Zmarł Profesor Józef Wranik
Zmarł Profesor Józef Wranik

Zmarł Profesor Józef Wranik

Wydarzenia

Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia 11 października 2020 roku zmarł Profesor Józef Wranik, absolwent i były wieloletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, profesor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, emerytowany profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profesor Wranik urodził się w 1938 roku w Raciborzu. Studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studia ukończył w 1962 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa przemysłowego i ogólnego.

W latach 1974-1982 pracował w Politechnice Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. W tym okresie uzyskał również habilitację. 1 września 1980 roku został tu powołany na stanowisko docenta.

W latach 1980-1982 Profesor Wranik był działaczem opozycji, represjonowanym za aktywną działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego i respektowania praw pracowniczych. Był pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. W związku z prowadzoną działalnością 13 grudnia 1981 roku został internowany i umieszczony w ośrodku odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, a następnie w Łupkowie. W ośrodkach tych przebywał do połowy 1982 roku. Po zwolnieniu z internowania został zmuszony do emigracji. Pod koniec 1982 roku wyjechał wraz z rodziną na stałe do Niemiec.

Od 1985 roku Profesor Wranik współpracował jako samodzielny projektant, bądź jako kierownik prac projektowych konstrukcji budowlanych, z wieloma niemieckimi biurami inżynierskimi. Specjalizował się w zagadnieniach obliczeń statycznych i badaniach nośności konstrukcji budowlanych. Równocześnie cały czas kontynuował pracą naukową, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych w Niemczech i w całej Europie. Jako członek niemieckiego Stowarzyszenia GAMM (Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik) był aktywnie zaangażowany w rozwój polskiej sekcji tego Stowarzyszenia.

Wróciwszy do Polski, od 1995 roku podjął pracą naukowo-dydaktyczną na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Budownictwa w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, a od 1996 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych w Instytucie Budownictwa, gdzie (w ostatnim okresie już jako profesor emerytowany) prowadził zajęcia dydaktyczne aż do 2017 roku, przekazując studentom wiedzę naukową, popartą bogatym międzynarodowym doświadczeniem praktycznym.

Profesor Wranik był wybitnym specjalistą z zakresu mechaniki konstrukcji i pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny w postaci licznych publikacji i skryptów oraz innych prac naukowo-badawczych, a także uznany dorobek projektowy.

Działalność społeczna Profesora Wranika została doceniona przez Władze Państwowe – w ostatnich latach został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości Polonia Rediviva.

Uroczystości pogrzebowe Profesora Józefa Wranika odbędą się w Gliwicach, w najbliższą sobotę, rozpoczynając sią mszą świętą o godzinie 10.00 w kościele Świętego Krzyża (ul. Daszyńskiego 2), po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu na Cmentarzu Centralnym.

 

dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast