Zebranie naukowe

Informacje

Zakład Mechaniki (WBMiI), Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska oraz Bielsko-Bialski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zapraszają na zebranie naukowe, w ramach którego wykład pt. „Zastosowania rozkładu widmowego tensorów sztywności i podatności” wygłosi dr inż. Paweł Szeptyński, Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Lądowej.

Termin: poniedziałek, 19 listopada 2018, godz. 1400-1500

Miejsce: sala L318

Referat omawia rozwiązania zagadnienia własnego tensorów sztywności i podatności dla wszystkich klas symetrii materiałów sprężystych, w szczególności niezmiennicze moduły sztywności, odpowiadające im tensory własne oraz ich własności, a także klasyfikację parametrów określających cechy sprężyste materiału. Przedstawione zostaną przykładowe zastosowania uzyskanych rezultatów w wybranych zagadnieniach, takich jak: ilościowa miara anizotropii materiału, poszukiwanie kierunków ekstremalnych wartości modułów sztywności lub wytrzymałości materiału oraz formułowanie kryteriów stanu granicznego.

Kierownik Zakładu Mechaniki  (WBMiI) dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. ATH

Przewodniczący Bielsko-Bialskiego Oddziału PTMTS dr hab. inż. Stanisław Zawiślak, prof. ATH

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast