Zmarł prof. Henryk Klama
Zmarł prof. Henryk Klama

Zmarł prof. Henryk Klama

Wydarzenia

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 sierpnia 2020 r. w wieku lat 62 zmarł prof. Henryk Klama.

 

Prof. dr hab. Henryk Klama urodził się w 1957 roku w Lublińcu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Lublińcu i studia biologiczne na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę doktorską obronił w roku 1989 na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskał w roku 2003 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2015 uzyskał tytuł naukowy Profesora w dziedzinie nauk biologicznych, postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora nauk biologicznych było prowadzone w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie.

Profesor Henryk Klama był związany z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej od 1 października 1995 r. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prorektora ds. Dydaktycznych ATH, w 2008 r. został wybrany na funkcję Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia ATH, którą pełnił przez dwie kadencje.  W latach 2004-2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska.

Oprócz działalności organizacyjnej w Akademii profesor Klama pełnił również szereg funkcji w organizacjach naukowych oraz gremiach doradczych. Był członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT; lata 2006-2009, 2009-2013 i 2013-2017), członkiem Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie (od 2007 r.), członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN Oddziału w Katowicach (od 2007 r.). Brał również udział w pracach Komitetu Botaniki przy Wydziale II – Nauk Biologicznych PAN (lata 2007-2010), a w latach 2004-2011 r. był członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma Fragmenta Floristica et Geobotanika Polonica. Ponadto był aktywnym członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych: International Association of Bryologists, International Association for Plant Taxonomy, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Od 1995 r. współpracował z European Committee for Conservation of Bryophytes (ECCB), w zakresie czerwonej listy wątrobowców zagrożonych w Europie.

Zainteresowania naukowe profesora Henryka Klamy dotyczyły przede wszystkim różnorodności wątrobowców, ich systematyki, ekologii, zagrożeń i problemów ochrony oraz zróżnicowania flory i zbiorowisk roślin naczyniowych. Był wybitnym, uznanym w kraju i za granicą specjalistą hepaticologiem, znawcą wątrobowców. Był samodzielnym autorem, lub współautorem, ponad 200 prac naukowo-badawczych (w tym m.in. 7 monografii, 39 rozdziałów w monografiach i pracach zbiorowych, 40 artykułów naukowych, 43 fascykułów wydawnictwa zielnikowego, 5 prac popularnonaukowych). Ponadto opracował 22 obszerne ekspertyzy i inne prace wykonane na zlecenie jednostek naukowych i administracji państwowej oraz organizacji ekologicznych. Był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe, m.in.: nagrodą specjalną imienia Mariana Raciborskiego w zakresie botaniki przyznaną przez Sekretarza Naukowego PAN – w 1980 r.; nagrodą indywidualną trzeciego stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej – za pracę doktorską, w 1990 r.; listem gratulacyjnym Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – za badania nad różnorodnością wątrobowców w Puszczy Białowieskiej, w 2006 r. Profesor Klama został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2011 r. Srebrną Odznaką Akademickiego Związku Sportowego oraz w 2014 r. wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

Profesor Klama był wybitnym, lubianym i szanowanym przez studentów nauczycielem. Na kierunku ochrona środowiska i inżynieria środowiska prowadził wykłady i inne  zajęcia z zakresu geobotaniki i ochrony przyrody oraz monitoringu biologicznego. Swoje doświadczenia dydaktyczne wykorzystał publikując 1 podręcznik (w dwóch częściach) i 4 skrypty. Był promotorem ponad 60 prac dyplomowych magisterskich i 70 inżynierskich. Wypromował dwóch doktorów biologii, był recenzentem w dwóch postępowaniach habilitacyjnych i w czterech przewodach doktorskich. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej był osiemnastokrotnie wyróżniany nagrodami rektora.

Pan Profesor w czasie pełnienia funkcji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia zawsze podchodził do spraw i problemów studenckich z niezwykłym zaangażowaniem i uwagą. Przez te wszystkie lata wspierał inicjatywy studenckie co przyczyniło się do powstania oraz rozwoju licznych organizacji i kół naukowych. W uznaniu za tę działalność 12 maja 2016 roku Parlament Samorządu Studenckiego ATH nadał Panu prof. dr. hab. Henrykowi Klamie wyróżnienie honorowe “Zasłużony dla Samorządu Studenckiego Akademii Techniczno-Humanistycznej”.”

Profesor Henryk Klama pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec, wspaniały nauczyciel, człowiek mądry, prawy i życzliwy, lubiany i szanowany zarówno przez studentów jak i współpracowników. Dla wielu z nas był wspaniałym kolegą, mentorem i przyjacielem.

Rodzinie i bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, pracownicy i studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 17 sierpnia br. o godz. 14.00 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (ul. Romualda Traugutta 13), a następnie na cmentarzu komunalnym w Kamienicy (przy ul. Karpackiej).

Wszystkich, którzy będą towarzyszyć Panu Profesorowi w ostatniej drodze, pragniemy poinformować, że wolą Rodziny jest, aby tradycyjne wieńce i bukiety zastąpić datkiem na rzecz „Hospicjum św. Kamila Bielsku-Białej”, który będzie można złożyć podczas pogrzebu.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast