Zasłużeni dla Uczelni

„Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej” – Senat ATH zgodnie ze statutem uczelnianym przyznaje rokrocznie odznaczenie dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju, przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały. Tytuł jest nadawany od 2004r., dotychczasowo uhonorowano:

 

Imię i nazwisko, instytucja Data
prof. dr hab. inż. Jan Krysiński
Czterokrotny Rektor Politechniki Łódzkiej, pięciokrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa w tym ATH. Odznaczony Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, francuską Legią Honorową i Orderem Palm Akademickich. Specjalista min. w dziedzinie energii odnawialnej. Jeden z inicjatorów idei usamodzielnienia się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
2004
prof. dr hab. inż. Józef Mayer
Rektor Politechniki Łódzkiej , wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi min. Orderem Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasług, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W znacznym stopniu przyczynił się do usamodzielnienia się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
2004
dr Jan Wałach

Wicewojewoda bielski, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH, społecznik, orędownik usamodzielnienia Filii PŁ w Bielsku-Białej.

2004
prof. dr hab. inż. Przemysław Wasilewski

Pierwszy Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Filii. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasług, Medalem Edukacji Narodowej oraz honorową odznaką woj. bielskiego. Współtwórca Instytutu Technologiczno-Samochodowego.

2004
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Włochowicz

Od początku związany z bielską uczelnią, organizator Instytutu Włókiennictwa, Prorektor Filii Politechniki Łódzkiej, członek wielu instytucji, organizacji o charakterze naukowym, społecznym i międzynarodowym, min. Komitetu Nauk o Materiałach PAN; Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

2004
Przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland 2005
Politechnika Łódzka 2006
Politechnika Śląska w Gliwicach 2006
Uniwersytet Jagielloński 2006
Ks. Bp. Tadeusz Rakoczy

Biskup diecezji bielsko-żywieckiej od 1978r. pracował w Rzymie, organizował Polską Sekcję Sekretariatu Stanu. W 1992 został ordynariuszem nowo tworzonej diecezji, orędownik utworzenia ATH.

2006
Ks. Bp. Paweł Anwailer

biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangielicko-Augsburskiego, poeta, społecznik. W latach 1988-1991 Przewodniczący Komisji Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej, publicysta kilku czasopism.

2006
Ks. prof. Tadeusz Borutka

Dyrektor Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej, diecezjalny duszpasterz prawników i samorządowców. Redaktor naczelny czasopisma „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”.

2006
Grażyna Staniszewska

Polityk, działacz społeczny, uczestniczka obrad okrągłego stołu. Posłanka i senator Parlamentu RP, posłanka Parlamentu Europejskiego, propagator wielu akcji o charakterze społecznym i rodzinnym.

2006
Marcin Tyrna

Polityk, senator III i IV kadencji Senatu RP, wicemarszałek Senatu. Przewodniczący Zarządu Regionu związku zawodowego „Solidarność”.

2006
Stanisław Szwed

Polityk, poseł na Sejm RP, w latach 2002-2005 wiceprzewodniczący Zarządu Regionu związku Zawodowego „Solidarność”.

2006
Antoni Kobielusz

Prezydent Bielska-Białej, wicewojewoda bielski, działacz społeczny min. członek Ochotniczej Straży Pożarnej.

2006
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

Prorektor ATH w latach 2001-2005, w 2001r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Żylinie. Uczestniczył w pracach przygotowujących utworzenie bielskiej Akademii, redaktor kilku pism naukowych. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasług za działalność naukowo-dydaktyczną.

2007
Jacek Krywult

Prezydenta Miasta Bielska-Białej, samorządowiec, po raz pierwszy wybrany na Prezydenta jako kandydat niezależny w 1981, odwołany w stanie wojennym. Jest członkiem prezydium Krajowej Izby Gospodarczej oraz Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

2007
dr hab. inż. Mieczysław S. Machnio, prof. ATH

Prorektor ATH w latach 2001-2005, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej OBR „Belmatex”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”. (odznaka pośmiertna)

2007
Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2007
Koncern Samochodowy Volkswagen 2007
prof. dr hab. inż. Marek Trombski

Rektor ATH w latach 2001-2008, następnie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Wojewoda bielski 1994-1997, wiceprezes zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Odznaczony min. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski.

2008
mgr Józef Cegielski

Kanclerz ATH, założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej, szerokie kontakty z władzami samorządowymi, z sektorem gospodarczym, wykorzystuje do pozyskiwania partnerów współpracujących z ATH. Samorządowiec, min. Był przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Szczyrk, przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury w Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej. Odznaczony, Krzyżem Kawalerskim OOP, Brązowym Krzyżem Zasługi za udział w akcji ratowania kopalni, Srebrnym Krzyżem Zasługi za wieloletnią pracę w Związku Harcerstwa Polskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

2008
prof. Harry Rayners

Pracenaukową rozpoczął na Katolickim Uniwersytecie Leven w Belgii. Jest autorem ponad 100 publikacji, współpracuje z wieloma uniwersytetami w Europie w tym z ATH. W 1999r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

2008
Wanda Then

Dziennikarz, pracownik i współpracownik wielu redakcji min. Dziennika Zachodniego”, przekształconego w „Polska The Times Dziennik Zachodni” a wcześniej pism branżowych, w kręgu szczególnych zainteresowań pozostaje jednak od lat kultura, nauka, sprawy samorządowe i społeczne.

2008
Bielskie Centrum Kultury 2008
Mirosława Nykiel

Polityk, poseł, senator, nauczyciel j. polskiego, dział związkowy. Organizatorka i działaczka wielu ruchów społecznych min. Beskidzka Inicjatywa Lokalna, Akademia Przedsiębiorczości i Sukcesu, Bielskie i Beskidzkie Ścieżki Sukcesu.

2009
Andrzej Płonka

Starosta Bielski, propagator i organizator wielu imprez o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym. Uhonorowany Orderem „Serce dla Serca” przyznawanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

2009
prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski

Prorektor Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej w latach 1978-1981, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej.

2009
dr hab. inż. Ewa Benko, prof. ATH

Prorektor ATH w latach 2005-2006, kierownik Zakładu Kompozytów i Nanotechnologii w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych na Wydziale Nauk o Materiałach Środowisku ATH (odznaka pośmiertna).

2009
prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek

Premier RP w latach 1997-2001, poseł, eurodeputowany, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Doktor honoris causa uczelni krajowych i zagranicznych, wielokrotnie odznaczany i nagradzany, medalami wyróżnieniami państwowymi i społecznymi.

2010
prof. dr hab. inż. Jan Wajand

Od lat 70 związany z Filią Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej i bielskim przemysłem, piastował szereg funkcji uczelnianych min. Dyrektor Instytutu Technologiczno-Samochodowego, Dziekan wydziału Budowy Maszyn Filii PŁ w Bielsku-Białej, następnie kierownik Katedry Cieplnych Maszyn Tłokowych. W 1991r. wybrany na prezydenta Międzynarodowej Federacji Rzeczoznawców Samochodowych. Odznaczony min. Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski Oficerskim i Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

2010
Mariusz Handzlik

Dyplomata, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany medalami i nagrodami polskimi i międzynarodowymi min. Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polskim, Medalem Publicznej Służby (USA), Wielki Oficer Orderu Zasług – (Portugalia), zginął w katastrofie samolotu w Smoleńsku (odznaka pośmiertna).

2010
Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp z o.o. w Bielsku-Białej 2010
dr Ludwik Ogiński

Długoletni pracownik ATH a wcześniej FPŁ, zaangażowany w pozyskanie dla uczelni dotacji dydaktycznej, działacz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, wieloletnia społeczna praca związana z analizą i monitorowaniem finansów wydziału i uczelni.

2011
Franciszek Dzida

Reżyser, scenarzysta, plastyk założyciel Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps”, fotograf uczelniany. Pomysłodawca i twórca akademickiej galerii 3-2-0. Pierwowzór głównej postaci filmu „Amator” w reż. K. Kieślowskiego.

2011
prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk

Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002. Kierownik Zakładu Metrologii i Inżynierii Jakości, członek Rady Naukowej Ministerstwa Nauki i In – Komisja Badań na rzecz Rozwoju Gospodarki. Przewodniczący Komitetu Naukowego cyklicznych konferencji międzynarodowych organizowanych w Bielsku-Białej.

2011
Andrzej Graboś

Prezes zarządu Polmotors Sp z o.o. w Bielsku-Białej, inicjator i fundator nagród w konkursach na projekty studenckie i prace dyplomowe, dzięki wieloletniej współpracy studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych.

2011
Antoni Szlagor

Nauczyciel, przedsiębiorca, samorządowiec, burmistrz miasta Żywiec, absolwent AGH i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

2011
Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej 2011
Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystra 2011
Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej

Odznakę odebrał dr Jan Borowski założyciel i dyrygent chóru akademickiego ATH.

2012
Rekord Systemy informatyczne Bielsko-Biała

Odznakę odebrał Janusz Szymura założyciel i prezes spółki.

2012
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Odznakę odebrała Przewodnicząca Okręgowej Rady BOIPiP Małgorzata Szwed

2012
Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej

Odznakę odebrał dyrektor Zygmunt Jaksz

2012
prof. dr hab. Maciej Hajduga 2013
prof. dr hab. Stanisław Wojciech 2013
dr Ludwik Hejny 2013
Bogdan Kocurek
Dyrektor Książnicy Beskidzkiej
2013
Ryszard Odrzywołek
Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego
2013
Firma PRO Spółka z o.o. z Bielska – Białej 2013
prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska
Studiowała na Wydziale Włókienniczym i w 1978 roku otrzymała dyplom magistra inżyniera. W 1982 roku uzyskała stopień doktora a 1992 roku stopień doktora habilitowanego. Od 1996 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej. Jej specjalizacja naukowa to struktura wyrobów włókienniczych, metrologia włókiennicza i technologia wyrobów nietkanych.
2014
prof. dr hab. Jan Żarnowiec

Prof. dr hab. Jan Żarnowiec – w kadencji 2005-2008 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału NoMIŚ i równocześnie był przewodniczącym wydziałowej Komisji Nauki i Rozwoju. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 223 opracowania (w tym m.in. 8 książek i monografii, 40 rozdziałów w pracach zbiorowych i monografiach, 62 artykuły naukowe, 1 podręcznik i 2 skrypty akademickie). Otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia za działalność naukową: (1) nagrodę indywidualną MENiS za pracę habilitacyjną – 2002r.; (2) wyróżnienie nadane Uchwałą Sesji Plenarnej Wydziału Nauk Biologicznych PAN za książkę Cenzus Catalogue of Polish Mosses – 2004r.; (3) list gratulacyjny Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za znaczący udział w pracach, których efektem jest 4-tomowa publikacja naukowa Studium różnorodności biologicznej Rośliny zarodnikowe w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Za działalność naukową był sześciokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora ATH. W 2004 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
2015
prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Rabiej

Prof. ATH dr inż. Stanisław Rabiej – Od roku 2005 do dnia dzisiejszego pełni funkcję Kierownika Zakładu Fizyki i Badań Strukturalnych w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych. Jest członkiem senatu ATH w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. W kadencji 2008-2012 należał do Senackiej Komisji Nagród a w kadencji 2012-2016 do Senackiej Komisji Nauki. Pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (poprzednio Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku) w kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016.

Jest autorem bądź współautorem 85 publikacji w tym 3 monografii, 56 artykułów z listy filadelfijskiej oraz 26 artykułów spoza tej listy. Brał udział w 44 międzynarodowych i 18 krajowych konferencjach naukowych. Uczestniczył w 8 grantach naukowych w tym 2 międzynarodowych.

2015
mgr Maciej Gradowski

Mgr Maciej Gradowski – pracuje od 01.10.1974 roku. W latach 1989-2012 pełnił funkcje kierownika SWFiS. Uczestniczył w obradach Senatu oraz w Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wielokrotnie pełnił funkcję vice Prezesa AZS ds. sportowych. Był organizatorem i prowadzącym wielu obozów sportowo – rekreacyjnych dla studentów. Trener siatkówki mężczyzn i kobiet – wywalczył 3-krotnie Akademickie Mistrzostwo Śląska Mężczyzn. Odznaczenia, jakie uzyskał to: „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”, „Srebrny Krzyż Zasługi”, „Srebrna Odznaka Polskiego Związku Piłki Siatkowej”, „Złota Odznaka AZS”, brązowa odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” oraz srebrna odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.
2015
mgr Andrzej Hebda
Mgr Andrzej Hebda – przez 3 kadencje pełnił funkcje Prezesa AZS, był działaczem Zarządu Środowiskowego AZS Katowice i Zarządu Głównego AZS w Warszawie. Trener sekcji uczelnianych: koszykówki, piłki nożnej oraz piłki nożnej halowej, startujących w rozgrywkach Akademickich Mistrzostwach Śląska i Akademickich Mistrzostwach Polski. Odznaczenia, jakie uzyskał to: „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”, „Zasłużony dla Województwa Katowickiego”, „Brązowy Krzyż Zasługi”, „Srebrna Odznaka Polskiego Związku Piłki Siatkowej”, „Złota Odznaka AZS”, brązowa odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, srebrna odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” oraz „Nagroda im. Eugeniusza Piaseckiego dla Wyróżniających się Nauczycieli Wychowania Fizycznego i trenerów AZS”.
2015
Gmina Wilkowice 2015
Generał Edward Gruszka
Generał Edward Gruszka – 15 sierpnia 2013 roku wyznaczony na Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Popiera działania Uczelni prowadzące do zamiany nieruchomości gruntowych w sposób umożliwiający dostęp Przychodni do drogi gminnej i jej rozbudowę o pomieszczenia RTG i fizykoterapii oraz przygotowanie terenu pod budowę nowej Sali gimnastycznej dla studentów ATH. Przyczynił się do pozyskania z podległych mu Regionalnych Baz Logistycznych sprzętów niezbędnych Uczelni do szybkiego i skutecznego bieżącego utrzymywania terenu campusu.
2015
prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
Po utworzeniu w 2015 roku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej podjął pracę dydaktyczną na kierunku Pielęgniarstwo, a następnie kierunku Ratownictwo medyczne. Od 2009 roku pełnił funkcję kierownika katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego. Dzięki swojemu bogatemu dorobkowi naukowemu był promotorem przewodów doktorskich oraz recenzentem prac licencjackich i magisterskich na Wydziale, a także organizatorem Konferencji Naukowych o międzynarodowym zasięgu.
2016
mgr Irena Puzoń
Brała udział w organizowaniu Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na którym to podjęła pracę w charakterze wykładowcy na kierunku Pielęgniarstwo a następnie kierunku Ratownictwo medyczne. Z ogromnym zaangażowaniem prowadziła ćwiczenia z zakresu Podstaw pielęgniarstwa oraz Podstawowych zabiegów w ratownictwie medycznym. Była opiekunem studenckich prac dyplomowych licencjackich.
2016
Lucyna Wilczyńska
Pracowała w Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej od 1993 roku, a od 2016 w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Pani Lucyna Wilczyńska w trakcie swojej działalności zawodowej prowadziła dokumentację administracją dotyczącą spraw finansowych, a przede wszystkim badań naukowych nauczycieli akademickich Wydziału. Ze względu na wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych była wielokrotnie wyróżniania nagrodami Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej.
2016
mgr inż. Jacek Zieliński
Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej, z którym Wydział Budowy Maszyn i Informatyki współpracuje od wielu lat. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Dyrektora powstał przyjazny klimat współpracy między Wydziałem, a Zespołem Szkół oraz został ukształtowany wśród uczniów i nauczycieli bardzo pozytywny wizerunek Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, na którym warto studiować i zdobywać dyplom inżyniera.
2016
Maria Trzopek
Pracowała w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej od 20 sierpnia 1990 roku. W tym czasie organizowała Biuro Rektora i przez wiele lat profesjonalnie, z wielkim poświęceniem i dbałością o dobre imię Akademii prowadziła je jednoosobowo. Od sierpnia 2010 roku pracowała w bibliotece Akademii.
2016
prof. dr hab. inż. Jan Suschka
Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Był twórcą kierunku Inżynieria Środowiska. Dzięki jego zabiegom z ówczesnego Wydziału Włókiennictwa i Ochrony środowiska, wyodrębniony został Zakład Ochrony Środowiska, który następnie przekształcił się w Instytut. Pan Profesor pełnił funkcję pierwszego Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska. Dzięki jego pozycji naukowej Instytut realizował liczne projekty naukowe, m.in. w latach 2011-2014 realizował projekt pt.: „Nowe kierunki efektywnych rozwiązań w procesach gospodarki osadami ściekowymi” w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej. Jako uznany autorytet naukowy był członkiem licznych komisji, rad naukowych i redakcyjnych. Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in.: Nagrody NOT za „Opracowanie i wdrożenie metody biologicznego oczyszczania ścieków z produkcji żywic fenolowych” (1970) oraz Nagrody II stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych za zrealizowany projekt biologiczny oczyszczalni ścieków z produkcji kaprolaktamu w Tarnowie (1971). Został wyróżniony wieloma nagrodami rektorskimi oraz odznaczony liczymy odznaczeniami państwowymi.
2016
Sabina Muras
Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora administracyjnego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Od początku powołania Akademii Techniczno-Humanistycznej była bardzo życzliwie ustosunkowana do naszej uczelni. Wielokrotne wspierał ATH w organizacji różnych uroczystości i imprez okolicznościowych, czym podnosiła rangę tych wydarzeń.
2016
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Profesor nauk ekonomicznych zakresie nauk o zarządzaniu. Przez dwie kadencje, na przestrzeni lat 2008-2016, pełnił funkcję Rektora ATH. Wcześniej, w latach 2001-2008, był pierwszym Dziekanem Wydziału Zarzadzania i Informatyki. Od roku 1994 jest kierownikiem Katedry Zarzadzania. W dorobku naukowo-badawczym Profesora Barcika jest blisko 320 pozycji, w tym: 33 książki, 85 artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, 95 prac w materiałach konferencyjnych. Ponadto Profesor jest autorem 2 skryptów dydaktycznych. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych, m. in.: European Association for International Education, The International Society of Logistics, Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego oraz honorowym członkiem Business Center Club i Regionalnej Izby gospodarczej w Katowicach. Został odznaczony i wyróżniony wcielona odznaczeniami i nagrodami państwowymi.
2016
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak
Współtworzyła od podstaw Wydział Humanistyczno- Społeczny ATH oraz prowadzony na nim od samego początku kierunek filologia polska. Była prodziekanem ds. studenckich w roku akademickim 2002/2003 oraz kierownikiem Katedry Polonistyki oraz Katedry Literatury i Kultury Polskiej. Przyczyniła się do uruchomienia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia polska. Firmuje prawa doktoryzowania WHS w dyscyplinie literaturoznawstwo. Członek Senatu ATH dwóch kadencji, wielokrotnie wyróżniana Nagrodą Rektora ATH za wybitne osiągnięcia naukowe, pracę dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Akademii. Była założycielką i wieloletnią redaktor naczelną punktowanego pisma naukowego „Świat i Słowo”.
2017
prof. ATH dr hab. n. med.  Monika Mikulska
Podjęła pracę na Wydziale Nauk o Zdrowiu w 2007 r. W latach 2008-2016 pełniła funkcję Dziekana Wydziału. Wchodzi w skład minimum kadrowego dla kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne. Swoją niestrudzoną pracą organizacyjną, naukową oraz dydaktyczną, przyczyniła się w znakomity sposób do rozwoju Wydziału i ugruntowania jego pozycji w kraju i zagranicą.
2017
mgr Małgorzata Fraś
Pracowała na naszej Uczelni w latach 1991-2016. Od 1 listopada 1992, czyli niemal od początku istnienia Wydziału, była nieprzerwanie związana z obecnym Wydziałem Zarządzania i Transportu. Od 1 października 1994 przez blisko 22 lata pełniła funkcję kierownika Dziekanatu. Przez wiele lat była członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W latach 2001-2016 była członkiem Rady Wydziału, a w latach 2012-2016 członkiem Senatu ATH V kadencji. W swojej pracy Pani Małgorzata Fraś odznaczała się profesjonalizmem i sumiennością oraz dużą życzliwością zarówno dla współpracowników, pracowników Wydziału jak i jego studentów.
2017
prof. dr hab. Henryk Klama
Od 1 października 2004 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska, a od 2009 roku funkcję Kierownika Zakładu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich, godząc, przez ostatnie dwie kadencje działalność naukowo-badawczą ze zwiększonymi obowiązkami organizacyjnymi. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prorektora ds. dydaktycznych ATH, a w latach 2008-2012 oraz 2012-2016 funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia. Dorobek naukowy Profesora obejmuje łącznie 206 prac naukowo-badawczych, w tym 184 prac opublikowanych, wśród których znajduje się 7 książek i monografii naukowych (w tym 2 w języku ang.).
2017
prof. dr hab. inż. Stanisław Płonka
Od 2007 do 2016 roku kierował Katedrą Technologii Maszyn i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. Jest autorem i współautorem 180 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz dziewięciu patentów i wzorów użytkowych. Był wielokrotnie nagradzany przez J.M. Rektora Filii Politechniki Łódzkiej a następnie ATH. Członek Senatu ATH i przewodniczący komisji ds. Kadry, Nagród i Odznaczeń oraz licznych Komisji Wydziałowych. Wieloletni redaktor Działu Budowa i Eksploatacja Maszyn Wydawnictw Akademii Techniczno-Humanistycznej. Członek a następnie Ekspert Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Profesor jest Rzeczoznawcą SIMP. W ramach współpracy ATH z przemysłem, opracował ponad 100 ekspertyz i opinii oraz drugie tyle przez NOT w Bielsku-Białej.
2017
prof. dr hab. Tomasz Stępień
Współtworzył od podstaw Wydział Humanistyczno- Społeczny ATH oraz prowadzony na nim od samego początku kierunek filologia polska. Był kierownikiem Katedry Polonistyki oraz Katedry Teorii i Praktyk Komunikacji. Przyczynił się do uruchomienia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia polska. Firmuje prawa doktoryzowania WHS w dyscyplinie literaturoznawstwo. Członek Senatu ATH dwóch kadencji, wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Rektora ATH za wybitne osiągnięcia naukowe, pracę dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Akademii. Był współtwórcą nowej, cieszącej się dużym powodzeniem wśród studentów specjalności „Projektowanie komunikacji (Communication design)” prowadzonej z dużym powodzeniem na kierunku filologia polska. Członek Komitetu Redakcyjnego punktowanego pisma naukowego „Świat i Słowo”.
2017
mgr Jacek Kachel
W dotychczasowej wieloletniej współpracy dał się poznać jak duży sympatyk naszej Uczelni, biorąc udział we wszystkich większych wydarzenia odbywających się w Akademii. Tylko w roku 2016 pod jego redakcją ukazało się dziesięć artykułów i notatek prasowych związanych z ATH. Brał czynny udział w doprowadzeniu do współpracy ATH z Bielsko-Bialskim Towarzystwem Historycznym, które to zaowocowało zorganizowaniem dwóch konferencji naukowych i wydaniem publikacji. Jest autorem 20. książek historycznych.
2017
Firma AF SEKO
Od 1992 r. trwa współpraca firmy AF SEKO (dawniej OPTIMUS-SEKO) z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (przedtem z Filią Politechniki Łódzkiej). Firma AF SEKO zajmuje się tworzeniem systemów sterowania, pomiarów i wizualizacji dla różnych gałęzi przemysłu w Polsce i za granicą. Studenci Wydziału BMil mają okazję zapoznania się z najnowszym sprzętem wdrażanym do produkcji, mają możliwość udziału w praktykach oraz stażach orgaznizowanych przez AF SEKO. Najlepsi, znajdują zatrudnienie w firmie. Corocznie studenci kierunków AiR, Informatyki oraz MiBM, podczas zajęć dydaktycznych, mają możliwość zdobycia praktycznych kompetencji potwierdzonych certyfikatem uznawanym w przemyśle. Wręczenia dyplomów dokonuje Dziekan WBMil oraz przedstawiciel firmy uznającej kompetencje studentów.
2017
Firma ASTOR
Współpracuje z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej od 2000 roku. Studenci WBMil mają możliwość pracy w certyfikowanym laboratorium zlokalizowanym na ATH. Zostało ono wsparte przez firmę ASTOR, dzięki czemu podczas zajęć dydaktycznych, mają możliwość zdobycia praktycznych kompetencji potwierdzonych certyfikatem uznawanym w przemyśle. Firma oferuje wsparcie nie tylko w ramach szkoleń ale także przyjmując studentów na praktyki zawodowe oraz staże, przygotowując wykłady zamawiane wygłaszane na terenie ATH oraz udostępniając sprzęt będący w posiadaniu firmy w tym także roboty przemysłowe. Firma ASTRO od 2011 jest jednym z głównych patronów Międzynarodowej Konferencji „Inżynier XXI wieku”.
2017
Rafał Sonik
Pan Rafał Sonik poza znaną wszystkim działalnością sportową, a także biznesową – warto przypomnieć – jest sześciokrotnym zdobywcą Pucharu Świata, pięciokrotnym mistrzem Polski w rajdach enduro, zwycięzcą rajdu Dakar w 2015 roku i właścicielem spółki Gemini Holding – zajmuje się także działalnością filantropijną i podejmuje szereg akcji społecznych.
We współpracy z powołanym przez Rafała Sonika Stowarzyszeniem Czysta Polska, Akademia Techniczno-Humanistyczna przeprowadziła akcję „Czyste Beskidy”.
Współpraca z Akademią odbywa się na wielu polach, między innymi: Pan Rafał Sonik zaangażował się w realizację powstałego na terenie uczelni Skweru Poetów, Uczelnia wspólnie z Centrum Handlowym Gemini przeprowadziła konkurs o nazwie Ławeczka, dzięki wsparciu finansowemu na skwerze została odsłonięta ławeczka z postacią Kazimiery Alberti, wspólnie z Akademią przygotowywany jest projekt parku naukowo-rekreacyjnego tzw. Miasteczka Innowacji.
Pan Rafał Sonik przyczyniając się do wspierania działań na rzecz innowacyjności i kreatywności, promuje naukową i dydaktyczną działalność Akademii Techniczno-Humanistycznej.
2018
Prof. dr hab. Zdzisław Stelmasiak
Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej. W 1977 podjął pracę jako starszy asystent w Instytucie Technologiczno-Samochodowym filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1981 roku. Stopień doktora habilitowanego w 2004 roku. Tytuł profesora uzyskał w 2015 roku. Jest autorem 98 publikacji, wypromował 3 doktorantów.
Prof. Stelmasiak był kierownikiem oraz wykonawcą szeregu projektów badawczych realizowanych w ramach RPBR, KBN, NCN, NCBiR. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.
2018
dr hab. inż. Janusz Juraszek prof. ATH
Profesor Juraszek jest zatrudniony na uczelni od 1980 roku. Jest autorem 130 publikacji naukowych. W 2013 roku uhonorowany został prestiżową nagrodą Horacego Popsa za najlepszą publikację „Wire National Journal”.
W ostatnich latach pełnił i nadal pełni wiele istotnych dla rozwoju uczelni funkcji: 2010-2014 był dyrektorem Centrum Innowacji i Transferu Technologii (podjęte wówczas działania doprowadziły do rozwoju infrastruktury uczelni poprzez realizację budynków – modułu A iB), od 2015 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Budownictwa, w 2016 roku został wybrany na dziekana Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.
Ponadto przyczynił się do uruchomienia kierunku budownictwo oraz zrealizował 14 projektów badawczych.
2018
Prof. dr hab. Jarosław Janicki
Profesor jest wieloletnim pracownikiem ATH, pracę rozpoczął 1 września 1978 roku w Zakładzie Matematyki i Fizyki Filii Politechniki Łódzkiej na stanowisku asystenta.
Od 2016 roku profesor Janicki pełni funkcję rektora ATH, w latach 2005-2008 oraz 2012-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, natomiast od 2004 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych. W latach 2008-2012 pełnił obowiązki prorektora ATH ds. współpracy zewnętrznej oraz redaktora naczelnego Wydawnictwa Naukowego ATH.
Prof. dr hab. Jarosław Janicki posiada znaczny dorobek naukowy. Jest autorem 246 prac naukowych, w tym 39 publikacji z listy filadelfijskiej. Ogólna liczba cytowani to 271; indeks Hirscha – 9. Profesor jest niekwestionowanym ekspertem w zakresie inżynierii materiałów polimerowych.
Zasługi profesora dla rozwoju nauki polskiej, rozwoju uczelni i kształcenia młodej kadry naukowej potwierdzają liczne nagrody, m.in.: Rektora Politechniki Łódzkiej (dwa razy), Prorektora Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej (sześć razy), Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej (siedem razy), ministra edukacji narodowej oraz odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Wypromował 4 doktorantów, był recenzentem jednej rozprawy z dorobku naukowego o nadanie tytułu profesora nauk technicznych, 10. rozpraw habilitacyjnych oraz 9. rozpraw doktorskich.
Profesor przyczynił się do rozwoju uczelni, głównie poprzez udział w opracowaniu i realizacji dwóch projektów inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnich latach. Efektem projektu „Nowoczesna uczelnia- poprawa warunków kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej” jest nowoczesny budynek, który stał się siedzibą Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska w 2013 roku. Dzięki drugiemu projektowi powstały nowoczesne laboratoria – moduł B.
2018
Centrum Sprzedaży FCA Poland S.A.
Firma od wielu lat współpracuje z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki, między innymi w zakresie organizacji Międzynarodowej Konferencji Studentów i Doktorantów „Inżynier XXI wieku” oraz Dni Otwartych wydziału.
2018
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej
Placówka współpracuje z Wydziałem Nauk o Zdrowiu ATH od momentu utworzenia wydziału i otworzenia kierunku Pielęgniarstwo, czyli od 2005 roku.
W szpitalu studenci mają możliwość udziału w praktykach i zajęciach praktycznych. Wspólnie wydział oraz szpital organizują coroczną Olimpiadę wiedzy o zdrowiu psychicznym.
Należy podkreślić zasługi poprzedniej i obecnej dyrekcji szpitala, w osobach: pana Krzysztofa Trembli, pana Józefa Kulińskiego oraz pani Lucyny Łagowskiej.
2018
dr hab. Marek Bernacki prof. ATH
Zatrudniony w ATH od 2003 roku. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego, a od roku 2012 do chwili obecnej pełni funkcję dziekana wydziału.
Wprowadził bielską polonistykę do grona prestiżowych jednostek naukowych skupionych w Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich. Powołał do istnienia Akademickie Forum Humanistyczne, które stało się przestrzenią dialogu ze środowiskiem lokalnym.
Jako dziekan przygotował wniosek o prawa doktoryzowania w dyscyplinie literaturoznawstwo. Uprawnienie zostało przyznane wydziałowi w 2015 roku.
2018
dr hab. Ernest Zawada prof. ATH
W ATH profesor zatrudniony jest od 2001 roku, początkowo na stanowisku adiunkta, a następnie na stanowisku prof. nadzwyczajnego w Katedrze Pedagogiki. Aktualnie pełni funkcję kuratora Galerii Akademickiej ATH, gdzie swoje prace wystawiają uznani twórcy sztuki współczesnej.
Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nominowany do Nagrody Ikara oraz Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego.
Przez szereg lat prowadzi zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także jest autorem motywów graficznych dla Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
2018
dr Jerzy Płosa
Jest wieloletnim pracownikiem Akademii związanym z Wydziałem Zarządzania i Transportu. Badania dra Płosy koncentrują się na zagadnieniach mechaniki stosowanej i dynamice maszyn są często weryfikowane praktycznie. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność dydaktyczna dra Płosy, który jest niezwykle cenionym i lubianym przez studentów. Stanowić może wzór wykładowcy akademickiego: „Super wykładowca”, „najlepszy wykładowca na uczelni”, „człowiek pełen pasji” to tylko wybrane określenia studentów.
2018
Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie współpracuje z Wydziałem Nauk o Zdrowiu ATH od 2009 roku, stanowiąc doskonałe zaplecze praktyczne dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne.
Ponadto WOPR wspiera organizację letnich obozów sportowych studentów ratownictwa medycznego, a pracownicy biorą czynny udział w konferencjach organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu.
Wzorowa współpraca pomiędzy wydziałem i WOPR jest wynikiem wyjątkowego zaangażowania i życzliwości prezesa WOPR Eryka Gazdy.
2018
Firma EATON Automotive Systems Sp. z o.o.
Działająca na wielu polach spółka, specjalizująca się w dostawie energooszczędnych rozwiązań, które pomagają klientom efektywnie zarządzać zasilaniem elektrycznym, hydraulicznym i mechanicznym. Firma od wielu lat współpracuje z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki.
Studenci Akademii mają możliwość staży i praktyk zawodowych w bielskim oddziale, uczestniczą też różnego rodzaj kursach oraz szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z firmy.
Dzięki wsparciu finansowemu firmy możliwy był zakup specjalistycznego oprogramowania HyperWorks oraz przekazał twardościomierz z mikroskopem, który uzupełnił wyposażenie laboratoriów. Ponadto firma od 2011 wspiera konferencję „Inżynier na miarę XXI wieku”.
2018
Firma APM PRO Sp. z o.o.
Bielska firma działająca w obszarze integracji drogowych inteligentnych systemów transportowych ITS. Firma od lat współpracuje z Wydziałem Zarządzania i Transportu. Współpraca obejmuje m.in. realizację praktyk studenckich i prac dyplomowych oraz konsultacje programu dydaktycznego. Pracownicy firmy wspólne z pracownikami wydziału opracowali szereg znaczących publikacji naukowych. Firma zaprojektowała i brała udział w budowie stanowiska dydaktycznego „Poligon ITS”, które powstało w roku 2006 na terenie kampusu ATH. Stanowisko zostało laureatem konkursu Lider ITS w kategorii najlepszy produkt – urządzenie realizowane przez firmy z branży ITS.
2018
aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast