kierunku Inżynieria Środowiska. Dzięki jego zabiegom z ówczesnego Wydziału Włókiennictwa i Ochrony środowiska, wyodrębniony został Zakład Ochrony Środowiska, który następnie przekształcił się w Instytut. Pan Profesor pełnił funkcję pierwszego Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska. Dzięki jego pozycji naukowej Instytut realizował liczne projekty naukowe, m.in. w latach 2011-2014 realizował projekt pt.: „Nowe kierunki efektywnych rozwiązań w procesach gospodarki osadami ściekowymi” w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej. Jako uznany autorytet naukowy był członkiem licznych komisji, rad naukowych i redakcyjnych. Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in.: Nagrody NOT za „Opracowanie i wdrożenie metody biologicznego oczyszczania ścieków z produkcji żywic fenolowych” (1970) oraz Nagrody II stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych za zrealizowany projekt biologiczny oczyszczalni ścieków z produkcji kaprolaktamu w Tarnowie (1971). Został wyróżniony wieloma nagrodami rektorskimi oraz odznaczony liczymy odznaczeniami państwowymi.
2016
Sabina Muras
Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora administracyjnego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Od początku powołania Akademii Techniczno-Humanistycznej była bardzo życzliwie ustosunkowana do naszej uczelni. Wielokrotne wspierał ATH w organizacji różnych uroczystości i imprez okolicznościowych, czym podnosiła rangę tych wydarzeń.
2016
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Profesor nauk ekonomicznych zakresie nauk o zarządzaniu. Przez dwie kadencje, na przestrzeni lat 2008-2016, pełnił funkcję Rektora ATH. Wcześniej, w latach 2001-2008, był pierwszym Dziekanem Wydziału Zarzadzania i Informatyki. Od roku 1994 jest kierownikiem Katedry Zarzadzania. W dorobku naukowo-badawczym Profesora Barcika jest blisko 320 pozycji, w tym: 33 książki, 85 artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, 95 prac w materiałach konferencyjnych. Ponadto Profesor jest autorem 2 skryptów dydaktycznych. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych, m. in.: European Association for International Education, The International Society of Logistics, Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego oraz honorowym członkiem Business Center Club i Regionalnej Izby gospodarczej w Katowicach. Został odznaczony i wyróżniony wcielona odznaczeniami i nagrodami państwowymi.
2016
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak
Współtworzyła od podstaw Wydział Humanistyczno- Społeczny ATH oraz prowadzony na nim od samego początku kierunek filologia polska. Była prodziekanem ds. studenckich w roku akademickim 2002/2003 oraz kierownikiem Katedry Polonistyki oraz Katedry Literatury i Kultury Polskiej. Przyczyniła się do uruchomienia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia polska. Firmuje prawa doktoryzowania WHS w dyscyplinie literaturoznawstwo. Członek Senatu ATH dwóch kadencji, wielokrotnie wyróżniana Nagrodą Rektora ATH za wybitne osiągnięcia naukowe, pracę dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Akademii. Była założycielką i wieloletnią redaktor naczelną punktowanego pisma naukowego „Świat i Słowo”.
2017
prof. ATH dr hab. n. med.  Monika Mikulska
Podjęła pracę na Wydziale Nauk o Zdrowiu w 2007 r. W latach 2008-2016 pełniła funkcję Dziekana Wydziału. Wchodzi w skład minimum kadrowego dla kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne. Swoją niestrudzoną pracą organizacyjną, naukową oraz dydaktyczną, przyczyniła się w znakomity sposób do rozwoju Wydziału i ugruntowania jego pozycji w kraju i zagranicą.
2017
mgr Małgorzata Fraś
Pracowała na naszej Uczelni w latach 1991-2016. Od 1 listopada 1992, czyli niemal od początku istnienia Wydziału, była nieprzerwanie związana z obecnym Wydziałem Zarządzania i Transportu. Od 1 października 1994 przez blisko 22 lata pełniła funkcję kierownika Dziekanatu. Przez wiele lat była członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W latach 2001-2016 była członkiem Rady Wydziału, a w latach 2012-2016 członkiem Senatu ATH V kadencji. W swojej pracy Pani Małgorzata Fraś odznaczała się profesjonalizmem i sumiennością oraz dużą życzliwością zarówno dla współpracowników, pracowników Wydziału jak i jego studentów.
2017
prof. dr hab. Henryk Klama
Od 1 października 2004 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska, a od 2009 roku funkcję Kierownika Zakładu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich, godząc, przez ostatnie dwie kadencje działalność naukowo-badawczą ze zwiększonymi obowiązkami organizacyjnymi. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prorektora ds. dydaktycznych ATH, a w latach 2008-2012 oraz 2012-2016 funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia. Dorobek naukowy Profesora obejmuje łącznie 206 prac naukowo-badawczych, w tym 184 prac opublikowanych, wśród których znajduje się 7 książek i monografii naukowych (w tym 2 w języku ang.).
2017
prof. dr hab. inż. Stanisław Płonka
Od 2007 do 2016 roku kierował Katedrą Technologii Maszyn i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. Jest autorem i współautorem 180 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz dziewięciu patentów i wzorów użytkowych. Był wielokrotnie nagradzany przez J.M. Rektora Filii Politechniki Łódzkiej a następnie ATH. Członek Senatu ATH i przewodniczący komisji ds. Kadry, Nagród i Odznaczeń oraz licznych Komisji Wydziałowych. Wieloletni redaktor Działu Budowa i Eksploatacja Maszyn Wydawnictw Akademii Techniczno-Humanistycznej. Członek a następnie Ekspert Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Profesor jest Rzeczoznawcą SIMP. W ramach współpracy ATH z przemysłem, opracował ponad 100 ekspertyz i opinii oraz drugie tyle przez NOT w Bielsku-Białej.
2017
prof. dr hab. Tomasz Stępień
Współtworzył od podstaw Wydział Humanistyczno- Społeczny ATH oraz prowadzony na nim od samego początku kierunek filologia polska. Był kierownikiem Katedry Polonistyki oraz Katedry Teorii i Praktyk Komunikacji. Przyczynił się do uruchomienia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia polska. Firmuje prawa doktoryzowania WHS w dyscyplinie literaturoznawstwo. Członek Senatu ATH dwóch kadencji, wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Rektora ATH za wybitne osiągnięcia naukowe, pracę dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Akademii. Był współtwórcą nowej, cieszącej się dużym powodzeniem wśród studentów specjalności „Projektowanie komunikacji (Communication design)” prowadzonej z dużym powodzeniem na kierunku filologia polska. Członek Komitetu Redakcyjnego punktowanego pisma naukowego „Świat i Słowo”.
2017
mgr Jacek Kachel
W dotychczasowej wieloletniej współpracy dał się poznać jak duży sympatyk naszej Uczelni, biorąc udział we wszystkich większych wydarzenia odbywających się w Akademii. Tylko w roku 2016 pod jego redakcją ukazało się dziesięć artykułów i notatek prasowych związanych z ATH. Brał czynny udział w doprowadzeniu do współpracy ATH z Bielsko-Bialskim Towarzystwem Historycznym, które to zaowocowało zorganizowaniem dwóch konferencji naukowych i wydaniem publikacji. Jest autorem 20. książek historycznych.
2017
Firma AF SEKO
Od 1992 r. trwa współpraca firmy AF SEKO (dawniej OPTIMUS-SEKO) z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (przedtem z Filią Politechniki Łódzkiej). Firma AF SEKO zajmuje się tworzeniem systemów sterowania, pomiarów i wizualizacji dla różnych gałęzi przemysłu w Polsce i za granicą. Studenci Wydziału BMil mają okazję zapoznania się z najnowszym sprzętem wdrażanym do produkcji, mają możliwość udziału w praktykach oraz stażach orgaznizowanych przez AF SEKO. Najlepsi, znajdują zatrudnienie w firmie. Corocznie studenci kierunków AiR, Informatyki oraz MiBM, podczas zajęć dydaktycznych, mają możliwość zdobycia praktycznych kompetencji potwierdzonych certyfikatem uznawanym w przemyśle. Wręczenia dyplomów dokonuje Dziekan WBMil oraz przedstawiciel firmy uznającej kompetencje studentów.
2017
Firma ASTOR
Współpracuje z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej od 2000 roku. Studenci WBMil mają możliwość pracy w certyfikowanym laboratorium zlokalizowanym na ATH. Zostało ono wsparte przez firmę ASTOR, dzięki czemu podczas zajęć dydaktycznych, mają możliwość zdobycia praktycznych kompetencji potwierdzonych certyfikatem uznawanym w przemyśle. Firma oferuje wsparcie nie tylko w ramach szkoleń ale także przyjmując studentów na praktyki zawodowe oraz staże, przygotowując wykłady zamawiane wygłaszane na terenie ATH oraz udostępniając sprzęt będący w posiadaniu firmy w tym także roboty przemysłowe. Firma ASTRO od 2011 jest jednym z głównych patronów Międzynarodowej Konferencji „Inżynier XXI wieku”.
2017
Rafał Sonik
Pan Rafał Sonik poza znaną wszystkim działalnością sportową, a także biznesową – warto przypomnieć – jest sześciokrotnym zdobywcą Pucharu Świata, pięciokrotnym mistrzem Polski w rajdach enduro, zwycięzcą rajdu Dakar w 2015 roku i właścicielem spółki Gemini Holding – zajmuje się także działalnością filantropijną i podejmuje szereg akcji społecznych.
We współpracy z powołanym przez Rafała Sonika Stowarzyszeniem Czysta Polska, Akademia Techniczno-Humanistyczna przeprowadziła akcję „Czyste Beskidy”.
Współpraca z Akademią odbywa się na wielu polach, między innymi: Pan Rafał Sonik zaangażował się w realizację powstałego na terenie uczelni Skweru Poetów, Uczelnia wspólnie z Centrum Handlowym Gemini przeprowadziła konkurs o nazwie Ławeczka, dzięki wsparciu finansowemu na skwerze została odsłonięta ławeczka z postacią Kazimiery Alberti, wspólnie z Akademią przygotowywany jest projekt parku naukowo-rekreacyjnego tzw. Miasteczka Innowacji.
Pan Rafał Sonik przyczyniając się do wspierania działań na rzecz innowacyjności i kreatywności, promuje naukową i dydaktyczną działalność Akademii Techniczno-Humanistycznej.
2018
Prof. dr hab. Zdzisław Stelmasiak
Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej. W 1977 podjął pracę jako starszy asystent w Instytucie Technologiczno-Samochodowym filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1981 roku. Stopień doktora habilitowanego w 2004 roku. Tytuł profesora uzyskał w 2015 roku. Jest autorem 98 publikacji, wypromował 3 doktorantów.
Prof. Stelmasiak był kierownikiem oraz wykonawcą szeregu projektów badawczych realizowanych w ramach RPBR, KBN, NCN, NCBiR. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.
2018
dr hab. inż. Janusz Juraszek prof. ATH
Profesor Juraszek jest zatrudniony na uczelni od 1980 roku. Jest autorem 130 publikacji naukowych. W 2013 roku uhonorowany został prestiżową nagrodą Horacego Popsa za najlepszą publikację „Wire National Journal”.
W ostatnich latach pełnił i nadal pełni wiele istotnych dla rozwoju uczelni funkcji: 2010-2014 był dyrektorem Centrum Innowacji i Transferu Technologii (podjęte wówczas działania doprowadziły do rozwoju infrastruktury uczelni poprzez realizację budynków – modułu A iB), od 2015 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Budownictwa, w 2016 roku został wybrany na dziekana Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.
Ponadto przyczynił się do uruchomienia kierunku budownictwo oraz zrealizował 14 projektów badawczych.
2018
Prof. dr hab. Jarosław Janicki
Profesor jest wieloletnim pracownikiem ATH, pracę rozpoczął 1 września 1978 roku w Zakładzie Matematyki i Fizyki Filii Politechniki Łódzkiej na stanowisku asystenta.
Od 2016 roku profesor Janicki pełni funkcję rektora ATH, w latach 2005-2008 oraz 2012-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, natomiast od 2004 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych. W latach 2008-2012 pełnił obowiązki prorektora ATH ds. współpracy zewnętrznej oraz redaktora naczelnego Wydawnictwa Naukowego ATH.
Prof. dr hab. Jarosław Janicki posiada znaczny dorobek naukowy. Jest autorem 246 prac naukowych, w tym 39 publikacji z listy filadelfijskiej. Ogólna liczba cytowani to 271; indeks Hirscha – 9. Profesor jest niekwestionowanym ekspertem w zakresie inżynierii materiałów polimerowych.
Zasługi profesora dla rozwoju nauki polskiej, rozwoju uczelni i kształcenia młodej kadry naukowej potwierdzają liczne nagrody, m.in.: Rektora Politechniki Łódzkiej (dwa razy), Prorektora Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej (sześć razy), Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej (siedem razy), ministra edukacji narodowej oraz odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Wypromował 4 doktorantów, był recenzentem jednej rozprawy z dorobku naukowego o nadanie tytułu profesora nauk technicznych, 10. rozpraw habilitacyjnych oraz 9. rozpraw doktorskich.
Profesor przyczynił się do rozwoju uczelni, głównie poprzez udział w opracowaniu i realizacji dwóch projektów inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnich latach. Efektem projektu „Nowoczesna uczelnia- poprawa warunków kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej” jest nowoczesny budynek, który stał się siedzibą Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska w 2013 roku. Dzięki drugiemu projektowi powstały nowoczesne laboratoria – moduł B.
2018
Centrum Sprzedaży FCA Poland S.A.
Firma od wielu lat współpracuje z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki, między innymi w zakresie organizacji Międzynarodowej Konferencji Studentów i Doktorantów „Inżynier XXI wieku” oraz Dni Otwartych wydziału.
2018
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej
Placówka współpracuje z Wydziałem Nauk o Zdrowiu ATH od momentu utworzenia wydziału i otworzenia kierunku Pielęgniarstwo, czyli od 2005 roku.
W szpitalu studenci mają możliwość udziału w praktykach i zajęciach praktycznych. Wspólnie wydział oraz szpital organizują coroczną Olimpiadę wiedzy o zdrowiu psychicznym.
Należy podkreślić zasługi poprzedniej i obecnej dyrekcji szpitala, w osobach: pana Krzysztofa Trembli, pana Józefa Kulińskiego oraz pani Lucyny Łagowskiej.
2018
dr hab. Marek Bernacki prof. ATH
Zatrudniony w ATH od 2003 roku. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego, a od roku 2012 do chwili obecnej pełni funkcję dziekana wydziału.
Wprowadził bielską polonistykę do grona prestiżowych jednostek naukowych skupionych w Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich. Powołał do istnienia Akademickie Forum Humanistyczne, które stało się przestrzenią dialogu ze środowiskiem lokalnym.
Jako dziekan przygotował wniosek o prawa doktoryzowania w dyscyplinie literaturoznawstwo. Uprawnienie zostało przyznane wydziałowi w 2015 roku.
2018
dr hab. Ernest Zawada prof. ATH
W ATH profesor zatrudniony jest od 2001 roku, początkowo na stanowisku adiunkta, a następnie na stanowisku prof. nadzwyczajnego w Katedrze Pedagogiki. Aktualnie pełni funkcję kuratora Galerii Akademickiej ATH, gdzie swoje prace wystawiają uznani twórcy sztuki współczesnej.
Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nominowany do Nagrody Ikara oraz Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego.
Przez szereg lat prowadzi zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także jest autorem motywów graficznych dla Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
2018
dr Jerzy Płosa
Jest wieloletnim pracownikiem Akademii związanym z Wydziałem Zarządzania i Transportu. Badania dra Płosy koncentrują się na zagadnieniach mechaniki stosowanej i dynamice maszyn są często weryfikowane praktycznie. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność dydaktyczna dra Płosy, który jest niezwykle cenionym i lubianym przez studentów. Stanowić może wzór wykładowcy akademickiego: „Super wykładowca”, „najlepszy wykładowca na uczelni”, „człowiek pełen pasji” to tylko wybrane określenia studentów.
2018
Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie współpracuje z Wydziałem Nauk o Zdrowiu ATH od 2009 roku, stanowiąc doskonałe zaplecze praktyczne dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne.
Ponadto WOPR wspiera organizację letnich obozów sportowych studentów ratownictwa medycznego, a pracownicy biorą czynny udział w konferencjach organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu.
Wzorowa współpraca pomiędzy wydziałem i WOPR jest wynikiem wyjątkowego zaangażowania i życzliwości prezesa WOPR Eryka Gazdy.
2018
Firma EATON Automotive Systems Sp. z o.o.
Działająca na wielu polach spółka, specjalizująca się w dostawie energooszczędnych rozwiązań, które pomagają klientom efektywnie zarządzać zasilaniem elektrycznym, hydraulicznym i mechanicznym. Firma od wielu lat współpracuje z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki.
Studenci Akademii mają możliwość staży i praktyk zawodowych w bielskim oddziale, uczestniczą też różnego rodzaj kursach oraz szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z firmy.
Dzięki wsparciu finansowemu firmy możliwy był zakup specjalistycznego oprogramowania HyperWorks oraz przekazał twardościomierz z mikroskopem, który uzupełnił wyposażenie laboratoriów. Ponadto firma od 2011 wspiera konferencję „Inżynier na miarę XXI wieku”.
2018
Firma APM PRO Sp. z o.o.
Bielska firma działająca w obszarze integracji drogowych inteligentnych systemów transportowych ITS. Firma od lat współpracuje z Wydziałem Zarządzania i Transportu. Współpraca obejmuje m.in. realizację praktyk studenckich i prac dyplomowych oraz konsultacje programu dydaktycznego. Pracownicy firmy wspólne z pracownikami wydziału opracowali szereg znaczących publikacji naukowych. Firma zaprojektowała i brała udział w budowie stanowiska dydaktycznego „Poligon ITS”, które powstało w roku 2006 na terenie kampusu ATH. Stanowisko zostało laureatem konkursu Lider ITS w kategorii najlepszy produkt – urządzenie realizowane przez firmy z branży ITS.
2018
prof. dr hab. Kazimierz Nikodem
Profesor posiada ogromny dorobek naukowy, ponad 90 prac naukowych opublikowanych w liczących się czasopismach matematycznych. Wypromował czterech doktorów. Wygłosił referaty na ponad 100 międzynarodowych sympozjach i konferencjach matematycznych. Zorganizował 7 Ogólnokrajowych Seminariów „Wypukłe funkcje wielowartościowe”, a w 2007 był głównym organizatorem prestiżowego sympozjum 45th International Symposiumon Functional Eguations.
2019
prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki
Prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki jest zatrudniony na Uczelni od 1976 r., od 2009r. na stanowisku profesora zwyczajnego.
Prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki w latach 1999 2005 był Prodziekanem ds. Nauki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, w latach 2008-2016 był Dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, od roku 2016 jest Prodziekanem ds. Nauki.
Prof. dr hab. inz. Jacek Stadnicki jest inicjatorem nowoczesnego, opartego o współpracę z przemysłem regionu Bielska-Białej, kształceniem studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.
2019
dr hab. inż. Jacek Kłosiński, prof. ATH
Profesor ma obszerny dorobek naukowy w specjalności mechatronika i automatyka. Wypromował jednego doktora nauk technicznych oraz ponad 40 inżynierów i magistrów inżynierów. Angażuje się w prace organizacyjne Katedry, Wydziału i Uczelni.
Jest cenionym dydaktykiem i cieszącym się uznaniem pracowników, przełożonym.
2019
lic. Aleksandra Palak-Piskorczyk
Łączny czas stażu pracy pani Aleksandry Palak-Piskorczyk wynosi:38 lat. Od 15 kwietnia 1994 r. pani Aleksandra Palak-Piskorczyk związana jest z Uczelnią: do roku 2001 – Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej a następnie Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Przez cały okres zatrudnienia na Uczelni pracuje w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki: od 15.04.1994 r. do 31.03.2008 r. na stanowisku samodzielnego referenta administracyjnego, od 1.04.2009 r. do nadal na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych.
W tym okresie za wyróżniającą i wzorową pracą dziesięciokrotnie została nagrodzona przez Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w latach: 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018.
Pani Aleksandra Palak-Piskorczyk aktywnie uczestniczyła we wprowadzaniu systemu kwalifikacji / rejestracji studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki opartego o punktację ECTS. Wraz z Wydziałową Komisją Dydaktyczną aktualizuje na bieżąco programy studiów. Kandydatka uczestniczy od 9 lat w pracach zespołu organizacyjnego cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Studentów oraz Młodych Naukowców „Inżynier XXI wieku”.
2019
dr hab. inż. Janusz Fabia, prof. ATH
Długoletni pracownik ATH. W pracy naukowej zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami w obszarze badań strukturalnych, termicznych i technologicznych, głównie polimerowych materiałów włóknotwórczych i włókien. Brał udział w 27 projektach badawczych, w tym w 3 projektach międzynarodowych oraz kilku realizowanych w ramach konsorcjów wielu jednostek badawczych. Dorobek publikacyjny to kilkadziesiąt publikacji z listy filadelfijskiej. Zorganizował w obecnym kształcie i od ponad 25 lat prowadzi Pracownię badań termicznych materiałów. Jako pełnomocnik Dziekana był odpowiedzialny za wprowadzenie na Wydziale Systemu Jakości Kształcenia.
2019
dr hab. Alicja Machnicka, prof. ATH
Długoletni pracownik ATH. Zakres problematyki badawczej i związany z nią dorobek naukowy Pani Profesor dotyczy głównie biotechnologii ścieków i osadów ściekowych, mikrobiologii środowiskowej oraz ekotoksykologii. Zorganizowała w obecnym kształcie i od 25 lat prowadzi Laboratorium Mikrobiologii w Instytucie Ochrony i Inżynierii Środowiska. Jest autorem i współautorem 98 artykułów naukowych, w tym 45 z listy filadelfijskiej, 2 monografii, 1 patentu i 3 wniosków patentowych. Uczestniczyła
w 28 konferencjach międzynarodowych i 16 krajowych. Była kierownikiem i współwykonawcą w 8 grantach krajowych i 1 międzynarodowym, recenzentem 9 grantów i licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, min. Applied and Environmental Microbiology, Archives of Environmental Protection, Environmental Microbiology.
2019
dr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. ATH
Za działalność na rzecz rozwoju kierunku budownictwo, poprawę jakości kształcenia oraz kreowanie właściwego wizerunku ATH w środowisku budowlanym południowej Polski. Głównym obszarem badań prof. ATH dr hab. inż. Jana Zamorowskiego są stalowe konstrukcje prętowe z podatnymi węzłami i imperfekcjami geometrycznymi. Prowadzi badania takich konstrukcji w stanach przed awaryjnych i po katastrofach budowlanych. Jest uznanym w Polsce specjalistą z zakresu konstrukcji stalowych.
2019
dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski, prof. ATH
Długoletni pracownik ATH. Za opracowanie technologii otrzymywania grafenu oraz realizację projektu badawczo-rozwojowego, finansowanego ze środków NCBiR, pt: „Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen”. W swej dotychczasowej pracy naukowej uczestniczył w przygotowaniu wielu projektów badawczych, pełniąc funkcję kierownika i/lub uczestnika 10 projektów naukowo-badawczych, finansowanych przez krajowe, jak i międzynarodowe jednostki. Dorobek naukowy prof. ATH dr hab. inż. Ryszarda Fryczkowskiego obejmuje 89 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych i krajowych, w tym 20 publikacji z listy filadelfijskiej. Jest również współautorem 5 patentów oraz 2 zgłoszeń patentowych.
2019
Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów
Za wieloletnią współprace z Wydziałem Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Stowarzyszenie było partnerem w dwóch zakończonych z powodzeniem projektach europejskich, realizowanych w ramach inicjatywy Cornet projekt PRoGeo I i II. Stowarzyszenie jest również współorganizatorem cyklicznych konferencji naukowo-technicznych nt. „Geosyntetyki”. Do dnia dzisiejszego Członkowie Stowarzyszenia współpracują, w ramach badań naukowych, z Laboratorium Geosyntetyków, Wydziału WIMBIŚ ATH.
2019
dr inż. Beata Bieńkowska
Swoją karierę zawodową od początku związała z Uczelnią. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z zagadnieniami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości i ta tematyka jest przedmiotem jej licznych publikacji naukowych. W ramach swojej działalności nawiązuje i utrzymuje kontakty z instytucjami biznesu w regionie (Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych, BIK, ZUS, Związek Banków Polskich) dzięki czemu również studenci Wydziału mają możliwość kontaktu ze specjalistami praktykami. Dr Bieńkowska pełniła różne funkcje w Komisjach wydziałowych i uczelnianych na przykład jako członek Senatu ATH, Senackiej Komisji ds. Studenckich i Kształcenia, Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Komisji Rekrutacyjnej, Komisji ds. Promocji Wydziału. Jest również kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest łubianym przez studentów wykładowcą. Prowadzi również zajęcia w języku angielskim dla studentów ATH oraz dla tych goszczących w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus. Stale doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, między innymi ukończyła z wyróżnieniem kurs Przedsiębiorczość społeczna w University of Oxford. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH, a wcześniej przez wiele lat pełniła funkcję członka zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego działającego przy ATH. W trakcie swojej pracy w ATH Pani dr inż. Beata Bieńkowska wielokrotnie dawała dowody swojego zaangażowania. Jest osobą kreatywną a także łubianą przez współpracowników. Czterokrotnie w swojej karierze została uhonorowana nagrodą JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej.
2019
dr inż. Sylwia Gąsiorek-Madzia

W latach 2008-2012 była Prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych WZiI, Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Dydaktycznej oraz współtwórcą programu studiów na kierunku Zarządzanie zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji. Od 2013 roku jest Pełnomocnikiem Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz Przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Jest głównym organizatorem Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości, w tym procedur i instrukcji obowiązujących na Wydziale. Autorka Wydziałowej Księgi Jakości. Była członkiem zespołów związanych z opracowywaniem programu kształcenia między innymi na kierunku Zarządzanie. Jest promotorem licznych prac

licencjackich i magisterskich na kierunku Zarządzanie. Pani dr inż. Sylwia Gąsiorek-Madzia odznacza się pełną zaangażowania pracą na rzecz Wydziału ZiT i całej Uczelni. Jest cenionym przez studentów nauczycielem akademickim i osobą łubianą przez współpracowników.

2019
dr inż. Mariusz Kubański
Pracę na Uczelni rozpoczął w 1999 roku zaraz po ukończeniu studiów. Od początku był mocno zaangażowany w pracę na rzecz Wydziału i całej Uczelni. Wiele lat był członkiem Rady Wydziału reprezentując pracowników nie będących samodzielnymi pracownikami nauki. Od 2012 pełni funkcję Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia i jest odpowiedzialny za sprawy studenckie, nadzór nad dokumentacją kształcenia oraz współpracę z Zespołem Planowania Zajęć. Przez szereg lat pracował również w zespole zajmującym się układaniem planów zajęć dla różnych Wydziałów Uczelni. W latach 2012-2016 był członkiem Senatu, Senackiej Komisji ds. Kadry oraz Komisji Dydaktycznej na Wydziale Zarządzania i Transportu. Od kilku lat przewodniczy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wcześniej będąc jej sekretarzem. Dr Kubański był członkiem Komitetu Organizacyjnego cyklicznych konferencji organizowanych na Wydziale. Wielokrotnie współorganizował działania promocyjne oraz Dni Otwarte Wydziału. Prowadzi też zajęcia ze studentami w ramach programu Erasmus+. Dr inż. Mariusz Kubański cieszy się dużą sympatią zarówno wśród współpracowników jak i studentów. Był kilkukrotnie nagradzany nagrodą Rektora ATH za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni.
2019
lic. Ewa Mroczkowska
Pani Ewa Mroczkowska jest pracownikiem Dziekanatu Wydziału Zarządzania i Transportu (wcześniej Zarządzania i Informatyki) nieprzerwanie od 1996 r. Pracę rozpoczęła na stanowisku samodzielnego referenta ds. administracyjnych i do 2002 roku zajmowała się sprawami studentów zaocznych, następnie przez 14 lat prowadziła sprawy pomocy materialnej dla studentów Wydziału. W latach 2013-2016 była zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. administracji. Od 1 czerwca 2016 r. pełni funkcję kierownika dziekanatu Wydziału Zarządzania i Transportu. Od 2007 roku jest sekretarzem studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, a od 2010 roku również sekretarzem studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Była członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012. Od 2017 r. jest członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Od wielu lat jest członkiem Rady Wydziału. Wielokrotnie była wyróżniana nagrodami rektorskimi. Jest pracownikiem mającym duże doświadczenie, cenionym przez studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. W pracy Pani Ewa Mroczkowska wykazuje się zaangażowaniem, profesjonalizmem oraz gotowością do podejmowania nowych zadań.
2019
dr inż. Zbigniew Zontek
Dr inż. Zbigniew Zontek związany jest z ATH od 1990 roku (w latach 1990-1995 jako student, a od 1996 r. jako pracownik naukowo-dydaktyczny). Jest autorem 94 publikacji naukowych afiliowanych w ATH, w tym: 25 pozycji w języku angielskim, 3 monografii, w tym jednej współautorskiej, 6 redakcji naukowych, 10 zagranicznych referatów, 32 rozdziałów w monografiach zbiorowych oraz 30 artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Prezentował swoje wyniki badań na wielu konferencjach (w tym 5 konferencji indeksowanych na Web of Science). Reprezentował ATH na uznanych w świecie cyklicznych konferencjach z cyklu Tourism in South and East Europę, WCBEM, European Conference on Management Leadership and Govemance oraz konferencji European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. Od 2007 roku pełni funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego „Młody Menedżer”, z którym zorganizował 4 konferencje naukowe (pełnił funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego), warsztaty oraz liczne wyjazdy naukowe. Aktywności te finansowane były także ze źródeł zewnętrznych (NBP, DAAD, BDM S.A.) i przyczyniły się do podniesienia wizerunku ATH. Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji „Zarządzanie Ryzykiem w Transporcie” (2018) którego współorganizatorem był Wydział Zarządzania i Transportu. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem gospodarczym reprezentując ATH. Współtwórca i członek zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej LOT „Beskidy” w Bielsku- Białej. Prowadził liczne wykłady na uczelniach zagranicznych: w Turcji, w Czechach, na Słowacji i w Niemczech. Jest twórcą kilku nowych treści programowych i nowatorskich przedmiotów prowadzonych na WZiT. Wypromował 49 absolwentów studiów licencjackich oraz 54 absolwentów studiów magisterskich. Kilkukrotnie otrzymał wyróżniającą ocenę JM Rektora ATH za działalność organizacyjną i naukową.
2019
dr hab. Maria Korusiewicz, prof. ATH
Od 2018 roku jako dyrektor efektywnie kieruje Instytutem Neofilologii na Wydziale Humanistyczno- Społecznym, wcześniej przez kilka lat pełniła funkcję kierownika Katedry Anglistyki. Jest współautorką nowych programów studiów na specjalnościach i specjalizacjach filologicznych. Brala czynny udział w organizacji międzynarodowej konferencji 1ATEFL Poland w ATH (wrzesień 2017). Prof. Maria Korusiewicz posiada znaczący dorobek naukowy (m.in. wydała monografię w prestiżowym wydawnictwie UN1VERSITAS w Krakowie i przygotowuje następną) oraz artystyczny, czego wyrazem była zorganizowana niedawno wystawa jej prac malarskich w Galerii ATH.
2019
dr Joanna Skibska
Od 2014 roku pełni funkcję prodziekana ds. nauki i współpracy zewnętrznej na Wydziale Humanistyczno-Społecznym, wywiązując się z tej funkcji bardzo rzetelnie. Ponadto jest inicjatorką nowych kierunków i specjalności pedagogicznych prowadzonych na WHS. Pracę organizacyjną na rzecz wydziału łączy efektywnie z pomnażaniem własnego dorobku naukowego, organizując jednocześnie w ATH konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim i zagranicznym. Od kilku lat pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Konteksty Pedagogiki”, które znalazło się na ministerialnej liście czasopism dofinansowanych w roku 2019, uzyskując 20 pkt.
2019
dr Justyna Wojciechowska
Od roku 2016 w sposób wzorcowy pełni funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Humanistyczno-Społecznym. Pełną poświęcenia pracę organizacyjną, w tym kierowanie prestiżowymi studiami podyplomowymi „Logopedia z komunikacją alternatywną”, a także liczne akcje charytatywne przeprowadzane we współpracy z instytucjami edukacyjno-oświatowymi naszego miasta, dr Justyna Wojciechowska łączy z systematycznym pomnażaniem własnego dorobku naukowego, czego wyrazem jest redakcja naukowa prestiżowej publikacji z pogranicza językoznawstwa i neurologii wydana na Uniwersytecie Warszawskim oraz wszczęte niedawno postępowanie habilitacyjne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
2019
dr Robert Pysz
Od roku 2012 w sposób niezwykle rzetelny pełni funkcję prodziekana ds. studenckich i promocji na Wydziale Humanistyczno-Społecznym, inicjując wiele pożytecznych akcji promujących kierunki studiów prowadzonych na naszym wydziale (przykładem może być kolejna edycja „Ekspresu maturalnego”, która przyciąga co roku maturzystów bielskich liceów, potencjalnych kandydatów na studia w ATH).
2019
mgr inż. Monika Bylinko
2019
Janusz Rus
2019

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski

Pan Prof. dr hab. n med. Andrzej Wiczkowski aktywnie wspiera pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu w postępowaniach awansowych na stopień doktora, doktora habilitowanego oraz profesora, realizowanych w innych uczelniach medycznych. Jego wieloletnie doświadczenie akademickie, niezwykła empatia oraz troska i dbałość o sprawy Wydziału przyczyniły się do umocnienia pozycji WNoZ wśród uczelni kształcących pielęgniarki i ratowników medycznych. Działania Pana Profesora mobilizują pracowników do zwiększonej aktywności naukowej. Efekty jego pracy organizacyjnej i dydaktycznej przyczyniły się w znakomity sposób do rozwoju i umocnienia wizerunku Wydziału na arenie krajowej i międzynarodowej.
2019
prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki
Pan Prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki pracuje w Akademii Techniczno- Humanistycznej od 2011 roku. W 2018r. uzyskał stopień naukowy profesora w dyscyplinie nauki medyczne oraz został powołany na kierownika Katedry Ratownictwa Medycznego. Posiada ogromny dorobek naukowy obejmujący medycynę kliniczną i eksperymentalną w obszarze leczenia ran oparzeniowych. Jest współautorem 2 patentów dotyczących innowacyjnych technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych. Jest członkiem Rady Uczelni oraz członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Laureat wielu nagród i odznaczeń w tym: Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowi i Srebrny Krzyż Zasługi. Pan Profesor jest współautorem podręczników z zakresu medycyny hiperbarycznej i medycyny katastrof. Efekty jego pracy dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej przyczyniły się w znakomity sposób do rozwoju oraz umocnienia wizerunku Wydziału na arenie krajowej i międzynarodowej.
2019
dr Wioletta Pollok-Waksmańska
Pani dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska pracuje w Akademii Techniczno- Humanistycznej od 2006 roku. W 2012r. uzyskała stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zdrowiu. W latach 2012-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. studenckich, od 2016 pełni obowiązki Prodziekana ds. nauki, jest członkiem Senatu. Członek Wydziałowej i Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Programu Kształcenia, przewodnicząca Komisji ds. studentów dla najlepszych studentów, Wydziałowy Koordynator Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej Studentów, członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członek odwoławczej komisji stypendialnej, członek Senackiej Komisji ds. studenckich i kształcenia, Senackiej Komisji ds. Nauki, Wydziałowy koordynator ds. budżetowania i kontrolingu. Pani doktor posiada duży dorobek naukowy dający podstawę do rozpoczęcia, w niedalekiej przyszłości, procedury postępowania habilitacyjnego.
2019
mgr inż. Dorota Smolik
Brała czynny udział we wszystkich kluczowych działaniach i projektach Wydziału w obszarze organizacyjnym. Współpracowała w przygotowywaniu i realizacji następujących projektów: „Pielęgniarki i pielęgniarze z licencjatem”, „Ratownik medyczny z licencjatem”, „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”. W latach 2009-2016 prowadziła sprawy dydaktyczno-organizacyjne w Katedrze Pielęgniarstwa. Jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. nauki, uczestniczy w przygotowaniu ankiet jednostki, raportów samooceny, wniosków do MNiSW i PKA. Obecnie pełni funkcję kierownika Dziekanatu WNoZ. Jest niezwykle odpowiedzialnym, kompetentnym i oddanym pracownikiem ATH.
2019
mgr Stanisława Markowska-Kwiatkowska
pracuje w Uczelni od 15.10.1990 r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Pani mgr Stanisława Markowska-Kwiatkowska od 1. 04. 1994 r., w sposób sumienny i oddany, pełni funkcję kierownika Studium Języków Obcych ATH, dbając o wysoki poziom nauczania języków obcych na naszej Uczelni. W szczególności przyczynia się do wzorowego przeprowadzania egzaminów językowych.
2019
mgr Ewa Sobiecka
Zawsze chętnie służąc pomocą, jest przykładem pracownika żyjącego sprawami ATH, pomocnego i otwartego na współpracę z innymi działami.
Wyróżnienie to należy się p. Sobieckiej przede wszystkim jednak ze względu na osiągnięcie wybitnych wyników w zakresie realizacji powierzonych zadań: to dzięki ogromnemu nakładowi pracy p. Ewy Sobieckiej Uczelnia w ostatnich latach otrzymała dofinansowanie w postaci niema! 20 min złotych na realizację dwóch kompleksowych projektów: Studiuj w górach! – Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, pełniąc także kluczową rolę w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych jeszcze kilku innych projektów ATH, które otrzymały dofinansowanie m.in. w ramach PO WER (np. Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku). Jednak nie jest to jedyny przykład wyjątkowego wykonywania obowiązków służbowych przez p. Sobiecką, gdyż jako zwierzchnik jednostki realizuje swoje zadania wzorowo odpowiednio motywując swój zespół i czuwając nad prawidłowym przebiegiem pracy Działu Nauki i Współpracy Zewnętrznej.
2019
mgr Liliana Linek
Kilkukrotnie nagradzana Nagrodami Rektora, a w 2011 r. odznaczona Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.
Ponadto działa na rzecz unowocześnienia biblioteki, wprowadza nowe technologie, dąży do wzbogacenia zasobów książkowych i elektronicznych, inicjuje wydarzenia promujące bibliotekę i Akademię, natomiast w ramach Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich współpracuje ze środowiskiem bibliotekarskim w Polsce.
2019

dr hab. inż. Kazimierz Romaniszyn, prof. ATH

Profesor ukończył Politechnikę Krakowską, Wydział Mechaniczny, specjalność Samochody i Ciągniki w roku 1971. Tytuł profesora uzyskał w roku 2009. W roku 1972 rozpoczął pracę w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku- Białej.
Zajmuje się budową i eksploatacją pojazdów samochodowych w tym układami napędowymi pojazdów terenowych, zasilaniem paliwami alternatywnymi, statecznością i kierowalnością pojazdów specjalnych. Podczas pracy w naszej Uczelni był czynnym konstruktorem w Fabryce Samochodów Rolniczych w Poznaniu (1980-1999) a następnie dyrektorem Ośrodka Badawczo Rozwojowego Samochodów BOSMAL w Bielsku-Białej (1990-2000). Profesor Kazimierz Romaniszyn kierował szeregiem projektów badawczych finansowanych przez KBN i NCBiR realizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami motoryzacyjnymi w Polsce.
Doświadczenie i wiedza nabyta rzez zespół badawczy przyczyniła się do wzrostu pozycji naukowej i dydaktycznej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
2020

dr hab. inż. Władysław Jakubiec, prof. ATH

Profesor związany jest z naszą Uczelnią od początku jej istnienia tj. od roku 1972 (wtedy Filia Politechniki Łódzkiej). Profesor zajmował się zastosowaniami metrologii w wytwarzaniu maszyn, a w szczególności współrzędnościową techniką pomiarową i wyznaczaniem niepewności pomiaru. Ściśle współpracował z przemysłem. W latach 2010-2018 był kierownikiem Laboratorium Metrologii na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, które posada akredytację PCA jako laboratorium wzorcujące. Do dziś aktywnie uczestniczy w pracach kilku komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Był organizatorem trzynastu edycji międzynarodowej konferencji naukowej „Coordinate Measuring Technique” organizowanej cyklicznie co dwa lata od 1994 roku. Brał aktywny udział w międzynarodowych projektach badawczych i grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym w roli kierownika. Jest współautorem podręczników akademickich używanych jako literatura podstawowa w zakresie metrologii i specyfikacji geometrii wyrobów (GPS) przez studentów uczelni technicznych w całej Polsce.
2020

dr hab. inż. Andrzej Sucheta, prof. ATH

Doktor habilitowany Andrzej Sucheta, prof. ATH jest długoletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym od 1979 roku w Politechnice Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, obecnie w Akademii Techniczno- Humanistycznej.
W całym tym okresie dał się poznać jako osoba wzorowo wykonująca obowiązki wynikające z pracy zawodowej.
Zbudował laboratorium, unikalne w skali kraju, do badań cieplnych elektrycznych ogrzewaczy akumulacyjnych, afiliowane przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. Przeprowadził kilkadziesiąt badań tego typu urządzeń.
Był współautorem wzoru użytkowego na ogrzewacz akumulacyjny typu dynamicznego, wdrożony do produkcji.
Jest autorem szeregu publikacji z zakresu modelowania matematycznego zjawisk cieplnych, w elektrycznych ogrzewaczach akumulacyjnych.
W latach 2000 – 2006 oraz 2008 – 20016był prodziekanem ds. studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.
Profesor Andrzej Sucheta był inicjatorem wdrożenia na Naszej Uczelni systemu punktacji ECTS.
2020
dr hab. Czesław Ślusarczyk, prof. ATH
Profesor Ślusarczyk jest fizykiem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest zatrudniony w naszej Uczelni od 1 kwietnia 1981 roku, wpierw w Instytucie Włókienniczym Filii Politechniki Łódzkiej, a następnie w Zakładzie Fizyki i Badań Strukturalnych ATH. Profesor jest wybitnym naukowcem pracującym głównie w obszarze badań strukturalnych materiałów, głównie polimerów włóknotwórczych, przy wykorzystaniu rentgenowskich metod dyfrakcyjnych. Jest w tej dziedzinie niewątpliwie jednym z najlepszych specjalistów w kraju, rozpoznawalnym również za granicą. Bogaty dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 260 pozycji, z czego ponad 50 stanowią publikacje z Listy Filadelfijskiej. Za działalność naukową Profesor Ślusarczyk został odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi. Otrzymał także Nagrodę Ministra za wkład w rozwój badań strukturalnych polimerów metodą dyfrakcyjnych badań małokątowych SAXS.
W czasie ponad 39 lat pracy w Uczelni Profesor Ślusarczyk umiejętnie łączył pracę naukową z obowiązkami na polu organizacyjnym. Dwukrotnie (w latach 2005-2008, a następnie 2008-2012) sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku, a od 2016 roku funkcję Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. W tym czasie dał się poznać nie tylko jako niezwykle rzetelny, stawiający wymagania nauczyciel akademicki ale – przede wszystkim – przyjaciel studentów, oddany i w pełni zaangażowany w rozwiązywanie ich problemów.
2020

dr hab. Damian Chmura, prof. ATH

Za wybitne osiągnięcia naukowe od momentu zatrudnienia w Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Od początku swojego zatrudnienia w ATH afiliował 93 prace naukowe i popularnonaukowe o łącznej wartości punktacji MNiSW 2102 punkty.
Od roku 2015 do chwili obecnej prof. ATH dr hab. Damian Chmura jest autorem i współautorem 73 prac naukowych, z czego 34 z IF o łącznym współczynniku wpływu 72,912. Łączna wartość punktacji MNISW dla tych prac wynosi 1939 punktów. Ponadto jest autorem jednej monografii.
2020
dr inż. Joanna Grzybowska – Pietras
Pani Doktor jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, oraz współautorem w 10 monografii i prac zbiorowych. Ponadto wyniki Jej badań zostały przedstawione w materiałach konferencyjnych z 48 konferencji o zasięgu międzynarodowych oraz krajowych.
Od roku 2006 do chwili obecnej Joanna Grzybowska-Pietras uczestniczyła w 12 projektach badawczych i celowych jako wykonawca, główny wykonawca lub kierownik projektu. W roku 2006 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006” utworzyła i prowadzi do dziś Laboratorium Geosyntetyków i Wyrobów Włókienniczych (LGiWW).
Utworzenie LGiWW przyczyniło się między innymi do nawiązania ściślejszej współpracy Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska z ośrodkami naukowymi oraz firmami produkującymi między innymi wyroby techniczne oraz geosyntetyki w Polsce. W ramach działalności samodzielnego Laboratorium Geosyntetyków i Wyrobów Włókienniczych Joanna Grzybowksa-Pietras wykonała ponad 200 analiz, ekspertyz oraz raportów z badań tekstylnych wyrobów technicznych oraz geosyntetyków.
2020

dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. ATH

Dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. ATH jest doktorem habilitowanym w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn. Jest wieloletnim pracownikiem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, który poprzez aktywne uczestnictwo w dodatkowych pracach na rzecz Akademii przyczyniał się do jej rozwoju.
Profesor Andrzej Nowak brał czynny udział w opracowaniu i wdrożeniu programów kształcenia na kierunkach informatyka oraz transport, był członkiem Wydziałowej Komisji Nauki, Wydziałowej Komisji Finansów, Komisji ds. oceny pracowniczej, pełnił funkcję
przewodniczącego i sekretarza Komisji egzaminu dyplomowego, był Członkiem Komisji ds. Akredytacji i Jakości Kształcenia oraz Komisji Metodycznej kierunku transport. Obecnie jest członkiem Senatu ATH.
Zainteresowania naukowe profesora Andrzeja Nowaka koncentrują się głównie na zagadnieniach modelowania dynamiki maszyn – jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych, z których część jest pokłosiem jego współpracy z przemysłem – jest m.in. konsultantem w zakresie modelowania i pomiarów drgań podzespołów elektrofiltrów suchych.
Jako nauczyciel akademicki, ma swój wkład w budowę wizerunku Akademii poprzez sylwetki jej absolwentów – jest promotorem ponad 150 prac dyplomowych na studiach inżynierskich, licencjackich i magisterskich na dwóch wydziałach (WBMil oraz WZiT).
2020

mgr Andrzej Szemla

Mgr Andrzej Szemla pracuje w Akademii Techniczno-Humanistycznej od 30 lat, w chwili obecnej w Katedrze Zarządzania, na stanowisku wykładowcy. Od początku pracy w uczelni wykazywał się szczególnym zaangażowaniem i oddaniem na rzecz obowiązków dydaktycznych. Mgr Andrzej Szemla jest wykładowcą cenionym przez studentów, co znajdowało odzwierciedlenie w ankietach przeprowadzanych w ramach oceny zajęć. Zawsze pomocny i serdeczny dla koleżanek i kolegów z Katedry Zarządzania. Oprócz wyróżniającego się wypełniania obowiązków dydaktycznych, mgr Andrzej Szemla angażował się w wydziałowe i uczelniane inicjatywy organizacyjne, m. in. Dni Otwarte Wydziału Zarządzania i Transportu oraz Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki.
2020

Alina Kolarz

Pani Alina Kolarz jest wieloletnim pracownikiem administracyjnym Akademii Techniczno- Humanistycznej, zatrudnionym na Uczelni od 1989 roku. Początkowo pracowała w Sekretariacie Instytutu Mechaniczno-Konstrukcyjnego na Wydziale Budowy Maszyn. Po jego likwidacji przez szereg lat współpracowała z profesorem Wojciechem. Od 2009 roku jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Transportu, prowadząc sekretariat najpierw Katedry Transportu i Informatyki, a obecnie Katedry Transportu.
Pani Alina Kolarz jest bardzo doświadczonym i profesjonalnym członkiem wspólnoty akademickiej. Zawsze sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków zapewniając pracownikom dydaktyczno-naukowym i dydaktycznym wsparcie administracyjne na najwyższym poziomie. Była odpowiedzialna na obsługę administracyjną wielu projektów badawczych. Jest ceniona nie tylko przez nauczycieli akademickich, ale także przez pracowników administracji wydziałowej i uczelnianej.
2020
dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH
od samego początku związana z Wydziałem Humanistyczno-Społecznym ATH, obecnie pełni odpowiedzialne funkcje Dyrektora Instytutu Pedagogiki i Przewodniczącej Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika. Autorka wielu cenionych w środowisku pedagogicznym monografii i artykułów naukowych, znakomity dydaktyk i organizator życia akademickiego – autorka i współautorka nowatorskich programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich; kierownik cieszących się od wielu lat dużym zainteresowaniem Studiów Podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne”.
2020

dr hab. Michał Kopczyk, ATH

od samego początku związany z Wydziałem Humanistyczno- Społecznym ATH, obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Polonistyki, redaktora działu w Wydawnictwie Naukowym ATH oraz redaktora naczelnego punktowanego czasopisma naukowego „Świat i Słowo”, które dzięki jego staraniom znalazło się w międzynarodowej bazie Web of Ścince. Posiada bogaty dorobek naukowy w dyscyplinie literaturoznawstwo – jest autorem wielu wartościowych publikacji (monografii i artykułów) o tematyce literaturoznawczej, współorganizator konferencji naukowych i wydarzeń o charakterze promocyjnym.
2020

mgr Aleksandra Jakubiec

od wielu lat związana z Wydziałem Humanistyczno-Społecznym ATH, wzorowo wypełnia codzienną rzetelną pracą obowiązki administracyjne – łubiana i ceniona przez studentów za swoje kompetencje oraz życzliwość w podejściu do ich spraw.
2020

mgr inż. Sylwia Gajda

Pani mgr inż. Sylwia Gajda w latach 2004 – 2015 była pracownikiem administracyjnym Wydziału Nauk o Zdrowiu. Brała czynny udział we wszystkich kluczowych działaniach Wydziału w obszarze organizacyjnym. Była jedną z pierwszych pracowników, która w 2004 uczestniczyła w pracach zespołu tworzących Wydział Nauk o Zdrowiu, gdzie jako pierwszy został uruchomiony kierunek Pielęgniarstwo (2005) a następnie Ratownictwo medyczne (2009). Pracowała w wielu Komisjach, była członkiem Rady Wydziału, uczestniczyła w przygotowaniu raportów samooceny, wniosków do MNiSW i PKA a w latach 2009 – 2015 sprawowała funkcje kierownika Dziekanatu. Ze względu na wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych była wielokrotnie wyróżniania nagrodami Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej. Współpracowała w przygotowywaniu i realizacji projektów: „Pielęgniarki i pielęgniarze z licencjatem”, „Ratownik medyczny z licencjatem”, „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”. Pani mgr inż. Sylwia Gajda w znaczący sposób przyczyniła się w rozwój WNoZ i w pełni zasługuje na uhonorowanie odznaczeniem.
2020

mgr inż. Agnieszka Król

Pani mgr inż. Agnieszka Król jest pracownikiem niezwykle cenionym zarówno przez kadrę akademicką jak i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków, stanowiąc nieocenione wsparcie administracyjne dla władz rektorskich, dziekańskich i administracyjnych Akademii. W swojej pracy angażuje się w sprawy pracowników z najwyższą troską, kierując się nie tylko dbałością o zgodność polityki Akademii z aktualnymi przepisami prawa ale przede wszystkim dobrem uczelni i zatrudnionych w niej osób.
2020
aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831