Zmarła prof. ATH dr hab. Elżbieta Wojciechowska

Zmarła prof. ATH dr hab. Elżbieta Wojciechowska

Wydarzenia

Pani prof. ATH dr hab. Elżbieta Wojciechowska urodziła się 2.01.1940r w Rogowie. Studia magisterskie z biologii w zakresie biochemii ukończyła w 1962 roku na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemii. Ścieżkę naukową kontynuowała na Politechnice Łódzkiej, gdzie w 1976 roku na Wydziale Chemicznym, w Instytucie Techniki Radiacyjnej obroniła pracę doktorską dotyczącą radiolizy szkliw. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1997 roku na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w zakresie towaroznawstwa. Pani Profesor Elżbieta Wojciechowska była pracownikiem Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, a później Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej od 1973 roku, do przejścia na emeryturę w 2010 roku. W bielskiej uczelni przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej, od starszego technologa do profesora nadzwyczajnego.

Pani Profesor charakteryzowała się dociekliwością, zaangażowaniem i wytrwałością w dążeniu do postawionych celów, cechami niezwykle potrzebnymi w pracy naukowej. Jako nauczyciel akademicki wykształciła w zakresie chemii wiele pokoleń studentów Wydziału Włókienniczego i Wydziału Budowy Maszyn. Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków Pani Profesor została uhonorowana odznaczeniem „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej” (2000) oraz Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę (2010).

Profesor Elżbieta Wojciechowska pozostanie w naszej pamięci jako wzorowy, wymagający naukowiec, ale również ceniony nauczyciel.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831