Zmarł Profesor Stefan Brzeziński
Zmarł Profesor Stefan Brzeziński

Zmarł Profesor Stefan Brzeziński

Aktualności

Zmarł Profesor dr hab. inż. Stefan Brzeziński. Był wieloletnim pracownikiem Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, a następnie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Profesor urodził się w Łodzi w roku 1929 i był wybitnym specjalistą z dziedziny włókiennictwa, głównie chemicznej technologii włókna. Całe swe zawodowe życie związał z Łodzią pracując i sprawując funkcje kierownicze w różnych instytucjach badawczych działających w obszarze włókiennictwa, m.in.: w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego, Instytucie Inżynierii Materiałów Włókienniczych oraz Instytucie Włókiennictwa w Zakładzie Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych.

Z naszą Uczelnią Profesor Brzeziński był związany od końca lat 70-tych aż do przejścia na emeryturę w roku 2003, pracując wpierw na Wydziale Włókienniczym Filii Politechniki Łódzkiej, a następnie na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH (wówczas Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska), kierując Zakładem Chemicznej Technologii Włókna. W tym okresie prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: chemiczna obróbka włókna, drukarstwo i humanoekologia.

Ponadto Profesor prowadził prace badawcze oraz uczestniczył czynnie jako promotor, bądź recenzent, w kilku przewodach doktorskich zrealizowanych na Wydziale. W ciągu wielu lat współpracy dał się poznać nie tylko jako doświadczony specjalista, jeden z najwybitniejszych w swej dziedzinie, ale również, a może przede wszystkim – jako niezwykły erudyta, życzliwy, ciepły i dobry człowiek. Pragniemy by takim pozostał na zawsze w naszej pamięci.

Wyrazy współczucia składa Bliskim JM Rektor oraz społeczność Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, a w szczególności władze i współpracownicy z Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

Pogrzeb śp. Profesora Stefana Brzezińskiego odbędzie się w dniu 15 lipca o godzinie 13.15 na cmentarzu Katolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831