Zmarł Józef Cegielski
Zmarł Józef Cegielski

Zmarł Józef Cegielski

Wydarzenia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 marca w wieku 77 lat zmarł Józef Cegielski.

Mgr Józef Cegielski był wieloletnim pracownikiem uczelni, pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego Filii Politechniki Łódzkiej w latach 1989-2005 i kolejno Kanclerza Akademii Techniczno-Humanistycznej do roku 2009. W październiku 2012 roku został powołany przez Rektora na funkcję Pełnomocnika ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którą pełnił do 31 sierpnia 2018 roku. Przez cały okres swojej pracy dał się poznać jako osoba pełna profesjonalizmu oraz zaangażowana w życie uczelni. Nigdy nie pozostawał obojętny na problemy i ludzką krzywdę.

Ponadto mgr Józef Cegielski był założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej (obecnie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH). Jego szerokie kontakty z władzami samorządowymi i przedstawicielami otoczenia gospodarczego, przyczyniły się do pozyskiwania partnerów współpracujących z uczelnią. Pełnił także funkcje przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczyrk oraz przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury w Radzie Miejskiej Bielska-Białej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi za udział w akcji ratowania kopalni, Złotym Krzyżem Zasługi za wieloletnią pracę w Związku Harcerstwa Polskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W roku 2008 otrzymał odznaczenie  „Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej”, które Senat ATH zgodnie ze statutem uczelnianym przyznaje rokrocznie osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Akademii, przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 19 marca br. o godz. 14.00 w  Kościele Parafialnym w Wilkowicach.

Łączymy się w tych trudnych chwilach w duchowej więzi z najbliższymi i składamy najszczersze kondolencje. Zapewniamy, że brak możliwości osobistego udziału w uroczystościach pogrzebowych, nie stanie na przeszkodzie pamięci i trosce o spuściznę śp. Józefa Cegielskiego.

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast