Ziemia Święta w Książnicy Beskidzkiej
Ziemia Święta w Książnicy Beskidzkiej

Ziemia Święta w Książnicy Beskidzkiej

Wydarzenia

W czwartek 9 stycznia w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Marka Bernackiego „Ludzie Ziemi Świętej”, pokazywanej wcześniej (w październiku 2019) w Galerii Akademickiej ATH. Otwarciu wystawy, którego dokonali dyrektor Książnicy Beskidzkiej mgr Bogdan Kocurek wraz z prof. Ernestem Zawadą, towarzyszył panel dyskusyjny „Obrazy Jerozolimy w literaturze i sztuce”.

W spotkaniu wzięli udział literaturoznawcy, pracownicy Akademii Techniczno-Humanistycznej: prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, która analizowała wybrane wiersze żydowskiego poety Yehudy Amichaja, prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, który wziął na warsztat wiersz Ryszarda Krynickiego „…W tym roku nie zrodziłem owoców…”, oraz prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień, który przeczytał kilka autorskich wierszy o tematyce jerozolimskiej z tomu „Axis mundi”. Po wystąpieniach prelegentów miała miejsce ożywiona dyskusja. Wystawa „Ludzie Ziemi Świętej” będzie pokazywana w Książnicy Beskidzkiej do końca stycznia 2020 r.

 

Fot. Jacek Kachel

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast